Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Az európai esetjogi azonosítót (European Case Law Identifier – ECLI) azért hozták létre, hogy megkönnyítse az európai és nemzeti bíróságok határozatainak pontos és egyértelmű hivatkozását. Az esetjogi keresési lehetőségek javítását egységes metaadatok fogják segíteni.

Az ECLI létrehozása előtt nehéz és időigényes feladatot jelentett a vonatkozó ítélkezési gyakorlat megtalálása. Vegyünk például egy olyan ügyet, amelyben „A” tagállam legfelsőbb bíróságának határozata jelentőséggel bírt egy konkrét jogvitában. Az ügyet több nemzeti és nemzetközi esetjogi adatbázisban nyilvántartásba vették, de a határozat mindegyik adatbázisban különböző azonosítóval rendelkezett. Ahhoz, hogy a hivatkozás olvasói megtalálhassák az ügyet a tetszésük szerinti adatbázisban, ezen azonosítók mindegyikére hivatkozniuk kellett, amennyiben egyáltalán ismerték őket. A keresést nehezítették az eltérő hivatkozási szabályok és stílusok. Sőt, a felhasználóknak valamennyi adatbázisba be kellett lépniük annak kiderítéséhez, hogy e legfelsőbb bírósági határozat hozzáférhető-e, illetve készült-e róla összefoglaló, fordítás vagy kommentár. Az ECLI-rendszer segítségével egyetlen keresőfelületen, egyetlen azonosító felhasználásával, egyetlen keresés elvégzése elegendő lesz ahhoz, hogy a rendszerben részt vevő valamennyi nemzeti és nemzetközi adatbázisban megtaláljuk a határozat valamennyi előfordulását.

A nemzeti bíróságok arra irányuló szerepének erősítése érdekében, hogy biztosítsák az uniós jog alkalmazását és tiszteletben tartását, egyre nagyobb jelentőséget kap a más tagállamok bíróságai által hozott határozatokhoz való könnyű hozzáférés. A más tagállamokban hozott határozatok keresését és hivatkozását komolyan gátolják azok a különbségek, amelyek a nemzeti esetjogi azonosító rendszerek, a hivatkozási szabályok és a határozat jellemzőit leíró technikai mezők tekintetében tapasztalhatók.

E különbségek felszámolása, valamint a belföldi, külföldi és európai esetjoghoz való hozzáférés, illetve az arra való hivatkozás megkönnyítése érdekében az Európai Unió Tanácsa felkérte a tagállamokat és az EU intézményeit az európai esetjogi azonosító (European Case Law Identifier – ECLI) és minimális számú egységes esetjogi metaadat bevezetésére.

Az ECLI főbb jellemzői

Az ECLI olyan egységes azonosító, amely valamennyi tagállami és uniós bíróság vonatkozásában ugyanazzal a felismerhető formátummal rendelkezik. Öt kötelező eleme van:

  • „ECLI”: az azonosító ECLI-ként történő megjelöléséhez;
  • az országkód;
  • a határozatot hozó bíróság kódja;
  • a határozat meghozatalának éve;
  • legfeljebb 25 alfanumerikus karakterből álló sorszám, az egyes tagállamok által meghatározott formátumban. A sorszám tartalmazhat pontot, de más írásjelet nem.

Az elemeket kettőspont választja el egymástól. Az ECLI (fiktív) példája lehetne a következő:

ECLI:NL:HR:2009:384425. Ez a hollandiai („NL”) Legfelsőbb Bíróság („HR”) 2009. évben hozott 384425. számú határozatát jelölné.

Metaadatok

Az esetjog érthetőségének és megtalálhatóságának javítása érdekében minden egyes, bírósági határozatot tartalmazó dokumentumot el kell látni az e szakaszban ismertetett metaadatokkal. Ezeket a metaadatokat a „Dublin Core Metadata Initiative” szervezet által meghatározott szabványok alapján kell leírni.

Az ECLI-ről szóló tanácsi következtetések leírást adnak a használható metaadatokról.

ECLI-koordinátor

Az ECLI-t használó valamennyi tagállamnak ki kell jelölnie egy kormányzati vagy igazságügyi szervet a tagállami ECLI-koordinátor szerepére. A tagállami ECLI-koordinátor felel a részt vevő bíróságok kódjait tartalmazó jegyzék összeállításáért, a sorszám meghatározásának módjáról történő tájékoztatásért, és valamennyi egyéb olyan információért, amely az ECLI-rendszer működése szempontjából jelentőséggel bír. Az EU ECLI-koordinátora az Európai Unió Bírósága.

Mindegyik tagállam maga dönt az ECLI-rendszer alkalmazásáról és annak terjedelméről (pl. arról, hogy alkalmazza-e visszamenőlegesen a korábbi határozatokra), illetve a részt vevő bíróságok számáról (pl. csak a Legfelsőbb Bíróság, valamennyi bíróság stb.).

Európai és nemzetközi dimenzió

A jobb oldalon található uniós és nemzetközi zászlókra kattintva információkat találhat az ECLI-nek az Európai Unió Bírósága és az Európai Szabadalmi Hivatal általi bevezetéséről.

Az Európai Bizottság – a tanácsi következtetéseknek megfelelően – kifejlesztette a többnyelvű ECLI keresőmotort, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bírósági határozatokat találjanak az esetjogot megjelentető azon kiadók adatbázisaiban, amelyek végrehajtották az ECLI-szabványt és hozzáférést biztosítanak számunkra az adatbázisaikhoz.

ECLI címfeloldó található az alábbi internetcímen: https://e-justice.europa.eu/ecli/ – és az ezen az elérési útvonalon begépelt bármely ECLI esetében megjeleníti az ECLI-metaadatokat (ha rendelkezésre állnak). Például a https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 internetcímen közvetlenül megjelennek az ECLI:NL:HR:2016:764.határozat metaadatai.

Tagállami oldalak

A következőkről találhat információkat:

  • a tagállam bevezette-e már az ECLI-t és a metaadatokat;
  • ha nem: akkor ezt tervezi-e;
  • ha igen: akkor információkat találhat a bírósági kódokról, a formátumra vonatkozó szabályokról, a metaadatokról stb.;
  • a tagállami ECLI-koordinátor.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.