Consumer Rights Directive (2011/83) - Latvia

National Law

1-10 of 32 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • The Civil Law
  • Adoption date for national laws: 28/01/1937
  • In force date: 01/09/1992
The Civil Law 28/01/1937 01/09/1992
 • Latvian Administrative Violations Code
  • Adoption date for national laws: 07/12/1984
  • In force date: 01/07/1985
Latvian Administrative Violations Code 07/12/1984 01/07/1985
 • Latvian Code of Administrative Offenses
  • Adoption date for national laws: 07/12/1984
  • In force date: 01/07/1985
Latvian Code of Administrative Offenses 07/12/1984 01/07/1985
 • Regulation of 18. June 1994
  • Adoption date for national laws: 08/06/1994
  • In force date: 18/06/1994
Regulation of 18. June 1994 08/06/1994 18/06/1994
 • Criminal Law
  • Adoption date for national laws: 17/06/1998
  • In force date: 01/04/1999
Criminal Law 17/06/1998 01/04/1999
 • Tourism Law
  • Adoption date for national laws: 17/09/1998
  • In force date: 01/01/1999
Tourism Law 17/09/1998 01/01/1999
 • Consumer Rights Protection Law
  • Adoption date for national laws: 18/03/1999
  • In force date: 15/04/1999
Consumer Rights Protection Law 18/03/1999 15/04/1999
 • Cabinet of Ministers regulation No. 255 "Procedures for Displaying Prices of Products and Services"
  • Adoption date for national laws: 18/05/1999
  • In force date: 01/01/2000
Cabinet of Ministers regulation No. 255 "Procedures for Displaying Prices of Products and Services" 18/05/1999 01/01/2000
 • Official Language Law
  • Adoption date for national laws: 09/12/1999
  • In force date: 01/09/2000
Official Language Law 09/12/1999 01/09/2000
 • Advertising Law
  • Adoption date for national laws: 20/12/1999
  • In force date: 24/01/2000
Advertising Law 20/12/1999 24/01/2000

1-10 of 32 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

10 documents found, displaying all  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • No. A 420647510
  • National ID: No. A 420647510
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 9, 1.
  • Decision type: Court decision in appeal
  • Decision date: 02/10/2012
No. A 420647510 link Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 9, 1." Court decision in appeal" 02/10/2012
 • No. 3-pk
  • National ID: No. 3-pk
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 13, 2.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 07/03/2014
No. 3-pk link Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 13, 2." Administrative decision, first degree" 07/03/2014
 • No. E03-PTU-K223-11
  • National ID: No. E03-PTU-K223-11
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 20/03/2014
No. E03-PTU-K223-11 link Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5." Administrative decision, first degree" 20/03/2014
 • No. 8-pk
  • National ID: No. 8-pk
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 16/05/2014
No. 8-pk link Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5." Administrative decision, first degree" 16/05/2014
 • No. E03-PTU-K142-31
  • National ID: No. E03-PTU-K142-31
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 15, 1. Chapter 1, Article 2, (7)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 09/10/2014
No. E03-PTU-K142-31 link Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 15, 1. Chapter 1, Article 2, (7)" Administrative decision, first degree" 09/10/2014
 • A420588512
  • National ID: A420588512
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 1, Article 2, (k) Article 3, 1. Chapter 4, Article 22 Chapter 2, Article 5, 2.
  • Decision type: Court decision in appeal
  • Decision date: 10/03/2015
A420588512 link Chapter 1, Article 2, (k) Article 3, 1. Chapter 4, Article 22 Chapter 2, Article 5, 2." Court decision in appeal" 10/03/2015
 • No.3-pk
  • National ID: No.3-pk
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 7. Chapter 1, Article 2, (7)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 02/12/2015
No.3-pk link Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 7. Chapter 1, Article 2, (7)" Administrative decision, first degree" 02/12/2015
 • No. 2-pk
  • National ID: No. 2-pk
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (l) Chapter 1, Article 2, (7)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 21/01/2016
No. 2-pk link Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (l) Chapter 1, Article 2, (7)" Administrative decision, first degree" 21/01/2016
 • No. 13-pk
  • National ID: No. 13-pk
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (9), (b) Chapter 1, Article 2, (8), (a) Chapter 5, Article 25 Chapter 3, Article 6, 1., (h) Article 6, 1.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 02/05/2016
No. 13-pk link Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (9), (b) Chapter 1, Article 2, (8), (a) Chapter 5, Article 25 Chapter 3, Article 6, 1., (h) Article 6, 1." Administrative decision, first degree" 02/05/2016
 • 12–pk
  • National ID: 12–pk
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 1, Article 3, 6.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 06/03/2017
12–pk link Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 1, Article 3, 6." Administrative decision, first degree" 06/03/2017

10 documents found, displaying all  for "Cases"


Legal Literature

3 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Fundamentals of Consumer Rights Protection VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Dāvida Z. Ārpus uzņēmuma telpām noslēgto līgumu pazīmes, problēmjautājumi un to tiesiskās sekas. Jurista Vārds, 18.10.2016., No. 42 (945), pp. 14-17 Features, issues and legal consequences of off-premises contracts DĀVIDA, Z. 01/01/1970
Pārdevēja pienākums sniegt patērētājam informāciju "skaidri un saprotami" par atteikuma tiesību distances līgumā. Thesis. University of Latvia Obligation on the Seller to Provide the Consumer with "Clear and Comprehensible" Information on the Right of Withdrawal in a Distance Contract SŪNIŅA, B. 01/01/1970

3 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

5 documents found, displaying all  for "Other Material"

results per page, sorted by 
Consumer rights to withdrawal regarding purchased goods and services. Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
Consumer rights when purchasing used goods Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
Rights of a consumer when shopping online Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
What is off-premises sale Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
What the consumer should know when entering into distance agreement Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”

5 documents found, displaying all  for "Other Material"