Mandat de arestare european

Mandatul european de arestare („MEA”) constituie o procedură judiciară simplificată de predare transfrontalieră în scopul derulării urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate. Un mandat de arestare emis de o autoritate judiciară a unei țări din UE este valabil pe întreg teritoriul UE. Mandatul european de arestare este operațional de la 1 ianuarie 2004. Acesta a înlocuit procedurile de extrădare lungi care existau anterior între țările UE.

Modul de funcționare

Mandatul reprezintă o cerere pe care o face o autoritate judiciară dintr-o țară UE în scopul arestării unei persoane într-o altă țară membră și predării acesteia pentru urmărirea penală sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate ori a unui ordin de reținere emis în prima țară. Mecanismul se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești. Este operațional în toate țările UE

Acesta funcționează prin contacte directe între autoritățile judiciare.

În aplicarea MEA, autoritățile trebuie să respecte drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate — cum ar fi dreptul la informare, dreptul de a avea un avocat și un interpret, precum și dreptul la asistență judiciară, astfel cum se prevede în legislația țării în care sunt arestați.

Prin ce se deosebește MEA de extrădarea obișnuită?

 1. Termene stricte
  Țara în care a fost arestată persoana trebuie să ia o decizie definitivă cu privire la executarea mandatului european de arestare în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei.
  Dacă persoana consimte la predarea sa, decizia trebuie să fie luată într-un termen de 10 zile.
  Persoana căutată trebuie predată în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autoritățile implicate, și cel târziu în termen de 10 zile de la data deciziei finale privind executarea mandatului european de arestare.
 2. Verificarea dublei incriminări — nu mai este necesară pentru 32 categorii de infracțiuni
  Pentru 32 categorii de infracțiuni, nu se verifică dacă fapta este o infracțiune în ambele țări. Singura cerință este ca aceasta să fie pasibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin 3 ani de închisoare în țara emitentă.
  Pentru celelalte infracțiuni
  , predarea poate fi condiționată de incriminarea faptei în țara de executare.
 3. Deciziile nu sunt
  luate doar de autoritățile judiciare, fără a fi implicate considerente politice.
 4. Predarea resortisanților țărilor
  UE nu mai poate refuza predarea propriilor resortisanți, cu excepția cazului în care aceștia preiau executarea pedepsei cu închisoarea împotriva persoanei căutate.
 5. Garanții
  Țara care execută MEA poate solicita unele garanții, de exemplu, că:
  A. după o anumită perioadă, persoana va avea dreptul de a solicita reexaminarea, în cazul în care pedeapsa aplicată este o pedeapsă pe viață.
  b. persoana căutată poate efectua orice timp de închisoare rezultat în țara de executare, în cazul în care este resortisant sau rezident obișnuit al țării respective.
Un motiv limitat de refuz
O țară poate refuza predarea persoanei căutate numai dacă se aplică unul dintre motivele de refuz obligatoriu sau opțional:
Motive obligatorii
 • Persoana a fost deja judecată pentru aceeași infracțiune (ne bis in idem)
 • Persoana este minoră( nu a atins vârsta răspunderii penale în țara de executare)
 • Amnistia (țara de executare ar fi putut să urmărească penal persoana în cauză, însă infracțiunea face obiectul unei amnistii în acea țară).
Motive facultative, de exemplu:
 • lipsa dublei incriminări pentru alte infracțiuni decât cele 32 menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru privind MEA
 • competența teritorială
 • proceduri penale pendinte în țara de executare
 • termene de prescripție etc.

Manual privind emiterea și executarea unui MEA

Comisia Europeană a publicat un manual privind emiterea unui mandat european de executare  PDF (2002 Kb) EN, pentru a facilita și a simplifica activitatea zilnică a autorităților judiciare implicate. Manualul oferă orientări detaliate cu privire la etapele procedurale ale emiterii și executării unui MEA. Manualul oferă, de asemenea, o explicație completă a principalelor cauze soluționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în care au fost interpretate anumite dispoziții din Decizia-cadru privind MEA.

Manualul, în toate limbile oficiale, este disponibil aici: BG PDF (2700 Kb) BG, CS PDF (1854 Kb) CS, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb), ET (1783 Kb) de, EL PDF (2439 Kb) et, ES PDF (1649 Kb) el, FR PDF (1892 Kb) ES, HR PDF (1789 Kb) FR, IT PDF (2141 Kb) HR, LV (2158 KSV), LT PDF (1865 Kb) IT, HU PDF (1908 Kb) LV, MT PDF (2560 Kb) LT, NL PDF (2047 Kb) HU, PL PDF ( 2200 Kb) MT, LT PDF ( 1968 Kb), HU ( 1926 Kb) NL, MT PDF ( 1797 Kb) PL, NL PDF ( 1977 Kb) PT, PL  PDF ( 2172 Kb) RO, LT PDF ( 1591 Kb) SL, HU PDF (Kb), MT (Kb) SK, NL PDF (Kb) fi, PL PDF (Kb), KSK  SV

Statistici privind utilizarea MEA

În 2017, în medie, persoanele căutate au fost predate:

 • Pe baza consimțământului — în 15 zile
 • Fără consimțământ — în 40 de zile.

În 2018, în medie, persoanele căutate au fost predate:

 • Cu acordul dumneavoastră — în 16,4 zile
 • Fără consimțământ — în 45 de zile.

Răspunsurile la chestionarul privind MEA: 2014 2015 2016 2017 2018

Datele nu sunt disponibile pentru toate țările; cu toate acestea, datele din MEA emise sunt complete pentru 2015, 2016 și 2017.

MEA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Emise

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Executată

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Proiecte finanțate în cadrul programului „Justiție”

Proiectul de cercetare InAbsentiMEA este un studiu juridic de drept comparat în ceea ce privește mandatele europene de arestare (MEA) care au fost emise împotriva unor persoane absente de la procesul în urma căruia au fost condamnate (proceduriin absentia). Practica arată că de multe ori se întâmpină greutăți în ceea ce privește emiterea și executarea unor astfel de MEA. Obiectivul proiectului de cercetare a fost acela de a analiza cauzele acestor greutăți și de a formula standarde comune pentru emiterea unor astfel de MEA, pentru a se asigura o execuție corectă și echitabilă a acestor mandate. Cercetările au fost efectuate pe studii de caz din Belgia, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Polonia și România.

Linkuri conexe

Decizia-cadru privind mandatul european de arestare

Raport referitor la punerea în aplicare a Deciziei-cadru a Consiliului privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

Ultima actualizare: 08/04/2021

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.