Aviz juridic

1. Declinarea responsabilității

1.1 Considerente de ordin general

Pozițiile exprimate pe acest site web aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar opiniile Comisiei Europene. Deși site-ul este administrat de Comisia Europeană, responsabilitatea pentru conținutul acestuia este partajată între Comisie și fiecare stat membru.

Comisia Europeană întreține acest site pentru a îmbunătăți accesul la justiția transfrontalieră și pentru a facilita accesul publicului la informații legate de inițiativele sale și de politicile Uniunii Europene în general. Depunem toate eforturile pentru a prezenta informații actualizate și corecte. Dacă ni se aduce la cunoștință prezența unor erori, vom încerca să le corectăm.

Toate serviciile interactive (electronice) sunt furnizate „ca atare”, pe baza principiului „facem tot posibilul”. Comisia Europeană și furnizorii de date/servicii participanți își declină orice responsabilitate, explicită sau implicită. În special, nu putem garanta actualitatea sau corectitudinea datelor și nu putem asigura disponibilitatea fără întreruperi a serviciului sau disponibilitatea linkurilor către site-urile externe.

Pentru unele dintre funcționalitățile sale, portalul european e-justiție utilizează date din baza de date GeoNames, utilizând o licență CC BY 3.0. Datele respective nu sunt modificate.

Comisia nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite din cauza unor date corupte, a unor date pierdute sau a oricărui alt tip de efecte adverse cauzate de exploatarea intenționată sau neintenționată a sistemului. Această declinare a responsabilității nu are ca scop limitarea răspunderii Comisiei într-un mod care să contravină cerințelor prevăzute de legislația națională aplicabilă și nici excluderea răspunderii sale în cazuri care nu pot fi excluse în temeiul legislației respective. Legislația aplicabilă este legislația belgiană, iar instanțele belgiene sunt instanțele competente în caz de litigii.

Comisia Europeană poate revizui în orice moment textul declinării responsabilității, precum și condițiile generale indicate mai jos, fără notificare prealabilă. Prin urmare, ar trebui să consultați întotdeauna versiunea actuală a textului, astfel cum este publicat pe site-ul web.

1.2 Aspecte legate de paginile de conținut

Paginile de conținut sunt fie de tip „european”, fie aparțin statelor membre, fiecare stat membru al UE (prin diferitele sale autorități) fiind responsabil pentru conținutul și linkurile de pe paginile proprii. Aceste informații:

  • au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțele specifice ale vreunei persoane sau entități;
  • nu sunt în mod necesar exhaustive, complete, exacte sau actualizate;
  • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Comisiei nu exercită niciun control și pentru care Comisia nu își asumă nicio responsabilitate;
  • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, ar trebui întotdeauna să consultați o persoană cu calificări corespunzătoare).

În paginile de conținut, orice referire la o persoană de sex masculin se consideră, totodată, ca referire la o persoană de sex feminin și invers, cu excepția cazului în care contextul indică în mod clar altfel.

Unele dintre paginile de conținut au fost traduse printr-un proces automat. Vă atragem atenția asupra faptului că traducerile automate sunt furnizate temporar și numai pentru înțelegerea contextului. Proprietarii acestor pagini nu acceptă nicio formă de responsabilitate sau răspundere juridică cu privire la calitatea textelor traduse printr-un proces automat.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu se poate garanta faptul că un document disponibil online reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Are valoare juridică numai legislația Uniunii Europene publicată în ediția tipărită a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene înainte de 1 iulie 2013 și în versiunile electronice ale acestuia publicate după 1 iulie 2013. Scopul nostru este reducerea la minim a perturbărilor cauzate de incidentele tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme.

1.3 Aspecte legate de serviciile interactive

Pentru toate serviciile interactive se aplică condițiile generale prezentate în continuare.

Prin utilizarea acestor servicii, sunteți de acord să le utilizați exclusiv în scopul pentru care au fost create. Este interzisă utilizarea, într-un alt scop decât cel prevăzut, a acestor servicii sau a oricăror date cu caracter personal obținute prin intermediul acestor servicii și, în special, este interzisă utilizarea acestor date în scopul desfășurării de activități comerciale, de marketing sau publicitare.

Este interzisă copierea automatizată în bloc („harvest”) și/sau transmiterea, prin orice mijloace, a datelor obținute prin intermediul serviciilor furnizate.

Este permisă includerea unui link către portalul european e-justiție și paginile acestuia.

Aspecte legate de servicii:

1.3.1 Interconectarea registrelor de insolvență

Acest serviciu vă permite să găsiți informații cu privire la procedurile de insolvență în registrele naționale ale statelor membre participante. Nu există un registru de insolvență centralizat la nivelul UE. Cererea dumneavoastră este trimisă registrelor naționale și primiți răspunsul în câteva secunde. Pentru moment, serviciul este furnizat pe baza principiului „facem tot posibilul”.

1.3.2 Găsiți un avocat

„Găsiți un avocat” este un serviciu oferit publicului larg de către Comisia Europeană și uniunile naționale ale barourilor și alte organizații de acest tip care participă la acest proiect.

1.3.3 Găsiți un notar

„Găsiți un notar” este un serviciu oferit publicului larg de către Comisia Europeană, Consiliul notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE), precum și de alte camere naționale ale notarilor care participă la acest proiect.

1.3.4 ECLI

Interfața de căutare ECLI este un serviciu oferit publicului larg de către Comisia Europeană în cooperare cu furnizorii de jurisprudență care participă la acest proiect. Comisia Europeană a pus la dispoziție acest serviciu pentru a facilita accesul la justiție într-un context transfrontalier, permițându-le cetățenilor și practicienilor în domeniul dreptului din UE să identifice ușor jurisprudența care conține un identificator ECLI.

1.3.5 Căutarea instanței/autorității competente

Interfața de căutare a instanței/autorității competente este un serviciu oferit publicului larg de către Comisia Europeană în cooperare cu autoritățile judiciare naționale sau alte organisme competente care participă la acest proiect. Comisia Europeană a pus la dispoziție acest serviciu pentru a facilita accesul la justiție într-un context transfrontalier, permițându-le cetățenilor și practicienilor în domeniul dreptului din UE să identifice ușor instanța națională competentă. Vă atragem atenția că, deși s-au depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea rezultatelor, pot exista cazuri excepționale privind stabilirea competenței care nu sunt neapărat incluse în rezultatele căutării.

1.3.6 Transmiterea electronică a cererilor (e-CODEX)

Grație interconectării unui număr mare de sisteme informatice operate de Comisia Europeană și de administrațiile naționale, în cazul procedurii europene de somație de plată și a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, puteți depune o cerere utilizând tehnologia e-CODEX. Este posibil, în mod excepțional, ca cererea dumneavoastră să nu ajungă la instanța desemnată. Veți primi o dovadă a transmiterii (sau a netransmiterii), în măsura în care acest lucru este posibil, însă vă atragem atenția că, în unele state membre, această dovadă nu atestă decât transmiterea cererii dumneavoastră către sistemul informatic național central înființat în acest scop. Nu este întotdeauna posibil să se furnizeze dovada transmiterii către instanța preconizată.

Toate notificările privind dovada transmiterii sau primirea răspunsurilor din partea instanței vor fi trimise la adresa de e-mail aferentă contului EU Login (serviciul Comisiei Europene de autentificare a utilizatorului) cu care v-ați conectat.

Nu se poate antrena răspunderea juridică a Comisiei Europene în cazul în care cererea dumneavoastră nu este transmisă sau dacă nu primiți dovada transmiterii acesteia (ori a netransmiterii cererii). De asemenea, nu se poate antrena răspunderea juridică a Comisiei dacă nu primiți de la instanță o comunicare privind cererea dumneavoastră sau dacă instanța nu vă notifică că a primit o astfel de comunicare.

Cu excepția cazului în care solicitați ștergerea acesteia, comunicarea pe care o transmiteți instanței și cea primită de la aceasta, cu excepția cazurilor de forță majoră, rămân disponibile spre consultare pe portalul european e-justiție pentru o perioadă de cel puțin un an. Vă sfătuim să salvați o copie a tuturor comunicărilor pe care doriți să le accesați după acest termen. Nu se poate antrena răspunderea juridică a Comisiei Europene pentru niciun eventual prejudiciu suferit din cauza indisponibilității temporare sau permanente a comunicării dintre dumneavoastră și instanță sau pentru faptul că nu vi s-a notificat în prealabil faptul că această comunicare va fi ștearsă.

1.3.7 Semnătura electronică

Cererile transmise pe cale electronică (e-CODEX) trebuie semnate electronic înainte ca acestea să fie transmise prin intermediul portalului european e-justiție. Portalul oferă un instrument pentru a vă sprijini în acest proces, dar nu vă impune să îl utilizați: aveți posibilitatea de a semna electronic cererea utilizând propriile dumneavoastră mijloace și de a o încărca pe portal. Nu se poate antrena răspunderea juridică a Comisiei Europene pentru niciun eventual prejudiciu suferit dacă instanța sau orice altă parte refuză semnătura electronică creată cu instrumentul furnizat de portalul european e-justiție.

1.3.8 Găsiți o societate / Interconectarea registrelor comerțului

Acest serviciu vă permite să căutați și să obțineți informații despre societățile comerciale înregistrate în registrele comerțului din UE, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Serviciul face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului (Business Registers Interconnection System - BRIS), instituit în conformitate cu legislația UE. Acest sistem conectează registrele naționale ale comerțului, care pun la dispoziție informațiile privind societățile comerciale.

1.3.9 Platforma Europeană de Formare

Acest serviciu este un instrument de căutare. Platforma Europeană de Formare le permite profesioniștilor din domeniul justiției (judecători, procurori, personal judiciar, avocați, notari, executori judecătorești, experți judiciari, traducători și interpreți judiciari, personal judiciar din penitenciare, consilieri de probațiune etc.) să găsească informații cu privire la cursuri de formare consacrate dreptului UE și suporturi de cursuri de autoînvățare pe teme legate de dreptul UE.

Furnizorii de activități de formare destinate profesioniștilor din domeniul justiției îi informează pe potențialii doritori cu privire la activitățile de formare pe teme legate de dreptul UE pe care le organizează în Uniunea Europeană în diferite limbi. Comisia Europeană contribuie la platformă cu materiale de formare sau manuale gata de utilizare, elaborate în special cu sprijinului financiar al UE.

Conținuturile adecvate care trebuie să figureze pe platformă constau în descrieri ale cursurilor și ale materialelor de formare. Răspunderea de a lua măsurile de precauție necesare pentru a se proteja de viruși, de „viermi informatici”, de programe disimulate („trojan horses”) și de alte conținuturi nocive sau distructive le revine utilizatorilor platformei. Comisia Europeană își declină orice răspundere pentru eventualele prejudicii care ar rezulta din utilizarea serviciului sau din descărcarea conținutului disponibil pe platformă.

Comisia Europeană nu deține controlul asupra site-urilor și a paginilor web externe și nu este responsabilă pentru conținutul sau utilizarea acestora. Faptul că pe platformă există linkuri către site-uri sau pagini web externe nu reprezintă sau nu sugerează o validare a acestora din partea Comisiei Europene. Comisia Europeană își declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii care ar rezulta din accesarea site-urilor și a paginilor web externe.

Înregistrarea pentru a participa la cursuri este gestionată de furnizorii de servicii de formare, conform linkurilor indicate în descrierea cursului. Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru anularea activităților sau retragerea materialelor de formare ori pentru conținutul, acuratețea, legalitatea și calitatea percepută a acestora.

Comisia Europeană le solicită terților să respecte drepturile sale de proprietate intelectuală și respectă, la rândul său, drepturile de proprietate intelectuală ale terților. În cazul în care un utilizator consideră că un material încărcat pe platformă sau accesibil printr-un link de pe platformă încalcă drepturile de autor, utilizatorul este încurajat să notifice acest lucru Comisiei Europene. Comisia Europeană va răspunde tuturor acestor notificări, inclusiv, dacă este necesar sau adecvat, prin eliminarea conținutului sau prin dezactivarea linkului către conținutul care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, Comisia Europeană nu le va mai permite accesul la aplicație sau utilizarea acesteia acelor utilizatori în legătură cu care se stabilește, în circumstanțe adecvate, că au încălcat în mod repetat drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Comisiei Europene sau ale terților.

Comisia Europeană, furnizorii săi sau entitățile care îi furnizează licențe nu oferă nicio garanție că pe platformă nu vor exista erori sau că accesul la aceasta va fi continuu sau neîntrerupt.

2. Aviz privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană (2024)

Reutilizarea documentelor deținute de Comisie sau în numele acesteia de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Oficiul pentru Publicații) este supusă condițiilor prevăzute în Decizia 2011/833/UE, Euratom a Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea informațiilor Comisiei. Reutilizarea documentelor este gratuită.

Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei, exceptând cazurile în care se prevede altfel. În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Regatul Belgiei (2024)

Reutilizarea informațiilor care figurează în paginile naționale belgiene ale acestui site face obiectul legislației belgiene în vigoare, în special Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe din 30 iunie 1994. În conformitate cu această lege și în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens, reutilizarea acestor informații este condiționată de obținerea unei autorizări prealabile din partea titularilor drepturilor de autor. În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din legea menționată, documentele oficiale ale unei autorități publice nu sunt protejate de drepturi de autor. Documentele oficiale ale unei autorități publice sunt actele care produc efecte juridice (legi, lucrări parlamentare, hotărâri ale instanțelor etc.). Articolul 21 alineatul (1) prevede că „citatele extrase dintr-o operă publicată legal, utilizate în scopul criticii, polemicii, recenziei, în învățământ sau în cadrul lucrărilor științifice, în conformitate cu exercitarea corectă a profesiei și în măsura justificată de scopul urmărit, nu aduc atingere drepturilor de autor. Citatele prevăzute la alineatul anterior trebuie să fie însoțite de trimiteri la sursă și la numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil”.

Paginile internet la care fac trimitere paginile naționale belgiene ale portalului e-justiție fac obiectul propriilor clauze de drepturi de autor. Instanțele belgiene sunt competente să soluționeze orice acțiune privind drepturile de autor referitoare la datele care figurează în paginile naționale belgiene.

© Republica Bulgaria (2024)

Informațiile furnizate de guvernul Republicii Bulgaria sunt publice. Informațiile publicate în paginile bulgare ale portalului european e-justiție sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate edițiile, formele și în mass-media, în scopuri necomerciale, cu excepția materialelor în cazul cărora se prevăd clauze explicite de protecție a drepturilor de autor sau pentru care este necesar acordul prealabil al titularului drepturilor de autor.

© Republica Cehă (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de guvernul ceh sau de entități terțe în numele său, face obiectul normelor naționale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Reproducerea conținutului paginilor cehe este autorizată cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. Conținutul poate fi reprodus numai în scopuri necomerciale.

În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Regatul Danemarcei (2024)

Informațiile care apar pe portalul european e-justiție, furnizate de guvernul danez, nu fac obiectul condițiilor privind drepturile de autor.

© Republica Federală Germania (2024)

Reutilizarea de către terți a documentelor care figurează pe acest site web, deținute de Republica Federală Germania, este protejată de normele privind drepturile de autor stabilite de legislația germană, Uniunea Europeană și convențiile internaționale. Ne declinăm orice răspundere pentru exhaustivitatea informațiilor, pentru erorile editoriale și tehnice, pentru omisiunile sau exactitatea informațiilor de pe acest site web.

În special, nu oferim, în mod explicit sau implicit, nicio garanție cu privire la exhaustivitatea sau exactitatea informațiilor obținute prin intermediul unor linkuri către site-uri web externe.

Operatorii site-urilor web sunt responsabili de conținutul pe care îl pun la dispoziție pe propriile site-uri, sub rezerva dispozițiilor legislației generale. Trebuie făcută distincția între propriul conținut și linkurile către conținutul furnizat de operatorii unor site-uri web externe.

Hiperlinkurile către conținutul unor site-uri externe sunt furnizate numai în scop informativ.

Responsabilitatea pentru conținutul site-urilor externe aparține exclusiv furnizorului conținutului respectiv. Înainte de publicarea unui link pe paginile noastre, analizăm și verificăm cu atenție site-urile externe, în măsura informațiilor de care dispunem. Cu toate acestea, nu oferim, în mod explicit sau implicit, nicio garanție cu privire la exhaustivitatea sau exactitatea informațiilor obținute prin intermediul hiperlinkurilor către site-uri externe. Conținutul site-urilor web externe poate fi oricând modificat fără ca guvernul german să fie la curent cu acest lucru.

În ceea ce privește toate linkurile furnizate pe acest site web, declarăm în mod explicit că nu dispunem de niciun control privind conceperea și conținutul site-urilor externe care pot fi accesate prin intermediul linkurilor de pe acest site; în plus, prezența acestor linkuri nu implică faptul că aprobăm site-urile respective sau conținutul acestora. Prezenta declarație se aplică tuturor paginilor de pe acest site web și tuturor linkurilor care figurează pe acest site.

În cazul în care considerați că există îndoieli cu privire la conținutul unui site web al cărui link figurează în paginile noastre, vă rugăm să informați punctul de contact german la adresa redaktion@justiz.de.

Echipa editorială responsabilă cu paginile naționale germane își rezervă dreptul de a modifica, completa sau suprima informațiile care apar pe acest site web, fără preaviz.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați următorul link.

© Republica Estonia (2024)

Informațiile furnizate de guvernul Republicii Estonia fac obiectul condițiilor privind drepturile de autor. Cu toate acestea, informațiile publicate de Republica Estonia în paginile portalului european e-justiție sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate edițiile, formele și în mass-media, cu scopuri comerciale sau necomerciale, cu condiția menționării sursei materialelor și precizarea situației lor în ceea ce privește drepturile de autor. Conținutul extras din paginile Republicii Estonia de pe portalul european e-justiție trebuie reprodus cu exactitate și nu poate fi utilizat într-un context care ar putea induce în eroare.

© Irlanda (2024)

Materialul furnizat de Irlanda care apare pe acest site face obiectul drepturilor de autor deținute de guvernul Irlandei, în conformitate cu Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe din 2000 („Copyright and Related Rights Acts 2000”). Materialul poate fi descărcat ca fișier sau poate fi imprimat numai pentru uz personal. În cazul în care materialul este transmis către terți, trebuie indicată sursa și precizată situația sa în ceea ce privește drepturile de autor.

Permisiunea de a reproduce materiale care fac obiectul drepturilor de autor deținute de guvernul Irlandei nu se extinde la toate materialele de pe acest site, care pot fi proprietatea unor părți terțe. Autorizarea de a reproduce astfel de materiale trebuie obținută de la titularii drepturilor de autor respectivi.

© Republica Elenă (2024)

Informațiile care apar pe portalul european e-justiție, furnizate de guvernul Greciei, nu fac obiectul condițiilor privind drepturile de autor. Cu toate acestea, anumite linkuri pot face obiectul legislației privind drepturile de autor. În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Ministerul Justiției din Spania (2024)

Accesul și utilizarea conținutului furnizat de Spania și publicat pe portalul e-justiție, informațiile conținute, precum și linkurile și serviciile aferente aparțin Ministerului Justiției sau entităților care colaborează cu acesta și sunt protejate de drepturile corespunzătoare de proprietate intelectuală sau industrială. Utilizarea, reproducerea, distribuția, comunicarea publică sau transformarea acestui conținut, precum și orice altă activitate similară sunt strict interzise fără autorizația expresă a Ministerului Justiției. Dreptul utilizatorilor de a utiliza orice conținut din acest portal se limitează la descărcarea și utilizarea privată de către utilizator a conținutului respectiv, cu condiția ca acesta să rămână intact.

© Republica Franceză (2024)

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui site web este proprietatea exclusivă a Ministerului Justiției și Libertăților și/sau a autorilor și titularilor de drepturi și este protejat de normele de drept francez și internațional aplicabile în materie de drepturi de proprietate intelectuală și, în special, de dispozițiile Codului francez al proprietății intelectuale.

Acest lucru se aplică, printre altele, elementelor redacționale care apar pe site, prezentării paginilor și programelor informatice necesare pentru utilizarea site-ului, logourilor, imaginilor, fotografiilor și graficii de orice tip.

Ministerul Justiției și Libertăților permite utilizatorilor doar vizualizarea conținutului, ceea ce exclude, în special, reutilizarea unei părți sau a întregului conținut al site-ului în orice scop.

Reproducerea este autorizată doar sub formă digitală, pe calculatorul utilizat pentru accesarea site-ului, în scopul vizualizării paginilor consultate de programul de navigare al utilizatorului.

Orice reproducere totală sau parțială a site-ului de către orice societate care nu are autorizare explicită din partea Ministerului Justiției și Libertăților este interzisă și constituie o contrafacere în sensul articolelor L.335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale.

Aici puteți accesa linkul către Codul francez al proprietății intelectuale.

Capitolul din cod privind sancțiunile penale poate fi accesat aici.

© Republica Italiană (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de Ministerul Justiției din Italia și de alte instituții publice sau de entități terțe în numele lor, face obiectul normelor naționale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens.

Reproducerea conținutului paginilor Ministerului Justiției din Italia și ale altor instituții publice este autorizată cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.

În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Republica Cipru (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de Cipru sau de entități terțe în numele său, face obiectul normelor naționale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Reproducerea conținutului paginilor cipriote este autorizată cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord înlocuiește autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Republica Letonia (2024)

Informațiile furnizate de guvernul Letoniei sunt publice și nu fac obiectul condițiilor privind drepturile de autor. În acest sens, informațiile publicate pe paginile letone ale portalului european e-justiție sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate edițiile, formele și în mass-media, în scopuri comerciale sau necomerciale.

© Ministerul Justiției din Republica Lituania (2024)

Informațiile furnizate de Republica Lituania sunt protejate de legislația lituaniană privind drepturile de autor și drepturile conexe și sunt disponibile gratuit, cu condiția menționării sursei.

© Marele Ducat al Luxemburgului (2024)

Reproducerea conținutului și a informațiilor care figurează pe paginile luxemburgheze, întreținute de statul luxemburghez sau de entități terțe, face obiectul legislației luxemburgheze, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens.

Reproducerea informațiilor care apar în paginile luxemburgheze este autorizată pentru scopuri necomerciale, cu condiția menționării exprese a sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.

În cazul în care trebuie obținută o autorizare prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), această dispoziție anulează autorizarea generală și indică în mod clar, după caz, toate restricțiile impuse utilizării.

Statul luxemburghez își declină orice răspundere pentru utilizarea informațiilor care apar în paginile luxemburgheze. Trebuie subliniat că informațiile publicate în aceste pagini nu sunt neapărat complete, exhaustive, exacte sau actualizate. În cazul în care textele publicate în aceste pagini diferă de documentele originale, sunt aplicabile textele originale, astfel cum au fost publicate în Mémorial.

Paginile statului luxemburghez trimit uneori la pagini deținute de alte părți, asupra cărora statul luxemburghez nu are niciun control și pentru care își declină orice răspundere.

Statul luxemburghez nu își asumă nicio răspundere pentru o eventuală deteriorare a instalației informatice a utilizatorului cauzată de utilizarea paginilor întreținute de statul luxemburghez sau de entități terțe.

Statul luxemburghez își declină orice răspundere în cazul întreruperii, chiar și temporare, a funcționării acestor pagini.

Scopul prezentei declinări a responsabilității nu este eludarea cerințelor legislației aplicabile, nici excluderea răspunderii în cazurile în care aceasta nu poate fi exclusă în temeiul legislației aplicabile.

© Ungaria (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de Ungaria sau de entități terțe în numele său, face obiectul legislației maghiare privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Reproducerea privată sau oficială a conținutului paginilor maghiare este autorizată, cu condiția ca sursa să fie indicată, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Orice alt tip de utilizare necesită autorizarea prealabilă din partea titularului drepturilor.

© Republica Malta (2024)

Drepturi de autor/Autorizare de reproducere

Guvernul Maltei, împreună cu ministerele și departamentele sale, precum și autoritățile și autorii site-ului web depun eforturi pentru a menține fiabilitatea informațiilor care apar pe acest site, însă nu pot garanta că informațiile publicate pe unele dintre site-urile lor sau pe linkurile externe sunt complete, actualizate și corecte și, prin urmare, subliniază faptul că informațiile respective nu ar trebui considerate corecte și complete în legătură cu orice subiect. Nu se poate garanta calitatea, accesibilitatea continuă sau faptul că nu vor exista întreruperi cauzate de probleme tehnice. Prin urmare, entitățile menționate anterior nu își pot asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu, pierdere sau deteriorare care ar putea rezulta din utilizarea informațiilor, deoarece informațiile disponibile sunt furnizate doar în scop orientativ. Guvernul Maltei își rezervă dreptul de a modifica, completa sau suprima provizoriu pagini întregi sau părți ale acestora, fără a da un preaviz specific.

Guvernul Maltei, împreună cu ministerele și departamentele sale, precum și autoritățile și autorii site-urilor web nu asigură controlul calității linkurilor externe. Faptul că în paginile respective apare denumirea unei societăți sau a unui comerciant nu trebuie înțeles ca o recomandare de a produselor și/sau a serviciilor oferite de societatea sau comerciantul în cauză.

Aceste pagini nu au ca scop furnizarea de consiliere juridică, acest tip de serviciu fiind de competența exclusivă a profesiunii juridice.

Dacă găsiți pe acest site o informație care vi se pare incorectă sau care induce în eroare, trimiteți un e-mail administratorului site-ului sau completați formularul de feedback.

Materialul publicat pe acest site face obiectul dispozițiilor Legii privind drepturile de autor, al legislației malteze, al politicilor și reglementărilor și al tuturor acordurilor internaționale semnate de guvernul Maltei. Informațiile de pe acest site web sunt disponibile pentru uz personal și public, însă nu în scop comercial. Având în vedere aceste două obiective, materialul poate fi reprodus gratuit și fără a fi nevoie de vreo autorizare din partea guvernului Maltei, cu condiția ca materialul reprodus să fie o copie conformă cu originalul și să se indice că sursa este guvernul Maltei. Materialul reprodus nu poate fi în niciun caz prezentat ca fiind versiunea originală, nici măcar atunci când este elaborat împreună cu guvernul Maltei sau cu acordul acestuia.

© Regatul Țărilor de Jos (2024)

Informațiile puse la dispoziția publicului, furnizate de guvernul Țărilor de Jos, nu fac obiectul condițiilor privind drepturile de autor, decât dacă acest lucru este precizat. În acest sens, informațiile publicate în paginile neerlandeze ale portalului european e-justiție sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate edițiile, formele și în mass-media, în scopuri comerciale sau necomerciale, cu excepția cazului în care în informațiile (sau în anumite părți din informațiile) respective se include o clauză privind drepturile de autor.

© Republica Austria (2024)

Toate articolele publicate pe acest site web sunt protejate prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Informațiile prezentate în paginile austriece ale portalului european e-justiție sunt considerate informații publice, care pot fi distribuite sau copiate, cu condiția ca acestea să nu fie folosite în scopuri comerciale și ca sursa să fie indicată.

Cu toate că Ministerul Federal al Justiției (BMJ) depune toate eforturile pentru a furniza informații corecte și actualizate în paginile austriece ale portalului european e-justiție, acesta își declină orice răspundere în ceea ce privește exactitatea, actualitatea și exhaustivitatea informațiilor respective sau a informațiilor de pe alte site-uri web către care a furnizat linkuri. În cazul în care se descoperă greșeli și erori, acestea vor fi rectificate cât mai curând posibil.

Informațiile furnizate în paginile austriece ale portalului european e-justiție au un caracter general și, prin urmare, nu pot fi adaptate unor nevoi individuale specifice ale unor persoane, entități sau organizații; informațiile nu sunt neapărat exacte, complete sau actualizate și cuprind parțial linkuri la alte site-uri web care nu sunt sub influența BMJ și nici nu fac parte din responsabilitatea acestuia. Informațiile în cauză nu sunt menite să înlocuiască un serviciu de consiliere (juridică) profesionistă. În cazul în care aveți nevoie de consiliere personală, vă rugăm să contactați întotdeauna mai întâi un expert în domeniul respectiv. În cazul în care aveți întrebări referitoare la procedurile judiciare, vă rugăm să contactați instanța competentă. În ceea ce privește orice acțiune sau cerere pentru care trebuie să se respecte un termen, în orice situație trebuie să vă adresați în primul rând instanței sau autorității competente.

Nu garantăm că un document care poate fi accesat în paginile austriece ale portalului european e-justiție corespunde întocmai textului oficial adoptat. Numai actele Republicii Austria care sunt publicate conform dispozițiilor legale în „Jurnalul Oficial Federal al Republicii Austria” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) au forță juridică obligatorie.

Unele documente care pot fi accesate de pe paginile austriece ale portalului european e-justiție fac trimitere la informații furnizate de alte organizații. BMF nu oferă însă niciun tip de garanție privind exactitatea, actualitatea sau corectitudinea datelor furnizate în documentele respective.

© Ministerul Justiției din Polonia (2024)

Conținutul site-ului web are scop de informare generală și nu furnizează consiliere. Ministerul Justiției nu oferă nicio garanție în ceea ce privește exactitatea, actualitatea sau aplicabilitatea niciunei informații publicate pe site.

Ministerul Justiției își declină orice responsabilitate și orice răspundere pentru informațiile publicate pe acest site web. În plus, se pot aplica declinări specifice ale responsabilității sau declarații specifice privind drepturile de autor în legătură cu anumite informații sau cu părți ale site-ului. Informațiile publicate pe paginile poloneze care nu fac obiectul unor declinări specifice ale responsabilității sau unor declarații specifice privind drepturile de autor sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate edițiile, formele și în mass media, în scopuri comerciale sau necomerciale.

Ministerul Justiției își declină orice responsabilitate în ceea ce privește consultarea acestui site web, utilizarea informațiilor sau descărcarea de materiale de pe site, inclusiv orice răspundere pentru erorile, inexactitățile, omisiunile sau afirmațiile care pot induce în eroare sau defăimătoare, fără a se limita la acestea. Informațiile de pe acest site web pot cuprinde opinii sau puncte de vedere care, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens, nu aparțin în mod necesar Ministerului Justiției.

Acest site web conține linkuri către pagini externe, asupra cărora serviciile Ministerului Justiției nu dispun de niciun control și pentru care își declină orice răspundere.

© Republica Portugheză (2024)

Reutilizarea de către terți a documentelor care figurează pe acest portal, deținute de Portugalia, este protejată prin drepturile de autor și drepturile conexe, precum și prin drepturile de proprietate industrială în temeiul legislației portugheze, al legislației UE și al acordurilor internaționale aplicabile. Informațiile cuprinse pe acest portal sunt publice și pot fi reproduse și reutilizate cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. În cazul în care trebuie obținută o autorizare prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), autorizarea generală menționată mai sus nu se aplică. La cerere, se poate acorda o autorizare specifică pentru reproducerea și reutilizarea documentelor cu informații care, în condițiile stabilite, nu pot fi reutilizate în mod liber. O autorizare specifică indică în mod clar restricțiile impuse utilizării documentelor la care se referă.

© România (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de România sau de entități terțe în numele său, face obiectul normelor naționale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Reproducerea conținutului paginilor române este autorizată cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Republica Slovenia (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de guvernul sloven sau de entități terțe în numele său, face obiectul normelor naționale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Reproducerea conținutului paginilor slovene este autorizată cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. Conținutul poate fi reprodus numai în scopuri necomerciale.

În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

© Republica Slovacă (2024)

Reutilizarea documentelor care figurează pe acest site, deținute de Republica Slovacă sau de entități terțe în numele său, face obiectul normelor slovace privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicații contrare în acest sens. Restricțiile privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și privind drepturile sui generis asupra bazelor de date sunt autorizate numai în anumite cazuri speciale, prevăzute în Legea privind drepturile de autor nr. 618/2003 Coll., astfel cum a fost modificată. Utilizarea informațiilor sau dreptul de a dispune de acestea în temeiul Legii privind drepturile de autor nu trebuie să contrazică utilizarea normală preconizată a acestor informații și nu trebuie să aducă atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularilor drepturilor. În alte cazuri, trebuie obținut acordul prealabil (licența) pentru utilizarea informațiilor.

Pentru informații suplimentare referitoare la Legea slovacă privind drepturile de autor, vă rugăm să accesați următoarele linkuri: în engleză în slovacă.

© Republica Finlanda (2024)

Informațiile furnizate de guvernul finlandez care apar pe portalul european e-justiție sunt publice și nu fac obiectul condițiilor privind drepturile de autor.

© Regatul Suediei (2024)

Materialul publicat în paginile suedeze ale portalului european e-justiție poate fi reprodus gratuit. Sursa trebuie menționată în cazul în care acest lucru este cerut în mod special.

© Drepturile de autor ale Coroanei (2024)

Informațiile furnizate de Guvernul Regatului Unit sunt protejate prin drepturile de autor ale Coroanei. Conținutul integral este disponibil la adresa Open Government Licence v3.0, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.

Ultima actualizare: 28/06/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.