Nota over de brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten en de overgangsperiode is op 31 december 2020 verstreken. Welke veranderingen dat meebrengt, leest u op onze website.

De Commissie is deze website aan het herzien in het licht van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Daardoor is het mogelijk dat u op de betrokken pagina's informatie vindt die nog niet strookt met de nieuwe situatie. Onze excuses daarvoor.

Lopende procedures over burgerlijke en handelszaken die voor het einde van de overgangsperiode zijn gestart, worden volgens het EU-recht afgehandeld. Daarom zal het e-justitieportaal tot eind 2022 op basis van een wederzijdse overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk de volgende informatie met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk bijhouden:

  1. Informatie over het nationale recht (infobladen), die beheerd wordt door het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken
  2. Informatie en officiële kennisgevingen voor de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken, met uitzondering van informatie over openbare documenten (Verordening (EU) 2016/1191)

Tot eind 2022 kunt u op de pagina online-formulieren het Verenigd Koninkrijk nog kiezen voor lopende procedures in burgerlijke en handelszaken die voor het einde van de overgangsperiode zijn gestart. Een uitzondering op deze regel zijn de meertalige modelformulieren voor openbare documenten, waarin u het VK na 1 januari 2021 niet meer kunt kiezen.

De Europese Commissie heeft een herziene "Kennisgeving aan belanghebbenden over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van burgerlijk recht en internationaal privaatrecht" gepubliceerd. Raadpleeg de herziene kennisgeving.

Laatste update: 29/12/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.