Mediācija ES dalībvalstīs

Alankomaat

Mediācijā puses, kurām palīdz neatkarīgs mediators, konfliktu atrisina kopā, un šāda veida ārpustiesas strīdu izšķiršana sniedz daudzas priekšrocības. Daudzos gadījumos mediācija ir vajadzīga uz īsu laiku. Tas var novērst garus un dārgus braucienus. Un tas palīdz saglabāt attiecības starp pusēm Puses sadarbosies, lai rastu risinājumu.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Ar ko var sazināties?

Nīderlandē ir dažādi mediatoru reģistri. Nīderlandes Mediatoru federācija (MfN) pārvalda Mediatoru reģistru (iepriekš — NMI reģistrs). MfN ir federācija, kas pārstāv lielākās mediatoru apvienības Nīderlandē. MfN reģistrā ir tikai mediatori, kas atbilst rūpīgi apsvērtiem kvalitātes standartiem. Nīderlandes valdība izmanto MfN standartus kā pamatu to mediatoru reģistram, kuri strādā saskaņā ar juridiskās palīdzības sistēmu (Juridiskāspalīdzības padomes reģistrs). Turklāt pastāv arī ADR starptautiskais reģistrs.

Vidutāju federācijas adrese:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Pasta adrese ir šāda:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Tālrunis: 010-201 23 44 E-pasta adrese:
info@mediatorsfederatienl.nl

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama vienmēr, un visbiežāk to izmanto civiltiesībās un publiskajās tiesībās. Starpniecības piemērošana krimināltiesībās ir bijusi iespējama jau vairākus gadus.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediācijas izmantošana ir pilnīgi brīvprātīga. Iesaistītajām pusēm nav juridiska pienākuma parakstīt tā dēvēto plašsaziņas līdzekļu nolīgumu. Šāda vienošanās ietver vienošanās, piemēram, par konfidencialitāti un pušu pārstāvību. Saskaņā ar 2017. gada MfN Plašsaziņas līdzekļu noteikumiem pusēm, kas izmanto MfN mediatora pakalpojumus, ir jāparaksta plašsaziņas līdzekļu nolīgums.

MfN mediators ievēro VTP noteiktās profesionālās ētikas normas un plašsaziņas līdzekļu noteikumus. Ja jums ir sūdzība par mediatora darbību, varat iesniegt sūdzību SKM (Stichting Kwkwaliteit mediatori).

Informācija un apmācība

Lai mediatorus varētu iekļaut mediatoru reģistrā, viņiem jābūt pabeigušiem atzītu mediācijas pamatapmācības kursu, nokārtojušiem teorētisko eksāmenu un vērtēšanas centru un nokārtojušiem Deklarāciju Omtrent de Gedrag (VOG).

Turklāt viņiem ir jāsaglabā savas zināšanas trīs gadu laikposmā. Piemēram, tām ir jāveic vismaz deviņas mediācijas ar vismaz 36 kontaktiem un jāpabeidz vismaz divas mediācijas ar vismaz 8 kontaktstundām gadā. Vismaz trīs no deviņiem plašsaziņas līdzekļiem ik pēc trim gadiem ir pabeigti, rakstiski vienojoties. No 9 plašsaziņas līdzekļiem trīs gadu laikā līdz pat trim mediācijām šajā laikposmā ir līdzmediācija. Turklāt mediatoriem būtu jāsaņem 48 “PE” punkti (nepārtraukta izglītība) par katru trīs gadu periodu ar pienākumu sadarboties. Mediatoriem būtu arī reizi trijos gados jāpiedalās salīdzinošajā izvērtēšanā, kas ir kvalitātes instruments, ar kura palīdzību neatkarīgs un objektīvs profesionālis novērtē, vai mediju pakalpojumi atbilst vidējam līmenim, kādu var sagaidīt no profesionāla. Citiem vārdiem sakot, Nīderlande izvirza augstas prasības attiecībā uz mediatoru kvalitāti, kas iekļauti mediatoru reģistrā.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Stundas likme var atšķirties atkarībā no mediatora. Papildus pieredzei nozīme ir mediatora profesionālajai pieredzei un specializācijai. Ir prātīgi iepriekš jautāt mediatoram, kāda ir stundas likme un kādas papildu izmaksas būtu jāapsver. Mediatoram vienmēr būtu jānorāda savas izmaksas. Turklāt mediācijas izmaksas ir atkarīgas no tā, cik ilgi un cik bieži notiek apspriešanās ar mediatoru. Mediatora vidējās izmaksas ir EUR 150 stundā (bez PVN).

Ja jūs nespējat segt mediatora izmaksas, jums var būt tiesības uz subsidētu juridisko palīdzību ar zināmiem nosacījumiem. Ja jums ir tiesības uz subsidētu juridisko palīdzību, jūs maksāsiet tikai “pašu ieguldījumu”. Pašu ieguldījuma summa ir atkarīga no jūsu ienākumiem un bagātības.

Lai uzzinātu vairāk par mediācijas izmaksām, sazinieties ar mums šeit.

Vai ir iespējams panākt starpniecības rezultātā panāktas vienošanās izpildi?

Tiesību akti ļauj strīdā iesaistītajām pusēm pieprasīt, lai mediācijā panākta rakstiska vienošanās tiktu padarīta par izpildāmu.

Saites

Nīderlandes Mediatoru federācija

Mediācijas izmaksas

2017. gada MFN Mediācijas noteikumi

Lapa atjaunināta: 17/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.