Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű ingatlan-nyilvántartások

Észtország

Ez a szakasz rövid áttekintést nyújt Észtország ingatlan-nyilvántartásáról.

Tartalomszolgáltató:
Észtország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen információkat tartalmaz az észt ingatlan-nyilvántartás?

Az észt ingatlan-nyilvántartás a tulajdoni érdekeltségek és korlátolt dologi jogok nyilvántartása, amely harmadik személyek részére tájékoztatást ad a nyilvántartott ingatlanokról.

Az ingatlan-nyilvántartás jogi és ténybeli körülményeket egyaránt tartalmaz. Törvény eltérő rendelkezése hiányában minden ingatlant bejegyeznek az ingatlan-nyilvántartásba. Minden önálló ingatlant külön jegyeznek be, és mindegyik ingatlan egyedi azonosítót (helyrajzi számot) kap.

A nyilvántartás négy részből áll.

Az első rész valamennyi nyilvántartott ingatlanról az alábbi adatokat tartalmazza:

 • helyrajzi szám;
 • különleges rendeltetés;
 • elhelyezkedés;
 • a bejegyzett ingatlan javára alapított korlátolt dologi jogok;
 • terület (méret);
 • egyesítés és felosztás;
 • más nyilvántartott ingatlannal való egyesítés, vagy az ingatlan egy részének leválasztása.

A második rész valamennyi nyilvántartott ingatlanról az alábbi adatokat tartalmazza:

 • tulajdonos;
 • közös tulajdon esetén az erre vonatkozó részletes információk, valamint a tulajdonosok neve;
 • a tulajdonostársak eszmei tulajdoni hányada (közös tulajdon).

A harmadik rész valamennyi nyilvántartott ingatlanról az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az ingatlant terhelő korlátolt dologi jogok (a jelzálogjogot kivéve);
 • a tulajdonjog korlátozásai;
 • az ilyen korlátozásokra vonatkozó feljegyzések;
 • a tulajdonos rendelkezési jogának korlátozásai;
 • a tulajdonjogra, valamint a fent említett bejegyzések törlésére és módosítására vonatkozó egyéb feljegyzések (beleértve az érintett személyek rendelkezési jogának korlátozását is).

A negyedik rész valamennyi nyilvántartott ingatlanról az alábbi adatokat tartalmazza:

 • jelzálogjogosult;
 • a jelzálog által biztosított pénzösszeg (a tartozás összege);
 • a jelzálogra vonatkozó feljegyzések;
 • a bejegyzések módosítása;
 • a bejegyzések törlése.

Az ingatlan-nyilvántartás különböző részei nyilvánosan is hozzáférhetők, azokba bárki betekinthet. Jogos érdek fennállásakor a valamely nyilvántartott ingatlanra vonatkozó dokumentációba is be lehet tekinteni. Az ingatlantulajdonosoknak, közjegyzőknek, végrehajtóknak, bíróságoknak és felügyeleti hatóságoknak nem kell jogos érdeküket bizonyítaniuk.

Ingyenes-e az észt ingatlan-nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az ingatlan-nyilvántartást elektronikusan vezetik.

Az ingatlan-nyilvántartásba és a nyilvántartásba vett ingatlanokra vonatkozó dokumentációba be lehet tekinteni a földhivatal helyiségeiben, közjegyzői irodában vagy a keresőszoftver segítségével. A földhivatalban ingyenesen lehet betekinteni az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan tulajdonosa a kormányzati portálon keresztül ingyenesen betekinthet a nyilvántartás rá vonatkozó részeibe, illetve a saját ingatlanára vonatkozó dokumentációba. Valamelyik közjegyzői iroda vagy a keresőszoftver igénybevételekor az ingatlan-nyilvántartásba való betekintésért díjat kell fizetni.

Az ingatlan-nyilvántartásban tárolt információ a Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központja által biztosított online keresőszoftver segítségével is elérhető. A keresőszoftver használata ingyenes. A keresési eredmények között megjelenik az ingatlan-nyilvántartás első részében szereplő valamennyi információ (helyrajzi szám, különleges rendeltetés, terület és cím). Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő speciálisabb információkhoz való hozzáférés díjköteles.

A díj keresési tételenként és keresésenként 1 EUR.

Keresési tétel az ingatlan-nyilvántartás nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó részében foglalt alábbi információ:
az 1. részben szereplő digitális adatok (az ingatlan adatai);
a 2. részben szereplő digitális adatok (tulajdonos);
a 3. (terhek és korlátozások) és 4. (jelzálogjog) részben szereplő digitális adatok.

A keresési díj tartalmazza az ingatlan megnyitott dokumentációjához való hozzáférést és az abban foglalt iratok kiadását.

A nyilvántartás adott részeivel kapcsolatos részletes információkat az itt felsorolt szolgáltatási díjakkal összhangban lehet megtekinteni. Ezek a díjak héamentesek.

Hogyan végezzünk keresést az észt ingatlan-nyilvántartásban?

Az adatbázisban a következő feltételek alapján lehet keresni:

 • cím;
 • helyrajzi szám;
 • tulajdonos neve;
 • személyazonosító/nyilvántartási szám;
 • az ingatlan neve;
 • tulajdoni szám;
 • ingatlan-nyilvántartási körzet.

Információk az érvénytelen tulajdonosokra és meghatalmazottakra vonatkozóan is lekérdezhetők.

Az észt ingatlan-nyilvántartás története

Az ingatlan-nyilvántartás elektronikus változata 1994-től kezdődően tartalmaz adatokat. Az elektronikus változatra történő átállás 2010 nyarán kezdődött.

Utolsó frissítés: 14/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.