Στοιχεία σύνδεσης

Σύνδεση και εγγραφή

Η διαχείριση της σύνδεσης και της εγγραφής γίνονται από την υπηρεσία ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «EU login». Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή στο πάνω μέρος της σελίδας, για να μεταφερθείτε στη σελίδα «EU login». Αν έχετε ήδη εγγραφεί, απλώς συνδεθείτε, αλλιώς μπορείτε να εγγραφείτε αμέσως.

Ενιαία σύνδεση (SSO)

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία «EU login» σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθείτε αυτόματα με διάφορους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της Διαδικτυακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς συνδεόμενοι μία φορά, με ενιαίο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης «EU login».

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2017

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.