Rechtsbijstand

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De in de Republiek Kroatië bevoegde instantie voor het verzenden en ontvangen van verzoeken is:

het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Website: http://www.mprh.hr

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië is de bevoegde autoriteit voor het hele grondgebied van de Republiek Kroatië.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

In de Republiek Kroatië worden verzoeken per e-mail aanvaard.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Wanneer een partij met woon- of verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie in een grensoverschrijdend geschil voor een rechtbank in de Republiek Kroatië om rechtsbijstand verzoekt, moeten de betrokken in te dienen formulieren en documenten in het Kroatisch zijn vertaald. Wanneer een partij met woon- of verblijfplaats in de Republiek Kroatië in een grensoverschrijdend geschil voor een rechtbank in een andere lidstaat van de Europese Unie om rechtsbijstand verzoekt, worden het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten door het ministerie van Justitie vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de betrokken lidstaat van de Europese Unie en van de bevoegde ontvangende autoriteit.

Laatste update: 25/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.