Tillkännagivande om förberedelser

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 och övergångsperioden löpte ut den 31 december 2020. Läs mer om konsekvenserna av utträdet

Kommissionen håller på att uppdatera en del av innehållet på den här webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.

Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor. Om du stöter på innehåll som ännu inte speglar det brittiska utträdet är det oavsiktligt och kommer att åtgärdas.

På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Därför kommer relevant information om Storbritannien att finnas kvar på e-juridikportalen till i slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien:

  1. Information om nationell rätt (nationella informationsblad) som sköts av det europeiska privaträttsliga nätverket
  2. Information och officiella kungörelser från Europeiska civilrättsatlasen, med undantag för information om officiella handlingar (förordning (EU) 2016/1191)

Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de (dynamiska) webbformulären för pågående ärenden och förfaranden på privaträttens område som inleddes innan övergångsperioden löpte ut. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien efter den 1 januari 2021.

Europeiska kommissionen har publicerat ett reviderat tillkännagivande till berörda parter om Förenade kungarikets utträde och EU-regler på områdena civilrätt och internationell privaträtt.

Senaste uppdatering: 29/12/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.