COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Parlamentas (Antrieji ir Pirmieji rūmai) susitarė dėl laikinojo nepaprastosios padėties teisės akto. Jis padeda spręsti skubiausias teismų sistemos veikimo problemas.

Šis teisės aktas galioja nuo 2020 m. balandžio 24 d.

Teismo posėdžiai civilinėse ir administracinėse bylose

Numatyta galimybė posėdį rengti išimtinai elektroninio ryšio priemonėmis, jei dėl COVID-19 fizinio posėdžio surengti neįmanoma. Dėl posėdžio formos visais atvejais sprendžia teisėjai.

Teismo terminai civilinėse, administracinėse ar baudžiamosiose bylose nesikeičia.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

2020 m. kovo 17 d. – 2020 m. gegužės 11 d. visi teismai buvo uždaryti, išimties tvarka buvo nagrinėjamos tik itin skubios bylos. Visos kitos bylos buvo nagrinėjamos taikant rašytinę procedūrą arba rengiant garso ar vaizdo konferencijas.

Nuo 2020 m. gegužės 11 d. teismai vėl nagrinėja visas baudžiamąsias, nepilnamečių ir šeimos bylas. Vadovaudamiesi nacionalinių sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijomis teismai ėmėsi saugos ir organizacinių priemonių.

Kiek įmanoma, ir kitos bylos bus nagrinėjamos teismuose fiziškai. Jei tai neįmanoma, galima pasinaudoti vaizdo konferencija ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Tačiau teismai nebus atviri visuomenei, išskyrus didelio viešojo intereso bylas. Manydami, kad tai būtina dėl viešojo intereso, teismai taip pat gali prašyti Teismų tarybos surengti profesionalią tiesioginę transliaciją. Bet kurioje byloje posėdyje gali dalyvauti ne daugiau kaip trys žiniasklaidos atstovai. Be to, teismai siekia kuo daugiau rašytinių sprendimų skelbti internete.

Teismai įvertina galimybes vykdyti pareigą rengti viešus ir atvirus posėdžius ir kartu užtikrinti dalyvaujančių šalių privatumą.

Teisminės institucijos laikinai pakoregavo visose jurisdikcijos srityse taikomas procedūrines nuostatas ir savo interneto svetainėje sukūrė specialų puslapį, kuriame pateikiama visa naujausia informacijos apžvalga ir instrukcijos, kaip dirbti COVID-19 krizių metu (https://www.rechtspraak.nl/).

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Nyderlandų centrinių institucijų darbuotojai daugiausia dirba iš namų. Rekomenduojama ryšius palaikyti el. paštu.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta iki 2020 m. balandžio 16 d.

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Nyderlandai taip pat nepritaria pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymui, nes kyla pavojus, kad negyvybingos įmonės išliks ilgiau nei būtų atsakinga. Tai žalinga kreditoriams. Nyderlandai visų pirma siekia sudaryti palankesnes sąlygas greitam ir ankstyvam restruktūrizavimui.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Šiuo metu sustabdyti mokėjimo prievoles nesvarstoma, nes tai gali sukelti grandininę reakciją.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

-

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Kai kurie bankai savanoriškai sutiko laikinai sustabdyti kreditų ir vykdymo užtikrinimo priemonių nutraukimą (laikantis tam tikrų sąlygų). Nyderlanduose bankai bet kuriuo atveju nedažnai teikia prašymus iškelti nemokumo bylą.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Paskelbta apie bendras nepaprastąsias priemones, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas piliečiams ir verslininkams toliau vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus.

Į šį rinkinį įtrauktos tokios priemonės kaip skubus tam tikrų mokesčių (pajamų mokesčio, pelno mokesčio, PVM) surinkimo nutraukimas ir liberali kai kurių kitų mokesčių ir pensijų įmokų atidėjimo tvarka.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.