Brexitiin valmistautumista koskeva ilmoitus

Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31.1.2020, ja eron jälkeinen siirtymäkausi päättyi 31.12.2020. Eroon liittyvät muutokset

Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa.

Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityis- ja kauppaoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti seuraavat Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun:

  1. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston hallinnoimat kansallista lainsäädäntöä koskevat tiedot (tietokoosteet)
  2. EU-maiden Euroopan siviilioikeudelliseen atlakseen toimittamat tiedot ja viralliset ilmoitukset, lukuun ottamatta yleisiä asiakirjoja koskevia tietoja (asetus (EU) 2016/1191)

Vuoden 2022 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa yksityis- ja kauppaoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä vireille pantuja menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa asioissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita 1.1.2021 jälkeen.

Euroopan komissio on julkaissut tarkistetun asiakirjan ”Tiedonanto – Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista ja yksityisoikeutta ja kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat EU:n säännöt”. Uusi tiedonanto

Päivitetty viimeksi: 29/12/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.