Europæisk beskyttelsesordre

Den retlige beskyttelse, der tilbydes ofre for vold og chikane, kan håndhæves i andre EU-lande.

Ret til fortsat at drage fordel af beskyttelsesforanstaltninger, når de flytter til en anden medlemsstat

For effektivt at beskytte ofre for vold og chikane giver de nationale myndigheder ofte dem særlige foranstaltninger (fastholdelse, spærring eller en lignende beskyttelsesordre), som bidrager til at forhindre yderligere angreb eller reovergreb fra gerningsmandens side. Hvis du har fået en beskyttelsesordre i en medlemsstat, kan du fortsat være omfattet af denne beskyttelse, når du flytter eller rejser til en anden medlemsstat. Med henblik herpå har EU indført en mekanisme for gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger.

De nationale beskyttelsesforanstaltninger kan være af civilretlig, strafferetlig eller administrativ art, og deres varighed, omfang og procedurer for adoption varierer mellem medlemsstaterne. Som følge af forskellige retsgrundlag i EU-retten for gensidig anerkendelse af civilretlige foranstaltninger og strafferetlige foranstaltninger var det nødvendigt med to særskilte instrumenter for at sikre, at de tre mest almindelige typer beskyttelsesforanstaltninger i EU blev bragt i omsætning. Beskyttelsesordrer, der er omfattet af direktivet, og forordningen vedrører situationer, hvor man som offer eller potentielt offer for kriminalitet nyder godt af et forbud mod eller en regulering af visse steder ved at blive kontaktet af eller kontaktet af en person, der forårsager fare.

Direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre etablerer en mekanisme, der gør det muligt at anerkende beskyttelsesordrer, der udstedes som en strafferetlig foranstaltning mellem medlemsstaterne.

Hvis du drager fordel af en beskyttelsesordre i straffesager, der er udstedt i én medlemsstat, kan du anmode om en europæisk beskyttelsesordre.

Beskyttelsen bør tildeles gennem en ny beskyttelsesforanstaltning, der er vedtaget af den medlemsstat, hvortil du rejser, eller som flyttes til efter en forenklet og fremskyndet procedure.

Hvis du imidlertid er omfattet af en civilretlig beskyttelsesordre udstedt i din bopælsmedlemsstat, kan du bruge  forordning (EU) nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, som etablerer en mekanisme, der giver mulighed for direkte anerkendelse af beskyttelsesordrer udstedt som en civilretlig foranstaltning mellem medlemsstater.

Hvis du derfor er omfattet af en civilretlig beskyttelsesordre, der er udstedt i den medlemsstat, hvor du bor, kan du gøre det direkte i andre medlemsstater ved at få et certifikat og forelægge det for de relevante myndigheder, der bekræfter dine rettigheder.

Direktivet og forordningen finder anvendelse fra den 11. januar 2015.

Sidste opdatering: 01/10/2019

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.