Informacje o brexicie

Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r., a okres przejściowy związany z wystąpieniem zakończył się 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie.

Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Jeśli chodzi o sprawy cywilne i handlowe, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W tym celu w portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane na podstawie dwustronnej umowy następujące informacje dotyczące Wielkiej Brytanii:

  1. informacje na temat prawa krajowego (arkusze informacyjne), za które odpowiada europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych
  2. informacje i oficjalne powiadomienia dostępne w europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych z wyjątkiem informacji na temat dokumentów urzędowych (rozporządzenie (UE) 2016/1191).

Do końca 2022 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych przed zakończeniem okresu przejściowego. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska opublikowała zmienione zawiadomienie dla zainteresowanych stron zatytułowane „Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i prawa prywatnego międzynarodowego”. Nowy dokument można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.