Obavijest u pogledu Brexita

Ujedinjena Kraljevina napustila je Europsku uniju 31. siječnja 2020., a prijelazno razdoblje za povlačenje završilo je 31. prosinca 2020. Ovdje možete saznati što se promijenilo nakon tog datuma.

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama.

Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to nije namjerno i bit će izmijenjeno.

Otvoreni postupci u građanskim i trgovačkim stvarima koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. U tu će svrhu na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostati dostupne sljedeće informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom:

  1. informacije o nacionalnom pravu (nacionalni informativni članci) koje objavljuje i ažurira Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima
  2. informacije i službene obavijesti koje se šalju u Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima, uz iznimku informacija o javnim ispravama (Uredba (EU) 2016/1191).

Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe otvorenih postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima započetih prije isteka prijelaznog razdoblja. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati nakon 1. siječnja 2021.

Europska komisija objavila je revidiranu Obavijest sudionicima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i propisima Unije u području građanskog pravosuđa i međunarodnog privatnog prava. Novi dokument možete pronaći ovdje.

Posljednji put ažurirano: 29/12/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.