Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Közvetítés az uniós tagállamokban

Skotlanti

A közvetítés gyakorlati alternatívája lehet a bírósághoz vagy törvényszékhez fordulásnak. Ebben egy harmadik fél közvetítő is részt vesz, aki segíti az embereket abban, hogy vita esetén megoldást találjanak.Ez egy rugalmas és önkéntes eljárás, amely számos helyzetben alkalmazható a viták rendezésére.Ha a felek nem tudnak megállapodni, bírósághoz fordulhatnak.A skóciai kormány és igazságügyi szakemberek elismerik a közvetítés potenciális előnyeit. A skót kormány finanszírozást nyújt a skót közvetítői hálózatnak, amely a közvetítők szakmai testületeként működik Skóciában, és elősegíti a közvetítés, valamint a konfliktuskezelés és -megelőzés egyéb kapcsolódó formáinak megfelelő alkalmazásának jobb megértését.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Kihez kell fordulni?

A skót kormány igazságügyi igazgatóságának polgári jogi és jogi rendszerekkel foglalkozó osztálya felelős a skóciai polgári igazságszolgáltatási rendszerben való közvetítésért.

A közvetítéssel kapcsolatos fontosabb címek a következők:

 • Scottish Mediation, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Sacro (Közösségek megőrzése a jogsértések csökkentése révén – Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Centre 23 Dalmeny Street, Edinburgh EH6 8PG
 • Kapcsolatok Skócia, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

Mely területeken lehetséges és/vagy a leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

Közvetítés minden jogterületen igénybe vehető. A közvetítést leggyakrabban családjogi és szomszédjogi vitákban veszik igénybe. Kereskedelmi és üzleti vitákat is egyre nagyobb számban próbálnak közvetítés útján megoldani. Közvetítést kell lehetővé tenni a kiegészítő oktatási támogatási igényekkel (additional support needs) kapcsolatos vitákban, továbbá rendelkezésre kell bocsátani a békéltetés lehetőségét a fogyatékkal élőket érintő megkülönböztetések miatti panaszok (disability discrimination claims) esetében.

Vannak-e külön szabályok e téren?

Az egyre elterjedtebb közvetítői szakma Skóciában nem tartozik kötelező jogi szabályozás alá. A közvetítés igénybevétele egyúttal semmilyen bírósági eljárás megindításának nem feltétele. A közvetítés teljes mértékben önkéntes.

Ugyanakkor Skóciában a közvetítésre magatartási kódex vonatkozik. A kódex figyelembe veszi a különböző szakterületeket: ilyen például a családjog, az orvostudomány és az építőipar. A skót kormány támogatta a Skót Közvetítési Nyilvántartás (SMN) munkáját és a Skót Közvetítési Nyilvántartás (SMR) fejlesztését. Skóciában az SMN minden tagja köteles a közvetítésre vonatkozó magatartási kódexet betartani. Az SMR nyilvántartásban szereplő közvetítők és közvetítői szolgáltatások feltehetően magasabb színvonalat is képviselnek. Mindkét fenti kezdeményezés honlapja díjmentes és könnyen használható, a közvetítőknek pedig be kell tartaniuk a kódexet, amennyiben meg kívánnak jelenni a honlapokon.

Hogyan kaphat tájékoztatást a közvetítésről?

A közvetítésről a Skót Közvetítői Hálózat (SMN) honlapján kaphat információt, a Skót Közvetítési Nyilvántartás (SMR) pedig arra nézve ad tájékoztatást, hogy hogyan találhat közvetítőt Skóciában. Mindkét honlap elérhető a nyilvánosság számára, és valamennyi információhoz ingyenes hozzáférést biztosít.

A Skót Közvetítési Nyilvántartás a közvetítők és közvetítői szolgáltatások független nyilvántartása. Ez a honlap ingyenes tájékoztatást nyújt azokról az emberekről, akik a közvetítés minden formáját gyakorolják. A honlapot a Skót Közvetítői Hálózat (SMN) tartja fenn.

A honlapon szereplő adatokat a közvetítők legalább évente egyszer frissítik.

A Skót Közvetítési Nyilvántartás a felhasználók számára az általuk kiválasztott közvetítő szakmai hozzáértését kívánja biztosítani, annak tanúsításával, hogy az adott közvetítő eleget tesz a minimumkövetelményeknek. Ezeket a követelményeket független Követelményügyi Testület (Standards Board) határozza meg.http://www.scottishmediation.org.uk/about/scottish-mediation-network A nyilvántartásban szereplő közvetítők használhatják a "Skót Közvetítési Nyilvántartásban szereplő közvetítő" megnevezést, valamint nevük mellett feltüntethetik az SMR logót.

Ha a szabályozó szervezet igazolja, hogy a közvetítő megfelel a szervezet kiegészítő ágazati szabványainak, a közvetítő nyilvántartásba vétele mellett a szervezettől további „bejegyzési tilalom” is alkalmazható.

Tájékoztatás és képzés

Az SMN hálózat honlapján 2004 óta „közvetítői térképet” is feltüntet. Az információk bemutatását több alkalommal is korszerűsítették – a munkát a skót kormány finanszírozta. A honlap elérhetőségét számos tájékoztató füzetben és internetes hivatkozások útján is feltüntetik. Jelenleg a Skót Közvetítési Nyilvántartás feladata egységes keresési pontot biztosítani a képzett közvetítők kiválasztásához.

Az SMN hivatala telefonos megkereséseket is kap, amelyeket a megfelelő közvetítő szolgálatokhoz irányítanak.

Az SMR feltünteti a közvetítőik képzettségét, hogy a feleknek a közvetítő kiválasztásához több információ álljon rendelkezésre.

Skóciában a közvetítés különböző területein képzési programok is vannak. Valamennyi képzési program időtartama legalább 30 óra, és a következőkre kell kiterjednie:

 • A közvetítés elvei és gyakorlata
 • A közvetítési eljárás szakaszai
 • Etika és értékek a közvetítésben
 • A viták jogi vonatkozásai (ha vannak)
 • A közvetítés során hasznos kommunikációs ismeretek
 • Tárgyalási ismeretek és alkalmazásuk
 • A konfliktusok hatásai és kezelésük módja
 • Az eljárások különbözősége.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés költsége közvetítőnként változik, és nem tartozik állami szabályozás alá.

Magánszemélyek részére a közvetítés általában díjmentes, ha a vita gyermekeket, szomszédok közötti vagy közösségi konfliktusokat érint, illetve ha kiegészítő oktatási támogatási igényekre vagy fogyatékkal élőket érintő megkülönböztetések miatti békéltetésre vonatkozik.

A magánközvetítők díjazása napi 200 GBP és 2000 GBP közötti.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a vitában érintett felek számára annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejövő írásbeli megállapodás végrehajtható legyen. A tagállamok erről tájékoztatják a bíróságokat és az ilyen kérelmek fogadására hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat.

Kapcsolódó linkek

Skót Közvetítői Hálózat

Skót Közvetítési Nyilvántartás

Szabványok

Skót közvetítés: Regisztrált közvetítők

Szabályozó szervezet

Utolsó frissítés: 17/03/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.