Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Identificatorul european de jurisprudență (European Case Law Identifier — ECLI) a fost creat pentru a facilita citarea corectă și neechivocă a hotărârilor pronunțate de instanțele europene și naționale. Un set unitar de metadate va contribui la îmbunătățirea instrumentelor de căutare a jurisprudenței.

Înainte de crearea ECLI, găsirea jurisprudenței relevante era un proces dificil care necesita mult timp. Să luăm, de exemplu, cazul în care se cunoștea faptul că o hotărâre a curții supreme a unui stat membru A prezenta interes pentru o dezbatere juridică specifică. Cauza era înregistrată în diverse baze de date de jurisprudență, naționale și transfrontaliere, dar în fiecare bază de date hotărârea avea un alt identificator. Toți acești identificatori – în cazul în care erau cunoscuți – trebuiau menționați pentru ca respectiva cauză să fie găsită într-o anumită bază de date. Căutarea era îngreunată și de existența unor reguli diferite de citare și a unor stiluri diferite. În plus, utilizatorii trebuiau să parcurgă toate bazele de date pentru a afla dacă această cauză a curții supreme era disponibilă – rezumată, tradusă sau adnotată. Cu sistemul ECLI va fi suficientă o singură căutare, pe o singură interfață de căutare, folosind doar un identificator pentru a găsi toate ocurențele hotărârii în toate bazele de date participante, naționale și transfrontaliere.

Accesul facilitat la hotărârile judecătorești din alte state membre este de o importanță crescândă pentru consolidarea rolului instanțelor naționale în aplicarea și respectarea legislației UE. Procesul de căutare și de citare a hotărârilor din alte state membre este îngreunat în mod semnificativ de diferențele dintre sistemele naționale de identificare a jurisprudenței, de normele de citare și de câmpurile tehnice care descriu caracteristicile unei hotărâri.

Pentru a remedia aceste aspecte și a facilita accesul la jurisprudența națională, străină și europeană și citarea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a invitat statele membre și instituțiile UE să introducă identificatorul european de jurisprudență (ECLI) și un set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență.

Caracteristicile principale ale ECLI

ECLI este un identificator uniform care are același format, ușor de recunoscut, pentru toate statele membre și instanțele judecătorești din UE. Acesta este alcătuit din cinci elemente obligatorii:

  • „ECLI”: pentru a se marca faptul că este vorba de identificatorul european de jurisprudență;
  • codul de țară;
  • codul instanței care a pronunțat hotărârea;
  • anul în care a fost pronunțată hotărârea;
  • un număr de ordine, de până la 25 de caractere alfanumerice, într-un format care urmează să fie stabilit de fiecare stat membru; se permite folosirea punctelor, dar nu și a altor semne de punctuație.

Elementele sunt separate prin semnul de punctuație două puncte. Un exemplu (inexistent) de ECLI ar putea fi:

ECLI:NL:HR:2009:384425, însemnând decizia nr. 384425 a Curții Supreme („HR”) din Țările de Jos („NL”), din 2009.

Metadate

Pentru a facilita înțelegerea și găsirea jurisprudenței, fiecare document care conține o hotărâre judecătorească ar trebui să conțină un set de metadate, astfel cum sunt descrise în acest paragraf. Aceste metadate ar trebui descrise conform standardelor stabilite prin Dublin Core Metadata Initiative.

Concluziile Consiliului privind ECLI oferă o descriere a metadatelor care pot fi utilizate.

Coordonatorul ECLI

Fiecare stat membru care utilizează ECLI trebuie să desemneze un organism guvernamental sau o organizație judiciară drept coordonator ECLI la nivel național. Coordonatorul ECLI la nivel național este responsabil de stabilirea listei de coduri pentru instanțele participante, de publicarea modului în care este constituit numărul de ordine, precum și de toate celelalte informații care sunt relevante pentru funcționarea sistemului ECLI. Coordonatorul ECLI pentru EU este Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Fiecare stat membru decide dacă și în ce măsură va folosi sistemul ECLI, de exemplu, dacă acesta va fi folosit retroactiv pentru hotărârile anterioare sau numărul instanțelor care participă, de exemplu numai la nivelul instanței supreme sau la nivelul tuturor instanțelor, etc.

Dimensiunea europeană și internațională

Făcând clic pe steagurile statelor membre din partea dreaptă, veți găsi informații privind aplicarea ECLI de către the Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Oficiul European de Brevete.

În conformitate cu concluziile Consiliului, Comisia Europeană a dezvoltat un motor de căutare multilingv care permite utilizatorilor să găsească hotărâri judecătorești aflate în baza de date a organismelor care asigură publicarea jurisprudenței și care au adoptat standardul ECLI; o condiție suplimentară este ca aceste organisme să fi acordat Comisiei acces la datele lor.

Un rezolvitor ECLI este, de asemenea, disponibil la https://e-justice.europa.eu/ecli/ - orice ECLI introdus după această cale va afișa metadatele ECLI relevante (dacă sunt disponibile). De exemplu, https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 ar urma să afișeze direct metadatele hotărârii ECLI:NL:HR:2016:764.

Paginile statelor membre

Pe paginile statelor membre puteți găsi următoarele informații:

  • dacă statul membru a introdus deja ECLI și metadatele;
  • dacă nu, dacă intenționează să facă acest lucru;
  • dacă da, informații privind codurile instanțelor, regulile de formatare, metadatele etc.;
  • coordonatorul ECLI la nivel național.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.