Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Perintölain 4 §:n mukaan perillinen saa oikeuden perintöön perinnönjättäjän kuollessa. Yleissääntönä on, että tämän kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät perilliselle. Poikkeuksena ovat ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät olennaisesti perinnönjättäjän henkilöön tai joita ei lain mukaan voi siirtää henkilöltä toiselle (perintölain 130 §:n 1 momentti).

Tietyn tyyppisten kiinteistöjen hankintaan sovelletaan kiinteän omaisuuden hankinnan rajoittamista koskevan lain mukaisesti yleiseen etuun perustuvia rajoituksia. Ne eivät kuitenkaan päde silloin kun kiinteistön omistus siirtyy perintönä (mainitun lain 2 §:n 1 momentin 6 alamomentti).

Tietyn tyyppisten yritysten omistusosuuden hankintaan voidaan soveltaa rajoituksia. Esimerkiksi asianajajaliittolain mukaan ainoastaan valantehnyt asianajaja voi olla asianajajien muodostaman yhteisön osakkeenomistaja tai jäsen. Jos perillinen ei ole valantehnyt asianajaja, hänelle hyvitetään omistusosuuden arvo rahana.

Myös rajavastuuyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla rajoitus, jonka mukaan osuus ei periydy. Myös tällöin osuuden arvo on korvattava perijälle (perintölain 153 §).

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Erityissääntöjen soveltamiseen ei vaikuta se, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

Erityisiä menettelyjä ei ole.

Päivitetty viimeksi: 23/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.