-

Šiame skirsnyje galima susipažinti su informacija apie Reglamentą Nr. 650/2012 dėl paveldėjimo ir paveldėjimo klausimus reglamentuojančias nacionalines teisės nuostatas.

Nurodytuose tolesniuose puslapiuose pateikiama daugiau informacijos šiais klausimais:

Bendroji informacija

Teisių in rem pritaikymas

Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.