Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Grčka

Ova stranica pruža pregled pravne struke u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Tužitelji

Suci

Odvjetnici

Pravnici / pravni savjetnici

Javni bilježnici

Sudski izvršitelji

Sudski službenici

Tužitelji

Organizacija

Kao ovlaštena pravosudna tijela, uredi javnog tužiteljstva (εισαγγελίες) pripadaju pravosudnoj grani vlasti i sudjeluju u upravljanju pravosuđem. Javni tužitelji (εισαγγελείς) uživaju poslovnu i osobnu neovisnost.

Svaki sud, osim općinskih kaznenih sudova (πταισματοδικεία), ima ured javnog tužitelja koji djeluje kao neovisno pravosudno nadležno tijelo čije se dužnosti u osnovi sastoje od pripremanja kaznenih postupaka. Glavne su dužnosti javnog tužitelja pokretanje pravnih postupaka, nadgledanje istraga i ulaganje žalbi.

Javni tužitelji u Grčkoj nisu specijalizirani za određeno područje.

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava odgovorno je za opće uvjete službe javnih tužitelja.

Ne postoje posebne internetske stranice za javne tužitelje. Informacije o uvjetima njihove službe čuvaju se u Ministarstvu pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Uloga i osnovne dužnosti

Javni tužitelji odgovorni su za:

 1. izvršavanje preliminarnih istraga;
 2. pokretanje pravnih postupaka;
 3. ispitivanje osoba upletenih u slučaj;
 4. nadgledanje nadležnih tijela za provedbu zakona u pogledu prevencije zločina i kaznenog progona;
 5. podnošenje prijedloga pravosudnim vijećima i sudovima;
 6. ulaganje žalbi;
 7. provođenje kaznenih presuda i pomaganje u provođenju izvršnih naloga;
 8. nadgledanje zatvora;

i sve druge dužnosti određene zakonom.

Djelovanje javnih tužitelja provjeravaju suci Vrhovnog suda i viši javni tužitelji, u skladu sa zakonom.

Suci

Organizacija

Pravosuđem se upravlja na sudovima sastavljenim od redovnih sudaca (τακτικοί δικαστές) koji uživaju poslovnu i osobnu neovisnost.

U provođenju svojih dužnosti, suci (δικαστές) su podložni samo Ustavu i zakonima i ne moraju djelovati u skladu s bilo kojom odredbom koja krši Ustav.

Redovne suce nadziru viši suci, javni tužitelj i zamjenik javnog tužitelja (Αντεισαγγελείς) Vrhovnog suda (Άρειος Πάγος) u skladu sa zakonom.

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava odgovorno je za uvjete sudačke službe.

Ne postoje posebne internetske stranice za suce. Informacije o uvjetima njihove službe čuvaju se u Ministarstvu pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Organizacija pravne struke: odvjetnici

Odvjetnici

U Grčkoj su odvjetnici (δικηγόροι) neplaćeni državni službenici i nisu obvezni specijalizirati se za posebno područje.

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava odgovorno je za uvjete službe povezane s tom strukom.

Postoji 63 odvjetničkih komora (δικηγορικοί σύλλογοι) ) u Grčkoj – jedna za sjedište svakog prvostupanjskog suda (πρωτοδικείο).

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava nadzire sve odvjetničke komore u državi.

Pravne baze podataka

Informacije su dostupne na internetskim stranicama Atenske odvjetničke komore, ali pristup je ograničen na članove pojedine komore.

Pravni savjetnici

U Grčkoj odvjetnici djeluju i kao pravni savjetnici (νομικοί σύμβουλοι)

Pravne baze podataka

Informacije su dostupne na internetskim stranicama Atenske odvjetničke komore, ali pristup je ograničen na članove pojedine komore.

Javni bilježnici

Javni bilježnici (συμβολαιογράφοι) neplaćeni su državni službenici čija je glavna dužnost sastavljanje i pohranjivanje pisanih pravnih preporuka te dokaznih dokumenata i izjava zainteresiranih strana kada takve dokumente zahtijeva zakon ili kada strane žele ovjeriti takve dokumente.

Javni bilježnici u Grčkoj nisu specijalizirani za određeno područje.

Prema Predsjedničkoj uredbi, postoji barem jedan javnobilježnički ured u sjedištu svakog općinskog građanskog suda (ειρηνοδικείο).

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za uvjete službe javnih bilježnika.

Postoji devet javnobilježničkih udruga (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) u Grčkoj koje djeluju u sjedištima prizivnih sudova (εφετεία).

Javnobilježničke udruge nadgleda Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Informacije o javnim bilježnicima dostupne su na internetskim stranicama Grčke udruge javnih bilježnika (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) te na internetskim stranicama Europskog direktorija javnih bilježnika Vijeća javnih bilježnika Europske unije (CNUE).

Druga pravna zanimanja

Sudski izvršitelji

Sudski izvršitelji (δικαστικοί επιμελητές) neplaćeni su državni službenici.

Odgovornosti sudskih izvršitelja su:

 1. urudžba sudskih i izvansudskih dokumenata;
 2. provedba ovršnih naloga u skladu s člankom 904. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku, odnosno (a) konačnih presuda i odluka koje je donio grčki sud i objavio da su privremeno izvršne, (b) arbitražnih odluka, (c) zapisa grčkih sudova koji sadržavaju troškove nagodbe ili sudske troškove, (d) ovjerenih javnobilježničkih isprava, (e) platnih naloga koje su izdali grčki suci te „naloga za deložaciju”, (f) stranih akata proglašenih izvršnim te (g) naloga i akata koji su zakonski priznati kao izvršni te
 3. ostale dužnosti propisane zakonom.

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava odgovorno je za uvjete službe sudskih izvršitelja.

Postoji osam udruga sudskih izvršitelja (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών) u Grčkoj.

Sudski službenici

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava odgovorno je za uvjete službe za zaposlenike grčkih sudova.

Sudski izvršitelji PDF (378 Kb) en

Službenici PDF (379 Kb) en

Ostale poveznice

Atenska odvjetnička komora

Pirejska odvjetnička komora

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava

Grčka udruga javnih bilježnika

Solunska udruga javnih bilježnika

Posljednji put ažurirano: 27/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.