Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Fuq liema sit/i web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka

Il-Qorti Kriminali Speċjali

Il-Qorti Reġjonali ta’ Banská Bystrica

Il-Qorti Reġjonali tal-Bratislava

Il-Qorti Reġjonali ta’ Košice

Il-Qorti Reġjonali ta’ Nitra

Il-Qorti Reġjonali ta’ Prešov

Il-Qorti Reġjonali ta’ Trenčín

Il-Qorti Reġjonali ta’ Trnava

Il-Qorti Reġjonali ta’ Žilina

Il-qrati distrettwali (lista)

Liema avviżi huma ppubblikati?

L-avviżieri uffiċjali tal-qrati jintużaw biex jippubblikaw avviżi dwar l-iskedar tal-attivitajiet ta’ qorti, tħabbir pubbliku ta’ sentenzi, avviżi ta’ notifika, notifiki tan-notifika ta’ dokumenti, riżoluzzjonijiet tal-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka, notifiki dwar rapporti finali, avviżi li jħabbru l-bidu tal-eżekuzzjoni, ordnijiet li jikkanċellaw il-proċedimenti ta’ falliment, avviżi ta’ appelli ppreżentati, ordnijiet li jaċċettaw xi oġġetti bħala depożiti, u ordnijiet dwar l-għoti lura ta’ depożiti mill-Istat.

Mil-liema organizzazzjoni/jiet jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

L-avviżi huma ppubblikati mill-qrati reġjonali u distrettwali kollha fil-ġudikatura.

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali hu bla ħlas?

Iva.

X’tipi ta’ tiftixiet jistgħu jsiru?

It-tiftix jista’ jsir billi tiddaħħal waħda minn dawn li ġejjin fil-qasam tat-tfittxija fuq il-paġna web tal-Avviżiera Uffiċjali: it-titlu tad-dokument, parti mit-titlu jew in-numru tar-reġistrazzjoni.

Mil-liema data se jkunu disponibbli l-avviżi uffiċjali fil-format elettroniku?

Il-qrati setgħu jippubblikaw avviżi uffiċjali f’format elettroniku mill-2011.

It-tiftixiet jistgħu jiġu ssejvjati u jistgħu jintbagħtu notifiki meta jintlaħqu l-kriterji?

Le.

L-avviżi uffiċjali huma disponibbli bla ħlas bħala data miftuħa? Jekk dan hu l-każ, fejn jistgħu jinstabu r-repożitorju u/jew l-informazzjoni?

Le.

L-aħħar aġġornament: 15/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.