Oznámení týkající se připravenosti na brexit

Spojené království vystoupilo z Evropské unie 31. ledna 2020 a přechodné období pro vystoupení skončilo 31. prosince 2020. Další informace o následných změnách najdete zde.

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek.

Pokud zde najdete materiál, který zatím brexit neodráží, není to záměr. Případné nesrovnalosti budou v dohledné době odstraněny.

V souvislosti s občanskými a obchodními věcmi budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Za tímto účelem bude portál e-justice uchovávat na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím do konce roku 2022 tyto informace týkající se Spojeného království:

  1. informace o vnitrostátním právu (vnitrostátní informační přehledy) spravované Evropskou soudní sítí pro občanské a obchodní věci
  2. informace a úřední oznámení poskytované do Evropského soudního atlasu ve věcech občanských, s výjimkou informací o veřejných listinách (nařízení (EU) 2016/1191)

Až do konce roku 2022 lze Spojené království nadále zvolit v online (dynamických) formulářích pro účely probíhajících řízení a řízení v občanských a obchodních věcech zahájených před koncem přechodného období. Výjimkou z tohoto pravidla jsou formuláře veřejných listin, v nichž by po 1. lednu 2021 Spojené království nemělo být vybíráno.

Evropská komise zveřejnila revidované „Oznámení zúčastněným stranám týkající se vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti civilního soudnictví a mezinárodního práva soukromého“. Do nového dokumentu lze nahlédnout zde.

Poslední aktualizace: 29/12/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.