Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Francija

Na tej strani so na voljo informacije o možnostih vpogleda v poslovne registre v Franciji.

Vsebino zagotavlja
Francija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v francoskem poslovnem registru?

Lokalne poslovne registre (registres du commerce et des sociétés – RCS) vodijo sodni tajniki na gospodarskih sodiščih in civilnih sodiščih s pristojnostjo v gospodarskih zadevah (okrožna sodišča v departmajih Bas-Rhin, Haut-Rhin in Moselle ter mešana gospodarska sodišča v čezmorskih regijah in departmajih). Podatki v teh registrih so preverjeni. Sodni tajniki morajo preveriti, ali so izjave v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ali ustrezajo priloženim dokazilom in dokumentom ter ali so pod nadzorom predsednika ali sodnika, zadolženega za to nalogo, ki je pristojen za vse spore med davčnim zavezancem in sodnim tajnikom ter ali so v primeru zahtevka za spremembo ali izbris v skladu s stanjem spisa.

Izpisek iz registra (Kbis), ki ga izdajo sodni tajniki, predstavlja resnično „«osebno izkaznico»“, ki kaže civilni status podjetja, vpisanega v poslovni register. Ta dokument vsebuje vse podatke, ki jih mora podjetje prijaviti. Po potrebi vsebuje tudi zaznamke sodnega tajnika, ki je odgovoren za vodenje registra. Izpisek Kbis potrjuje pravni obstoj podjetja in vsebuje preverjene podatke. To je uradni dokument, ki dokazuje identiteto in naslov vpisane (fizične ali pravne) osebe, njeno dejavnost, njene poslovodne, upravne in nadzorne organe ter ali je bil zoper njo sprožen kolektivni postopek. Ta uradni dokument, ki ga izda in podpiše sodni tajnik, se šteje za verodostojnega, razen če se dokaže, da so informacije, ki jih je družba predložila poslovnemu registru, lažne.

Nacionalni poslovni register (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) vodi nacionalni inštitut za industrijsko lastnino (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI), ki združuje dokumente, ki se štejejo za izvirnike, iz poslovnih registrov v vsaki registraturi. INPI je torej odgovoren za razširjanje tehničnih, poslovnih in finančnih informacij, ki jih vsebuje RNCS, ter njihovo brezplačno dajanje na voljo javnosti za nadaljnjo uporabo.

Ti registri vsebujejo vse podatke v zvezi s poslovnimi subjekti in družbami. Omogočajo dostop do vseh vpisov in dokumentov v poslovnih registrih.

Spletišče Infogreffe omogoča centraliziran dostop do informacij v poslovnem registru ter med drugim tudi vlaganje upravnih vlog (registracija, sprememba, izbris, predložitev letnih računovodskih izkazov) prek spleta. Storitev je na voljo v francoskem in angleškem jeziku.

Spletišče INPI omogoča dostop v obliki odprtih podatkov do evidence o vpisih, spremembah in izbrisih ter letnih računovodskih izkazov družb.

Uradno glasilo za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah (BODACC)

BODACC zagotavlja objavo aktov, registriranih v poslovnem registru od nastanka do izbrisa družbe: zlasti prodaje in prenosi, kolektivni postopki, predložitev računovodskih izkazov. Posredovanje podatkov BODACC se izvede brez dejanja ali predloga zainteresiranih strani. Za vnose je odgovoren sodni tajnik, ki sprejme izjave.

Objava v BODACC, ki zagotavlja najširšo možno razširjanje vpisov v poslovni register, je odvisna od Urada za pravne in upravne informacije.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Uporabniki spletišča Infogreffe lahko brezplačno dostopajo do nekaterih podatkov o vpisanih podjetjih, vendar je za večino podatkov v podatkovni zbirki treba plačati.

Razširjanje podatkov iz RNCS, ki ga INPI opravlja po pošti ali prek spletne trgovine na svojem spletišču, ni več plačljivo. Za nadaljnjo uporabo podatkov pa je potrebna licenca.

Od 1. julija 2015 se BODACC objavlja izključno z elektronskimi sredstvi. Vsebina spletišča (obvestila BODACC) je brezplačna od julija 2011.

Junija 2016 je bil vzpostavljen nov portal za digitalni dostop z naslovom „«Portal de la Publicité Lequité des Entreprises»“ (portal za pravne oglase podjetij). Uporabnikom omogoča, da prek enega samega vmesnika dostopajo do objav in pravnih informacij, objavljenih na treh internetnih straneh: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kako iskati po francoskem poslovnem registru?

Na spletišču Infogreffe lahko poslovni subjekt iščete po:

  • imenu,
  • imenu direktorjev in upravljavcev,
  • mestu ali departmaju, kjer je njegov sedež, stalno prebivališče ali poslovne enote,
  • številki SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises – identifikacijski sistem poslovnega registra),
  • številki vpisa v poslovni register.

Na spletišču BODACC je objavo v zvezi z določenim podjetjem mogoče najti po njegovi številki SIREN ali nazivu podjetja.

Uporabne povezave

Registre de Commerce européen (Evropski poslovni register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Zadnja posodobitev: 28/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.