Apie tinklą

Nacionalinė informacija apie informacijos centrus ir civilinių bylų ETT veikimą


Kas yra civilinių bylų ETT?

Dėl didelės Europos Sąjungos nacionalinių teisinių sistemų įvairovės ir naujų Sąjungos teisės aktų iškilo būtinybė per specialų tinklą teikti paramą ir informaciją institucijoms, nagrinėjančioms tarpvalstybines bylas. Šiose bylose gali būti nagrinėjami įmonių, vartotojų ar darbo ginčai, santuokos nutraukimo, vaikų globos, paveldėjimo klausimai. Tinklas vienija už paramą vietos teismams atsakingas nacionalines institucijas ir buvo sukurtas valstybių narių teisminiam ir teisiniam bendradarbiavimui palengvinti. Civilinių bylų ETT buvo įsteigtas 2001 m. gegužės 28 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos sprendimu 2001/470/EB ir pradėjo veikti 2002 m. gruodžio 1 d. Šis teisinis pagrindas buvo pakeistas 2009 m. (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskonsoliduota redakcija pateikiama čia). Civilinių bylų ETT dalyvauja visos valstybės narės, išskyrus Daniją.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSusipažinkite su ETT infografiku!

Civilinių bylų ETT tikslai

Nuo pat įsteigimo civilinių bylų ETT buvo svarbi priemonė, padedanti įgyvendinti ES civilinės teisenos priemones kasdienėje teisės praktikoje. Civilinių bylų ETT padeda palaikyti nacionalinių teisminių institucijų ryšius per informacijos centrus kiekvienoje valstybėje narėje ir taip padeda nagrinėti tarpvalstybines bylas. Šiuo institucijų bendradarbiavimu siekiama padėti asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant tarpvalstybines civilines ir komercines teismo bylas.

Kas yra civilinių bylų ETT nariai?

Tinklui priklauso daugiau kaip 500 narių, kurie priskiriami toliau nurodytoms penkioms kategorijoms. Kiekvienoje valstybėje narėje yra bent po vieną informacijos centrą.

Tinklą sudaro:

  • valstybių narių įsteigti informacijos centrai;
  • įstaigos ir centrinės institucijos, nurodytos Sąjungos teisės aktuose, tarptautinės teisės aktuose, prie kurių valstybės narės yra prisijungusios, arba nacionalinės teisės aktuose dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose;
  • už bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose atsakingi ryšių palaikymo teisėjai;
  • kitos už teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose atsakingos teisminės arba administracinės institucijos, kurių narystę tinkle valstybė narė laiko naudinga;
  • profesinės asociacijos, vienijančios praktikuojančius teisininkus, kurie tiesiogiai taiko Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės aktus civilinėse ir komercinėse bylose, kurias nacionaliniu lygmeniu nagrinėja valstybės narės.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2019