Közvetítés az uniós tagállamokban

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

A közvetítés az egyik létező vitarendezési eszköz Portugáliában, a választottbíráskodás és a békebírók mellett. Az április 19-i 29/2013. sz. törvény (más néven a közvetítésről szóló törvény) az alternatív vitarendezés nemzeti szintű közvetítésének kerettörvénye. Meghatározza a Portugáliában a közvetítésre alkalmazandó általános elveket, függetlenül a szóban forgó jogvita jellegétől, valamint a polgári és kereskedelmi közvetítésre, a közvetítőkre és a nyilvános közvetítésre vonatkozó jogi rendelkezéseket. A közvetítésről szóló törvény szerint:

  • „közvetítés”: állami vagy magánszervezetek által végzett alternatív vitarendezés, amelynek során a vitában részt vevő két vagy több fél önkéntes alapon kísérletet tesz arra, hogy konfliktusközvetítő segítségével megállapodásra jusson;
  • „konfliktusközvetítő”: olyan harmadik, pártatlan és független harmadik fél, amely nem rendelkezik kényszerítő jogkörrel a közvetítőre nézve, és aki segíti a közvetítőt abban, hogy megkíséreljön végleges megállapodást kötni a vita tárgyáról.

A közvetítés és a közvetítési megállapodások jellege

A közvetítés alkalmazása teljes mértékben önkéntes. A közvetítési eljárás bizalmas, és közrendi okokból – különösen a gyermek mindenek felett álló érdekének védelme érdekében – megszüntethető, amennyiben bármely személy testi vagy lelki épségének védelme forog kockán, vagy amennyiben ez a közvetítés útján elért megállapodás végrehajtásához vagy érvényesítéséhez szükséges, szigorúan az ezen érdekek védelméhez szükséges mértékben. A közvetítői ülések tartalmát a bíróság nem használhatja fel bizonyítékként.

A végrehajtó hatalom a közvetítés során elért megállapodás:

Amelyek olyan jogvitákra vonatkoznak, amelyek közvetítés tárgyát képezhetik, és amelyek esetében a törvény nem ír elő bírósági jóváhagyást;

Amennyiben a felek képesek azokat megkötni;

Törvényben meghatározott módon végzett közvetítés útján szerezték meg;

A tartalom nem sérti a közrendet;

Részt vett az Igazságügyi Minisztérium által szervezett, a konfliktusban közreműködő közvetítők listájára felvett konfliktusközvetítőben. Ez a lista itt található.

Az a) és d) pontnakmegfelelő, az Európai Unió egy másik tagállamában végzett közvetítés útján szerzett közvetítési megállapodás akkor hajtható végre, ha annak a tagállamnak a jogrendje végrehajtó erejét is biztosítja.

Azok a területek, ahol a közvetítés megengedett és/vagy általánosabb

A közvetítés polgári, kereskedelmi, családjogi, munkaügyi és büntetőügyekben megengedett. Az utóbbi három területen létezik egy állami közvetítési rendszer, amely mindegyikre vonatkozóan egyedi és egyedi szabályokat tartalmaz.

A békebírák közvetítő szolgálatot biztosítanak, amely hatáskörrel rendelkezik a közvetítés tárgyát képező vitákban való közvetítésre, még akkor is, ha azok nem tartoznak a békebíróság joghatósága alá.

A közvetítők jogállása

A közvetítésről szóló törvény tartalmaz egy fejezetet a közvetítőről (23-29. cikk), amelyben meghatározza a közvetítő jogait és kötelezettségeit. A közvetítők a közvetítők európai magatartási kódexével összhangban is eljárnak.

Nincs olyan állami szerv, amely konfliktusközvetítők képzését végezné, olyan magánszervezetekből állna, amelyeket a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság a 345/2013. (XI.27.) sz. rendelet alapján tanúsított.

A közvetítés költségei

Az állami családjogi közvetítői rendszer igénybevételéért az eljárásban részt vevő valamennyi fél köteles 50 EUR díjat fizetni, kivéve a következő eseteket:

  • A költségmentességet biztosítják;
  • Az ügyet az igazságügyi hatóság határozatával közvetítés elé utalják a Tutelar Cível általános feltételeinek 24. cikke szerint;
  • A felek kérésére vagy hozzájárulásukkal, hogy a folyamatban lévő előléptetés és védelem keretében az igazságügyi hatóság vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi bizottság határozata alapján közvetítésre utalják-e őket.

A nyilvános közvetítői rendszer használata ingyenes.

A nyilvános közvetítői rendszer alkalmazása az eljárásban részt vevő minden egyes fél számáraz 50 EUR összegű díj megfizetését vonja maga után, a költségmentesség biztosításának sérelme nélkül.

Az állami közvetítői rendszerek használata által a közvetítői díjakon felül említett értékek, amelyek rögzítettek, de aszerint változnak, hogy azok megállapodás tárgyát képezték-e, vagy sem, illetve hogy milyen lépéseket tettek annak elérése érdekében.

A békebírók keretében zajló közvetítéssel és megállapodás megkötésével mindegyik fél 25 EUR értéket visel.

A magánközvetítés költségeit a felek által választott közvetítő határozza meg.

Hasznosabb információk

A nyilvános közvetítés szabályozásáért felelős kormányzati szerv a Jogérvényesülési Főigazgatóság (DGPJ) az alternatív vitarendezési hivatalon (GRAL) keresztül.http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/home A DGPJ (PJ) nem számol be arról, hogyan lehet közvetítőt találni, de rendelkezik a nyilvános közvetítői rendszerek közvetítőinek listájával. Miután a nyilvános közvetítésről szóló törvénynek megfelelően meghozták a közvetítésről szóló határozatot, automatikusan ki kell választani egy közvetítőt.

Utolsó frissítés: 01/09/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.