Europos arešto orderis

Europos arešto orderis (toliau – EAO) yra supaprastinta tarpvalstybinė teisminė perdavimo procedūra, taikoma patraukiant asmenis baudžiamojon atsakomybėn arba vykdant laisvės atėmimo bausmę ar sprendimą dėl įkalinimo. Vienos ES šalies teisminės institucijos išduotas orderis galioja visoje ES. Europos arešto orderio sistema veikia nuo 2004 m. sausio 1 d. Ji pakeitė pakeitė ilgas ekstradicijos tarp ES valstybių narių procedūras.

Kaip ji veikia

Tai yra vienos ES šalies teisminės institucijos prašymas suimti asmenį kitoje šalyje ir perduoti jį pirmajai šaliai, kur jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba bus vykdoma laisvės atėmimo bausmė ar sprendimas dėl įkalinimo. Šis mechanizmas grindžiamas teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Jis veikia visose ES šalyse.

Jis įgyvendinamas per tiesioginius teisminių institucijų ryšius.

Taikydamos EAO institucijos turi gerbti įtariamųjų arba kaltinamųjų procesines teises, pavyzdžiui, teisę į informaciją, advokatą ir vertėją žodžiu, taip pat į teisinę pagalbą, kaip nustatyta šalies, kurioje jie suimami, teisėje.

Kuo jis skiriasi nuo tradicinės ekstradicijos?


 1. Asmenssulaikymošalis turi priimti galutinį sprendimą dėl Europos arešto orderio vykdymo per 60 dienų nuo asmens arešto.
  Jeigu asmuo sutinka būti perduotas, sprendimas turi būti priimamas per 10 dienų.
  Prašomas perduoti asmuo perduodamas kuo greičiau atitinkamų institucijų suderintą dieną, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo galutinio sprendimo dėl Europos arešto orderio vykdymo priėmimo.
 2. Dvigubo baudžiamumo patikra – 32 nusikalstamų veikų
  kategorijų atveju nebereikalaujama tikrinti,
  ar veika yra nusikalstama veika abiejose šalyse. Vienintelis taikomas reikalavimas – orderį išdavusioje šalyje už ją skiriama didžiausia bausmė turi būti ne mažiau kaip 3 metai laisvės atėmimo.
  Kitų nusikalstamų veikų atvejais
  , perdavimas gali būti vykdomas su sąlyga, kad veiksmas būtų laikomos nusikalsta veika vykdančioje valstybėje narėje.

 3. Sprendimus dėlpolitinio dalyvavimopriima tik teisminės institucijos, nekalbant apie politinius motyvus.

 4. ES šaliųpiliečiųperdavimas nebegali atsisakyti perduoti savo piliečių, nebent jos perimtų laisvės atėmimo bausmės vykdymą ieškomam asmeniui.
 5. Garantijas
  EAO vykdanti šalis gali reikalauti garantijų, kad:
  A. praėjus tam tikram laikotarpiui, asmuo turės teisę prašyti peržiūros, jei paskirta bausmė yra laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. b)
  ieškomas asmuo vykdančiojoje šalyje gali atlikti bet kokį su tuo susijusį įkalinimo laiką, jeigu jis yra tos šalies pilietis arba įprastinė gyvenamoji vieta.
Riboti atsisakymo pagrindai
A valstybė gali atsisakyti perduoti prašomą perduoti asmenį tik tuo atveju, jei taikomas vienas iš privalomo arba neprivalomo atsisakymo pagrindų:
Privalomieji pagrindai
 • Asmuo jau yra nuteistas už tą baudžiamąją veiką (ne bis in idem)
 • Nepilnamečiai (asmuo nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio vykdančiojoje šalyje traukiama baudžiamojon atsakomybėn);
 • Amnestija (vykdančioji šalis būtų galėjusi patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn, tačiau nusikalstamai veikai toje valstybėje taikoma amnestija).
Neprivalomieji pagrindai, kaip antai:
 • dvigubo baudžiamumo nebuvimas kitų nei EAO pagrindų sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje išvardytų 32 nusikalstamų veikų atveju
 • teritorinė jurisdikcija
 • vykdančiojoje šalyje dar nagrinėjama baudžiamoji byla;
 • senaties terminas.

EAO išdavimo ir vykdymo vadovas

Siekdama LTpalengvinti ir supaprastinti kasdienį atitinkamų teisminių institucijų darbą, Europos Komisija išleido Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo vadovą  PDF VERSIJA (2002 m. Kb). Vadove pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo procedūrinių etapų. Vadove taip pat pateiktas išsamus pagrindinių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su konkrečiomis EAO pagrindų sprendimo nuostatomis, išaiškinimas.

Vadovą visomis kalbomis galima rasti čia: BG PDF VERSIJA (2700 Kb) BG, CS PDF VERSIJA (1854 Kb) AP, DA(1766 Kb), da DE PDF VERSIJA (1659 Kb)de ET PDF VERSIJA (1783 Kb)et EL PDF VERSIJA (2439 Kb)el ES PDF VERSIJA (1649 Kb)ES FR PDF VERSIJA (1892 Kb), FR HR(1789 Kb)HR IT PDF VERSIJA (2141 Kb)IT LV PDF VERSIJA (2158 Kb)LV LT PDF VERSIJA (1865 Kb)LT HU PDF VERSIJA (1908 Kb)HU MT(2560 Kb), NL PDF VERSIJA (2047 Kb), HR PDF VERSIJA (1789 Kb), IT PDF VERSIJA (2158 Kb), LV  PDF VERSIJA (1865 Kb), K  PDF VERSIJA (1908 Kb), MT(2560 Kb), MTNL PL  PDF VERSIJA (2047 Kb), NLPL PT  PDF VERSIJA (2200 Kb), K RO  PDF VERSIJA (2158 Kb), K SL  PDF VERSIJA (1865 Kb), K(2560 Kb) sk, NL  PDF VERSIJA (2047 Kb) FI, PL  PDF VERSIJA (2200 Kb)SV

EAO naudojimo statistika

2017 m. vidutiniškai buvo perduoti ieškomi asmenys:

 • Gavus sutikimą – per 15 dienų
 • Be sutikimo – per 40 dienų.

2018 m. vidutiniškai buvo perduoti ieškomi asmenys:

 • Gavus sutikimą – per 16,4 dienų
 • Be sutikimo – per 45 dienas.

Atsakymai į klausimyną dėl EAO: 20142015201620172018

Duomenų apie visas šalis nėra; tačiau išduoti 2015 m.,2016 m. ir 2017 m. EAO duomenys yra išsamūs.

EAO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Išduota

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Įvykdyta

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Pagal Teisingumo programą finansuojami projektai

InAbsentiEAW „mokslinių tyrimų projektas yra lyginamasis teisinis tyrimas dėl Europos arešto orderių, susijusių su asmenimis, kurie nedalyvavo procese, po kurio buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis (in absentia). Praktika rodo, kad dažnai kyla problemų išduodant ir vykdant tokius EAO. Mokslinių tyrimų projekto tikslas buvo išanalizuoti šių problemų priežastis ir parengti bendrus tokių EAO išdavimo standartus, kad būtų užtikrintas sklandus ir teisingas jų vykdymas. Tyrimas atliktas remiantis Belgijos, Vengrijos, Airijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Rumunijos atvejų tyrimais.

Susijusios nuorodos

Pamatinis sprendimas dėl Europos arešto orderio

Tarybos pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo ataskaita

Paskutinis naujinimas: 08/04/2021

Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.