Pranešimas apie pasirengimą „Brexit’ui“

2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, o pereinamasis išstojimo laikotarpis baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Čia rasite daugiau informacijos apie pokyčius po išstojimo.

Komisija atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos.

Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Civilinių ir komercinių bylų srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Šiuo tikslu e. teisingumo portale, remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, iki 2022 m. pabaigos bus saugoma ši su Jungtine Karalyste susijusi informacija:

  1. Informacija apie nacionalinę teisę (nacionalines informacijos suvestines), kurią tvarko Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose;
  2. Europos teisminiam atlasui civilinėse bylose teikiama informacija ir oficialūs pranešimai, išskyrus informaciją apie viešuosius dokumentus (Reglamentas (ES) 2016/1191).

Iki 2022 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama elektroninių (dinamiškų) formų skyrelyje dėl iki pereinamojo laikotarpio pabaigos pradėtų procedūrų ir procesų civilinėse ir komercinėse bylose. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formų skyrelis, kuriame po 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Europos Komisija paskelbė peržiūrėtą Pranešimą suinteresuotiesiems subjektams dėl Jungtinės Karalystės išstojimo ir ES civilinės teisenos ir tarptautinės privatinės teisės taisyklių. Su naujuoju dokumentu galite susipažinti čia.

Paskutinis naujinimas: 29/12/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.