Известие във връзка с Брексит

Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., а преходният период за оттеглянето приключи на 31 декември 2020 г. Тук можете да намерите повече информация за промените вследствие на това.

В момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Ако на уебсайта присъства съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство, това е непреднамерено и ще бъде променено.

В областта на гражданското и търговското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. За тази цел и въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа следната информация, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.:

  1. Информация за националното законодателство (национални информационни документи), управлявана от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела
  2. Информация и официални известия, предоставяни на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси, с изключение на информацията относно официалните документи (Регламент (ЕС) 2016/1191)

До края на 2022 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на процедурите и производствата по граждански и търговски дела, започнали преди края на преходния период. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано след 1 януари 2021 г.

Европейската комисия публикува актуализирано „Известие до заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на гражданското правосъдие и международното частно право“. Можете да разгледате новия документ тук.

Последна актуализация: 29/12/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.