Informații referitoare la rețea

Informații cu privire la punctele de contact naționale și funcționarea RJE (în materie civilă și comercială)


Ce este RJE (în materie civilă și comercială)?

Numeroasele sisteme juridice naționale din cadrul Uniunii Europene și diversitatea acestora, împreună cu noua legislație a Uniunii, au condus la nevoia de a oferi autorităților care se confruntă cu cazuri transfrontaliere sprijin și informații prin intermediul unei rețele specifice. Aceste cazuri se pot referi la litigii comerciale, litigii privind consumatorii sau privind ocuparea forței de muncă, divorțul, stabilirea custodiei sau chestiunile legate de succesiune. Rețeaua reunește autoritățile naționale cu responsabilități în domeniul oferirii de asistență instanțelor și a fost creată pentru a facilita cooperarea judiciară și juridică între statele membre. RJE (în materie civilă și comercială) a fost instituită prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 și a început să funcționeze la 1 decembrie 2002. Acest temei juridic a fost modificat în 2009 (Linkul se deschide într-o fereastră nouăversiunea consolidată este disponibilă aici). Toate statele membre, cu excepția Danemarcei, participă la RJE (în materie civilă și comercială).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsultați graficul RJE (în materie civilă și comercială)!

Obiectivele RJE (în materie civilă și comercială)

Încă de la instituirea sa, RJE (în materie civilă și comercială) a reprezentat un instrument important prin care se asigură sprijin pentru punerea în aplicare a instrumentelor UE în materie de justiție civilă în practica juridică de zi cu zi. RJE (în materie civilă și comercială) facilitează și sprijină relațiile dintre autoritățile judiciare naționale, prin intermediul punctelor de contact din fiecare stat membru și, prin urmare, contribuie la facilitarea soluționării cazurilor transfrontaliere. Această cooperare între autorități vizează să ofere ajutor persoanelor implicate în cazuri transfrontaliere în materie civilă și comercială.

Cine sunt membrii RJE (în materie civilă și comercială)?

Rețeaua cuprinde peste 500 de membri, care pot fi clasificați în cinci categorii menționate mai jos. În fiecare stat membru există cel puțin un punct de contact.

Rețeaua este compusă din:

 • punctele de contact desemnate de statele membre;
 • organismele și autoritățile centrale prevăzute în legislația Uniunii sau în instrumentele internaționale la care statele membre sunt parte sau în normele de drept intern din domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială;
 • magistrații de legătură cu responsabilități în domeniul cooperării în materie civilă și comercială;
 • alte autorități judiciare și administrative cu responsabilități în domeniul cooperării în materie civilă și comercială a căror participare la rețea este considerată utilă de către statele membre;
 • asociații profesionale care reprezintă practicienii din domeniul dreptului implicați în mod direct în aplicarea legislației Uniunii și a instrumentelor internaționale în materie civilă și comercială la nivel național în statele membre.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 20/11/2019

Informații referitoare la rețea - Belgia


Punctele de contact și membrii belgieni ai rețelei

Belgia a desemnat două persoane de contact. Una dintre acestea este judecător la Curtea de Casație și coordonează relațiile rețelei cu membrii magistrați; cealaltă persoană este funcționar în cadrul Serviciului Public Federal de Justiție, mai precis angajat al Serviciului de cooperare judiciară internațională în materie civilă.

În plus, rețeaua belgiană este formată, în prezent, din 15 judecători, care sunt membri în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia Consiliului nr. 2001/470/CE. Pentru fiecare instanță de apel sunt numiți trei sau patru judecători; fiecare dintre aceștia este specializat în unul dintre următoarele domenii: dreptul familiei, dreptul comercial sau dreptul procesual. Acești judecători își desfășoară activitatea în instanțe de diferite niveluri de jurisdicție (Curtea de apel, tribunale de primă instanță, tribunale comerciale și judecătorii de pace).

Un reprezentant al Consiliului național al grefierilor-șefi este, de asemenea, membru al rețelei belgiene, în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (d) din decizia menționată anterior.

Belgia a desemnat, de asemenea, patru reprezentanți ai profesiilor juridice, în calitate de membri ai rețelei, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e): un reprezentant al notarilor, un reprezentant al executorilor judecătorești și doi reprezentanți ai asociațiilor barourilor (un reprezentant al Ordinului barourilor francofone și germanofone - Ordre des barreaux francophones et germanophones și un reprezentant al barourilor flamande).

Se asigură, de asemenea, coordonarea cu diferitele autorități centrale desemnate în temeiul mai multor regulamente [Regulamentele (CE) nr. 2201/2003, (CE) nr. 4/2009, (CE) nr. 1393/2001, ...].

De asemenea, au fost stabilite contacte cu filiala belgiană a Centrului european pentru consumatori.

Modul de funcționare a rețelei

Majoritatea comunicărilor sunt transmise prin e-mail. Informațiile trimise de Comisia Europeană și, în special, de Secretariat, sunt transmise membrilor, în principal, de către unul dintre punctele de contact. Membrii participă la reuniunile rețelei în funcție de subiectele discutate în cadrul acestora. În plus, o dată pe an are loc o reuniune a judecătorilor belgieni care sunt membri ai rețelei.

Membrii sunt invitați în mod sistematic să ofere cât mai multe informații cu privire la legislația nouă sau să distribuie chestionare în rândul colegilor lor. În general, atât documentația publicată de Comisia Europeană, cât și linkurile de internet utile sunt distribuite la scară largă instanțelor judecătorești. Unii membri ai rețelei sunt, de asemenea, implicați în publicarea unui buletin informativ dedicat legislației europene (Eur-alert!).

A fost stabilită, de asemenea, o colaborare cu Institutul de formare judiciară, care permite punctelor de contact și membrilor să participe, în calitate de vorbitori, la cursurile de formare cu privire la legislația europeană recentă pe care le organizează institutul și, în special, cu privire la mecanismele de cooperare judiciară europeană și internațională în materie civilă și comercială.

În ceea ce privește abordarea întrebărilor specifice, cum ar fi, de exemplu, conținutul legislației străine sau desfășurarea unei proceduri judiciare cu implicații transfrontaliere, contactele sunt stabilite, în principiu, prin e-mail, între punctul de contact belgian și judecătorul belgian care l-a consultat în cadrul unei proceduri pendinte, pe de o parte, și între punctele de contact din statele membre în cauză, pe de altă parte.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 18/09/2019

Informații referitoare la rețea - Republica Cehă


În Republica Cehă există în prezent șase puncte de contact ale Rețelei judiciare europene: cinci în cadrul Ministerului de Justiție din Republica Cehă și unul în Bruxelles (Reprezentanța Permanentă a Republicii Cehe pe lângă UE).

Punctele de contact ale Rețelei judiciare europene din Republica Cehă țin legătura cu punctele de contact din alte state membre ale UE, răspund întrebărilor primite din partea instanțelor și a notarilor care doresc informații privind legislațiile altor țări și atenționările referitoare la soluționarea cererilor, în special în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 privind obținerea de probe și al Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea actelor și alte aspecte.

În urma Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele judiciare europene în materie civilă și comercială, Republica Cehă a instituit, în 2004, Rețeaua judiciară internă (denumită în continuare „rețeaua”) pentru cooperarea în materie civilă și comercială, care are sarcina de a asigura participarea efectivă a acestei țări la Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială.

Printre membrii rețelei se numără judecători, reprezentanți ai Asociației Barourilor din Cehia, reprezentanți ai Camerei Notarilor din Cehia, reprezentanți ai Camerei Executorilor din Cehia, reprezentanți ai Oficiului pentru protecția juridică internațională a copiilor, reprezentanți ai Centrului European al Consumatorilor, reprezentanți ai Facultății de Drept a Universității Karlovy și personalul desemnat al Ministerului Justiției.

Membrii rețelei participă, în special, la activitățile Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială și la îndeplinirea sarcinilor care decurg din acestea, precum și la activitățile grupurilor de lucru și ale comitetelor în materie civilă și comercială ale Consiliului UE și ale Comisiei Europene. Membrii rețelei își pot exprima opiniile cu privire la proiectele legislative ale Comunităților Europene și la alte propuneri referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua are, în prezent, aproximativ 130 de membri. Ministerul Justiției organizează anual o reuniune a tuturor membrilor rețelei. Pe ordinea de zi a acestei reuniuni se află, printre altele, subiecte de actualitate, în special privind Rețeaua judiciară europeană, funcționarea portalului european e-justiție și jurisprudența Curții de Justiție a UE. În cadrul acestor reuniuni, membrii rețelei au ocazia unică de a se întâlni personal și de a face schimb de experiențe practice în materie de aplicare a instrumentelor UE.

Compendiile și alte publicații elaborate în cadrul Rețelei judiciare europene sunt distribuite membrilor acesteia.

Membrii rețelei pot comunica în mod informal prin e-mail. Rețeaua are propria sa listă de distribuție prin e-mail, pe care membrii o utilizează pentru a pune întrebări și a face schimb de experiență. Prin intermediul acestui canal de comunicare, Ministerul Justiției poate transmite rapid membrilor rețelei noutățile privind cooperarea judiciară în UE.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 20/01/2020

Informații referitoare la rețea - Germania

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.


Dat fiind faptul că Germania are o structură federală, în această țară există un centru de contact federal al Rețelei judiciare europene (RJE) și centre de contact în fiecare land. În funcție de structura organizațională a fiecărui land, centrele de contact ale landurilor își desfășoară activitatea fie în cadrul instanței regionale superioare (Oberlandesgericht), ca de exemplu în Bavaria, Bremen, Hamburg, Hessen, Saxonia Inferioară, Renania de Nord-Westfalia și Saxonia, fie în cadrul Ministerului de Justiție al landului (Landesjustizministerium). În total, în Germania există 17 centre de contact RJE. Centrul de contact federal are sarcina de a coordona rețeaua națională și de a organiza evenimente, cum ar fi Ziua Europeană a Justiției și reuniunile membrilor RJE din Germania.

Sarcinile sunt repartizate la nivel intern între centrele de contact ale landurilor și centrul de contact federal. Centrul de contact federal soluționează toate cererile de informații privind dreptul civil sau comercial german și organizarea instanțelor judecătorești. Informațiile privind o anumită cauză sunt furnizate însă de către centrul de contact din landul în care se soluționează cauza. Cu toate acestea, toate centrele de contact din Germania au un statut egal, ceea ce înseamnă că oricare dintre cele 17 centre poate fi contactat pentru toate tipurile de cereri și că, în circumstanțe excepționale, centrul de contact federal poate acorda, de asemenea, asistență referitoare la cazuri concrete. Această repartizare la nivel intern a sarcinilor asigură faptul că o cerere va fi soluționată de către centrul de contact cel mai competent în materie.

În afară de centrele de contact, în Germania există cinci magistrați de legătură (Verbindungsrichter) specializați în chestiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles IIa). Sarcinile acestora sunt, de asemenea, repartizate între landuri, în temeiul unui acord intern. Totodată, oricare dintre cei cinci magistrați de legătură poate fi contact cu privire la o cauză care se judecă în alt stat. Dacă este necesar, solicitantul va fi apoi direcționat imediat către magistratul cel mai măsură să furnizeze un răspuns, pe baza repartizării la nivel intern a sarcinilor, precum și a cunoștințelor lingvistice, a competențelor specifice și a expertizei legate de cazul concret.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (e) din Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, Germania a numit în calitate de membri ai RJE Baroul Federal (Bundesrechtsanwaltskammer), Asociația Federală a Notarilor (Bundesnotarkammer), Asociația Avocaților Specializați în Brevete (Patentanwaltskammer), Asociația Avocaților din Germania (Deutscher Anwaltverein), Federația Executorilor Judecătorești din Germania (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) și, din 2014, Federația Funcționarilor Judiciari din Germania (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Printre alți membri ai RJE din Germania se numără organismele centrale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind notificarea sau comunicarea actelor) și Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind obținerea de probe). Aceste organisme centrale și aparatul judiciar de stat comunică instanțelor informații actualizate privind asistența judiciară în materie civilă. De asemenea, acestea introduc măsuri suplimentare și acordă asistență instanțelor în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe în cauzele cu o componentă externă.

Informații suplimentare cu privire la Rețeaua judiciară europeană din Germania și o listă cu datele de contact pot fi găsite pe site-ul internet al Ministerului Federal al Justiției (Bundesamt für Justiz) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 27/01/2017

Informații referitoare la rețea - Estonia


Punctele de contact naționale ale rețelei sunt doi consilieri ai Serviciului de cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului de Justiție, ambii îndeplinind și funcția de reprezentant al organismului central. Funcțiile principale ale punctelor de contact sunt următoarele:

 • asigură faptul că autoritățile judiciare locale beneficiază de informații generale privind instrumentele comunitare și internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială;
 • furnizează celorlalte puncte de contact și autorităților, precum și autorităților judiciare locale din propriul stat membru toate informațiile necesare pentru buna cooperare judiciară dintre statele membre, în scopul de a le sprijini în elaborarea într-o manieră eficientă a cererilor de cooperare judiciară și în stabilirea celor mai potrivite contacte directe;
 • furnizează toate informațiile în vederea facilitării aplicării legii unui alt stat membru, care este aplicabilă în temeiul unui instrument comunitar sau internațional;
 • caută soluții la problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;
 • facilitează coordonarea prelucrării cererilor de cooperare judiciară în statul membru în cauză, în special atunci când mai multe cereri ale autorităților judiciare din statul membru respectiv trebuie să fie executate în alt stat membru;
 • contribuie la informarea generală a publicului, prin intermediul paginii de internet a rețelei, cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, la instrumentele comunitare și internaționale relevante și la legislația națională a statelor membre, în special în ceea ce privește accesul la justiție;
 • colaborează la organizarea reuniunilor rețelei și participă la acestea;
 • acordă asistență pentru pregătirea și actualizarea informațiilor destinate publicului;
 • asigură coordonarea între membrii rețelei la nivel național;
 • elaborează un raport bianual privind activitățile lor, incluzând, după caz, cele mai bune practici în cadrul rețelei, raport pe care îl prezintă în cadrul unei reuniuni a membrilor rețelei și atrag atenția în mod special asupra unor eventuale îmbunătățiri în cadrul rețelei.

Magistratul de legătură al rețelei este un judecător al instanței regionale din Harju care reprezintă, de asemenea, Estonia în cadrul Rețelei judecătorilor, instituită în cadrul Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat. Magistratul de legătură are misiunea de a consilia personalul judiciar cu privire la dreptul civil și comercial al Uniunii Europene și de a face schimb de experiență cu membrii rețelei în ceea ce privește aplicarea diverselor legislații.

În 2011, odată cu intrarea în vigoare a celei de a doua decizii privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă), care a extins activitățile rețelei la asociațiile profesionale, următoarele organisme din Estonia au devenit membre ale RJE în materie civilă:

 • Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari din Estonia, care îi reprezintă pe executorii judecătorești și pe administratorii judiciari;
 • Asociația avocaților din Estonia, care îi reprezintă pe avocați și notari.

În cadrul reuniunilor, Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari este reprezentată de mai mulți reprezentanți ai organizațiilor profesionale, în timp ce Asociația avocaților din Estonia este, de obicei, reprezentată de către directorul acesteia. Asociațiile profesionale au următoarele atribuții:

 • schimbul de experiență și informații cu privire la punerea în aplicare în mod efectiv și practic a instrumentelor comunitare și internaționale;
 • colaborarea la elaborarea și actualizarea fișelor de informații;
 • participarea la reuniunile relevante ale asociațiilor profesionale.

În funcție de subiectul dezbătut, punctul de contact invită și alți experți naționali să își împărtășească experiențele în cadrul reuniunilor rețelei. De exemplu, la reuniuni au participat alături de magistratul de legătură și alți câțiva judecători, reprezentanți ai altor ministere și ai Camerei notarilor, consilieri ai Curții Supreme, reprezentanți ai Consiliului pentru protecția consumatorilor, cadre universitare ale Universității din Tartu etc.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 04/03/2020

Informații referitoare la rețea - Irlanda


Puncte de contact

Există două puncte de contact pentru Irlanda: un punct de contact pentru instanțele districtuale (District Courts) și regionale (Circuit Courts) și un punct de contact pentru instanțele superioare, și anume Înalta Curte (High Court), Curtea de Apel (Court of Appeal) și Curtea Supremă (Supreme Court). Punctele de contact cooperează îndeaproape și, în chestiuni legate de rețea, lucrează împreună. Punctele de contact pentru Irlanda se află la sediul Serviciului instanțe din Irlanda. Chiar dacă jurisdicțiile sunt separate, activitățile celor două puncte de contact se suprapun parțial, însă fiecare este responsabil exclusiv pentru rețeaua din cadrul direcției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză. Punctele de contact au birouri separate, dar fac parte din direcțiile Serviciului instanțe din Irlanda, cu sediul la Dublin. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctele de contact îndeplinesc și alte sarcini. Cu toate acestea, punctele de contact pot solicita ajutorul și asistența altor colegi atunci când este vorba de activități în cadrul rețelei. În acest sens au loc contacte periodice prin e-mail, telefon și întâlniri față în față cu membrii RJE din Irlanda, printre care se numără autoritățile centrale, directorul de operațiuni al Curții Supreme și al Înaltei Curți și directorul pentru reformă și dezvoltare din cadrul Serviciului instanțe [membrii menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (d)] și funcționari din Ministerul Justiției și Reformei Legislative [membrii menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (d)]. Punctele de contact comunică, de asemenea, în mod regulat, cu un membru desemnat al sistemului judiciar în ceea ce privește evoluția RJE.

Modul de funcționare a RJE în Irlanda

În Irlanda nu există o rețea națională oficială. Există însă o rețea de experți în anumite domenii de politică pe care punctul de contact îi poate consulta pentru a obține răspunsuri la întrebările care îi sunt adresate.

Punctele de contact au legături strânse și cu alți membri ai rețelei irlandeze extinse, inclusiv cu o serie de judecători cu competențe specializate în anumite domenii de drept sau care sunt responsabili de contacte internaționale. Punctele de contact pot fi contactate prin e-mail. Acestea se asigură că experții relevanți în domeniul politic, administrativ sau judiciar sunt consultați înainte de reuniunile rețelei, ale căror procese verbale și puncte de acțiune relevante sunt transmise persoanelor interesate, după caz.

Punctele de contact colaborează periodic cu Ministerul de Justiție pentru chestiuni de ordin politic și cu Autoritatea centrală pentru chestiuni legate de alocațiile de întreținere și pentru aspecte transfrontaliere.

Furnizarea de informații

În Irlanda nu există un site web național pentru RJE. Informațiile se publică pe site-ul Serviciului instanțe și pe site-urile diferitor ministere din Irlanda. Punctele de contact colaborează cu alte entități și cu alte ministere atunci când transmit diferite surse de informații statelor membre ale RJE sau direct RJE.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 18/11/2019

Informații referitoare la rețea - Grecia


Structura rețelei

Numărul de puncte de contact: Au fost desemnate douăzeci și două de puncte de contact. Nouăsprezece dintre acestea sunt judecători care fac parte din rețeaua națională și care își exercită atribuțiile judiciare în paralel. Trei sunt funcționari din cadrul Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, mai exact din cadrul Departamentului pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală, care funcționează în calitate de autoritate centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) (care completează Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii), al Regulamentului (CE) nr. 4/2009 (obligațiile de întreținere) și al Directivei 2002/8/CE (asistența judiciară) și, de asemenea, în calitate de organism central în sensul Regulamentelor (CE) nr. 1206/2001 (obținerea de probe) și (CE) nr. 1393/2007 (notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare) ale Consiliului.

Rețeaua națională: A fost instituită o rețea națională informală cu o structură centralizată ale cărei componente principale sunt autoritatea centrală, judecători din Atena și trei reprezentanți ai profesiilor juridice (asociații de avocați, executori judecătorești și notari). Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală este responsabil pentru monitorizarea activității Rețelei judiciare europene și pentru coordonarea activității punctelor de contact la nivel național în ceea ce privește obligațiile Greciei care intră sub incidența RJE și conținutul publicat pe portalul e-Justiție al UE. Punctele de contact naționale ale rețelei contribuie la completarea fișelor informative, la actualizarea notificărilor oficiale ale Greciei privind legislația UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, la completarea chestionarelor primite de la RJE sau alte organisme ale UE și la procesul de formulare a răspunsurilor la întrebări din partea altor puncte de contact sau autorități ale UE referitoare, în special, la punerea în aplicare a legislației UE în Grecia.

Sunt organizate reuniuni periodice, care sunt coordonate de Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală, de regulă de două până la patru ori pe an. Reuniunile au ca scop schimbul de opinii, de experiență și de informații. Ordinea de zi se axează în cea mai mare parte pe subiectele abordate în cadrul reuniunilor RJE la nivel european, pe aspecte legate de punerea în aplicare a legislației UE (regulamente și directive) la nivel național și pe obligațiile Greciei care intră sub incidența RJE și în ceea ce privește portalul e-Justiție, astfel cum s-a menționat mai sus.

Diseminarea informațiilor către public

Site-ul web al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului face referire specială la RJE. În prezent, se lucrează în vederea actualizării site-ului web pentru a oferi o descriere completă și clară a rolului și utilității RJE în legătură cu legislația UE privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

La nivel național, informațiile privind legislația UE în materie civilă și comercială sunt diseminate prin distribuirea de materiale tipărite ale RJE și prin organizarea de seminarii și evenimente de o zi, la Atena și în alte orașe din Grecia, cu privire la evoluțiile legislative europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și impactul acestora la nivel național (membri ai rețelei naționale participă uneori în calitate de vorbitori principali). Aceste evenimente au loc sub auspiciile Ministerului Justiției și, de asemenea, ale barourilor de pe întreg teritoriul țării, ale Școlii Naționale a Judecătorilor, ale Consiliului Juridic de Stat, ale asociațiilor de drept civil și de drept comercial etc.

În plus, evenimentul de o zi „Ziua Europeană a Justiției” urmărește să sensibilizeze profesioniștii din domeniul juridic și să lanseze un dialog cu privire la evoluția inițiativelor legislative ale UE; aceasta a fost organizată aproape anual în ultimii ani, sub auspiciile Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 11/12/2017

Informații referitoare la rețea - Spania


Funcționarea RJE în Spania

În Spania, în conformitate cu articolul 33 din Legea nr. 16/2015 din 7 iulie 2015 de reglementare a statutului membrului spaniol în Eurojust, conflictele de competență, rețelele de cooperare judiciară internațională și personalul Ministerului Justiției detașat în străinătate, numirea și revocarea punctelor de contact spaniole pentru rețelele de cooperare judiciară internațională, în conformitate cu normele care le stabilesc, intră în responsabilitatea Ministerului Justiției.

Persoana desemnată trebuie aleasă dintre persoanele cu experiență dovedită în cooperarea juridică internațională și o bună cunoaștere a limbii engleze sau franceze, după caz; numirea trebuie să asigure, cel puțin, reprezentarea sistemului judiciar, a Parchetului (Ministerio Fiscal) și a Ministerului Justiției. În acest sens, este responsabilitatea Consiliului General al Puterii Judiciare (Consejo General del Poder Judicial) și a procurorului general (Fiscal General del Estado) să propună Ministerului Justiției numirea și revocarea punctelor de contact pentru profesiile relevante. Statutul de punct de contact se încheie de îndată ce persoana în cauză nu mai lucrează pentru instituția care a propus numirea. Această situație trebuie notificată Ministerului Justiției, care trebuie să informeze secretariatul rețelei.

Punctele de contact spaniole pentru rețelele de cooperare judiciară internațională sunt intermediari activi, care au misiunea de a facilita cooperarea între autoritățile judiciare ale diferitelor state. Acestea sunt la dispoziția autorităților spaniole relevante, alături de toate celelalte puncte de contact, furnizându-le informațiile juridice și practice necesare pentru îmbunătățirea cooperării judiciare. Punctele de contact spaniole trebuie să trimită în fiecare an datele statistice privind activitatea lor instituției de care aparțin.

Puncte de contact

În Spania, punctele de contact ale rețelei se află în cadrul Ministerului Justiției, al Consiliului General al Puterii Judiciare și al Parchetului General (Fiscalía General del Estado). În prezent, există opt puncte de contact, repartizate după cum urmează:

 • 6 puncte de contact numite de Ministerul Justiției – 2 în Subdirecția generală pentru cooperare juridică internațională (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) și 4 grefieri ai instanței (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • 1 punct de contact numit de Consiliul General al Puterii Judiciare;
 • 1 punct de contact numit de Parchetul General.

Autoritatea centrală

În Spania, Direcția Generală pentru cooperare juridică internațională, relațiile cu grupurile religioase și drepturile omului (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) din cadrul Ministerului Justiției reprezintă autoritatea centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială.

Magistrați de legătură

Spania dispune deja de legislație care prevede ca magistrați de legătură renumiți dintr-un stat membru al Uniunii Europene să devină puncte de contact ale Rețelei judiciare europene și să acționeze în calitate de puncte de contact în conformitate cu articolul 34 din Legea 16/2015 din 7 iulie 2015. Acest statut încetează odată cu încheierea statutului lor de magistrați de legătură. Spania a numit un magistrat de legătură în următoarele țări: Franța, Italia și Regatul Unit.

Alte autorități judiciare sau administrative competente în cazul cooperării judiciare

În Spania, există următoarele mecanisme interne competente în cazul cooperării juridice internaționale:

 • Rețeaua spaniolă pentru cooperarea judiciară internațională (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), din cadrul Consiliului General al Puterii Judiciare, care are scopul de a sprijini organismele judiciare spaniole care solicită acest lucru în cererile de cooperare judiciară emise sau primite în exercitarea activităților lor judiciare și de a sprijini alți membri ai rețelelor de cooperare judiciară. Apartenența membrilor Rețelei spaniole pentru cooperarea judiciară internațională la această rețea este compatibilă cu apartenența lor la Rețelele europene de cooperare judiciară. Astfel, magistrații spanioli din cadrul Rețelei spaniole pentru cooperarea judiciară internațională (Secția civilă) sunt membri ai Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, facilitând contactele cu omologii lor din alte țări din cadrul rețelei, în exercitarea atribuțiilor lor.
 • Rețeaua procurorilor pentru cooperarea juridică internațională (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) a fost creată în 2002 pentru a oferi un serviciu specializat în aspectele legate de cooperarea juridică internațională din fiecare Parchet General.
 • Procurorii din cadrul acestei rețele, care sunt experți în cooperarea internațională, ajută la canalizarea, ghidarea și furnizarea asistenței judiciare internaționale în mod rapid și eficace.
 • Rețeaua grefierilor (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) este o structură de coordonare la nivel național, înființată de Ministerul Justiției în 2010. Aceasta este formată din grefieri care sunt specializați în cooperarea juridică internațională și ajută diferitele birouri judiciare (Oficinas Judiciales) să soluționeze nelămuririle și întrebările privind cooperarea juridică internațională.

Asociații profesionale

În Spania, există următoarele asociații profesionale care reprezintă profesioniștii din domeniul juridic ce contribuie în mod direct la aplicarea actelor Uniunii și a instrumentelor juridice internaționale cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială:

 • Consiliul general al notarilor (Consejo General del Notariado);
 • Consiliul general al avocaților spanioli (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Asociația birourilor de înregistrare a drepturilor de proprietate și a drepturilor comerciale din Spania (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Consiliul general al reprezentanților juridici din Spania (Consejo General de Procuradores de España).

Informații privind rețeaua

Ministerul Justiției din Spania – care furnizează informații privind cooperarea juridică internațională și asistența judiciară internațională – include, pe site-ul său, un link către Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, disponibil la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania oferă informații privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, pe site-ul său, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, unde există de asemenea link-uri către Atlasul judiciar european în materie civilă și comercială și către portalul european e-justiție.

Parchetul General furnizează informații privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, pe site-ul său Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 19/12/2019

Informații referitoare la rețea - Franţa


În Franța, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială este formată din magistrați, avocați, notari și executori judecătorești. Cu toate acestea, rețeaua este deschisă tuturor profesiilor juridice care au un interes în acest sens, în special atunci când participă la punerea în aplicare a dreptului Uniunii în materie civilă și comercială (grefierii, grefierii-șef, judecătorii și grefierii din tribunalele comerciale).

Punctul de contact național este un magistrat care are experiență jurisdicțională și activează în Direcția Afaceri Civile și Profesii Juridice (Direction des affaires civiles et du Sceau) din cadrul Ministerului Justiției. Acesta face parte din Biroul pentru dreptul Uniunii, dreptul internațional privat și asistența judiciară reciprocă în materie civilă (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile), care acționează, de asemenea, în calitate de autoritate centrală pentru aplicarea numeroaselor instrumente de cooperare internațională în materie civilă și comercială.

În fiecare curte de apel și în cadrul Curții de Casație este desemnat un „magistrat-referent” (sau un „punct de contact local”). Rolul acestuia este de a facilita, la nivel local, soluționarea dificultăților de cooperare semnalate prin intermediul rețelei, precum și de a informa magistrații cu privire la utilizarea instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă și, în general, cu privire la dreptul UE. Referenții curților de apel și ai Curții de Casație pot semnala, de asemenea, punctului de contact național, care va asigura coordonarea, dificultățile în materie de aplicare a legislațiilor europene.

Executorii judecătorești sunt reprezentați de Camera națională a executorilor judecătorești.

Avocații sunt reprezentați de Delegația barourilor din Franța (Delegația Consiliului Național al Barourilor la Bruxelles).

Notarii sunt reprezentați de Camera națională a notarilor.

Magistrații de legătură francezi care sunt în funcție în statele membre ale Uniunii Europene fac parte, de asemenea, din rețea, la fel ca și autoritățile centrale desemnate pentru aplicarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială.

Toți membrii rețelei franceze se reunesc anual la Paris, la o dată apropiată de Ziua Europeană a Justiției, pentru a prezenta activitățile desfășurate de rețea și a face schimb de informații cu privire la actualitatea în domeniul dreptului Uniunii și la aplicarea acestuia în materie civilă și comercială.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 08/08/2017

Informații referitoare la rețea - Croaţia


În Republica Croația, două puncte de contact își desfășoară activitatea în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

Punctele de contact sunt angajați ai Direcției pentru afaceri europene, cooperare internațională și judiciară și ai Departamentului pentru asistență juridică internațională și cooperare judiciară în materie civilă din cadrul Ministerului Justiției din Republica Croația.

În cadrul departamentului menționat, punctele de contact beneficiază de sprijinul mai multor funcționari, astfel încât activitatea derulată în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială (RJE) este asigurată în mod efectiv prin munca în echipă a funcționarilor din cadrul Departamentului pentru asistență juridică internațională și cooperare judiciară în materie civilă, pe care aceștia o efectuează alături de alte activități din domeniul de activitate a departamentului.

Deși nu există o rețea națională oficială în Republica Croația, punctele de contact colaborează cu judecători și alți experți din cadrul Ministerului Justiției și alte autorități competente, cu profesori de drept, notari și alți experți și profesioniști din diferite domenii juridice. De asemenea, Ministerul Politicii Sociale și Tineretului este implicat în funcționarea rețelei și, în calitate de autoritate centrală pentru anumite regulamente, participă activ la reuniunile rețelei organizate de Comisia Europeană. Rețeaua este deschisă tuturor practicienilor din domeniul dreptului care doresc și sunt interesați să participe la punerea în aplicare a instrumentelor juridice europene în Republica Croația.

În Republica Croația, comunicarea rețelei se efectuează prin e-mail și telefon și se organizează reuniuni după caz.

Comunicarea cu punctele de contact din alte state membre are loc prin e-mail, iar punctele de contact și alți membri ai rețelei participă în mod regulat la reuniunile RJE care sunt organizate de Comisia Europeană.

Întrucât Ministerul Justiției este autoritatea centrală pentru regulamente individuale, punctele de contact desfășoară operațiuni ale autorității centrale, solicită informații și răspund solicitărilor de informații formulate de puncte de contact din alte state membre (în cooperare cu judecători și alți practicieni și experți, după caz), transmit datele solicitate Comisiei și efectuează operațiunile necesare pentru publicarea informațiilor pe portalurile relevante ale Comisiei Europene. Punctele de contact distribuie publicațiile Comisiei Europene către instanțele judecătorești, cetățeni și alte grupuri-țintă și depun eforturi pentru a crește vizibilitatea rețelei.

Contacte: Linkul se deschide într-o fereastră nouăEJNcontact@pravosudje.hr


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 05/11/2018

Informații referitoare la rețea - Cipru


În Cipru, rețeaua este organizată prin desemnarea unor puncte naționale de contact. În prezent, există șase astfel de puncte: un judecător, doi avocați din cadrul Oficiului Juridic al Republicii Cipru, doi funcționari din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice (un funcționar juridic și unul administrativ) și un membru al Baroului din Cipru.

Punctele naționale de contact din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice asigură coordonarea celor șase puncte naționale de contact. Atunci când rețeaua trimite o întrebare sau o cerere de informații ori atunci când un punct de contact național dintr-un alt stat membru trimite o cerere, punctele naționale de contact din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice se asigură că cererea respectivă este transmisă și celorlalte puncte naționale de contact și discutată cu acestea, pentru a decide care este autoritatea sau agenția cipriotă care ar trebui desemnată să se ocupe de cerere sau să furnizeze informațiile solicitate.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 13/05/2019

Informații referitoare la rețea - Letonia


Punctele de contact ale rețelei naționale sunt directorul Departamentului de colaborare internațională (Stupausskās sadebarbības departaments) din cadrul Ministerului Justiției, precum și consilierul juridic din acest departament. Ambii îndeplinesc funcția de reprezentant al instituției centrale. Funcțiile principale ale punctelor de contact:

- să se asigure că autoritățile judiciare locale primesc informații generale cu privire la instrumentele europene și internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și să furnizeze informațiile necesare unei cooperări judiciare efective între statele membre, pentru a le permite acestora să elaboreze cereri de cooperare judiciară;

- caută soluții pentru problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;

- contribuie la informarea publicului prin intermediul unui site web privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană și privind instrumentele europene și internaționale relevante;

- colaborează și participă la organizarea reuniunilor rețelei;

- contribuie la redactarea și actualizarea informațiilor destinate publicului;

- asigură cooperarea între participanții de la nivel național.

În funcție de subiect, punctul de contact invită, de asemenea, experți din alte instituții să participe la reuniunile rețelei și să facă schimb de experiență. De exemplu, la întâlnirile cu punctul de contact au participat mai mulți judecători, reprezentanți ai diferitelor departamente din Ministerul Justiției, notari, mediatori certificați, reprezentanți ai administrației Fondului de garantare a alocațiilor de întreținere (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), reprezentanți ai Consiliului executorilor judecătorești (Tiesu izpilītāju padome) și profesori.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/06/2019

Informații referitoare la rețea - Ungaria


Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) acționează ca punct de contact în Ungaria, mai mulți funcționari din cadrul departamentului efectuând sarcinile corespunzătoare, în paralel cu celelalte atribuții ale acestora.

În calitate de autorități centrale, Ministerul Justiției (Departamentul de drept internațional privat) și Ministerul Resurselor Umane (Emberi Erőforrások Minisztériuma) sunt membri ai rețelei. Biroul Judiciar Național (Országos Bírósági Hivatal) în calitate de alt organism judiciar, Camera Națională a Notarilor din Ungaria (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ordinul Avocaților din Ungaria (Magyar Ügyvédi Kamara) și Camera Executorilor Judecătorești din Ungaria (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), în calitate de asociații profesionale, sunt, de asemenea, membri ai rețelei. Reprezentanții membrilor participă periodic la reuniunile rețelei, în funcție, bineînțeles, de ordinea de zi a reuniunilor.

Ungaria nu are o rețea națională oficială a membrilor maghiari ai rețelei. Cooperarea între membri are loc pe o bază ad-hoc, în cazul în care și atunci când este necesar.

Resurse cuprinzând informații practice cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă în cadrul UE și cu state terțe, elaborate de Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției, sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/12/2017

Informații referitoare la rețea - Malta


În prezent, există trei (3) puncte de contact ale RJE în Malta. Coordonarea între aceste puncte de contact este asigurată de faptul că aceste puncte de contact lucrează în același birou și colaborează în mod constant cu privire la toate aspectele legate de funcționarea rețelei în Malta. Aceste puncte de contact au instituit sisteme de cooperare reciprocă, care, la rândul lor, duc la o mai mare eficiență în ceea ce privește exploatarea rețelei, în special în ceea ce privește furnizarea de informații către practicieni privați care au nevoie de informații.

În ceea ce privește rețeaua națională

 • Asistența juridică

Autoritatea de origine și autoritatea de destinație în materie de asistență juridică este reprezentată de Avocatul pentru asistență juridică, cu sediul la Registrul Instanței Civile, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Comunicarea actelor

Parchetul, situat la adresa The Palace, St. George's Square, Valletta, acționează ca autoritate centrală atât ca autoritate de origine, cât și ca autoritate de destinație în materie de comunicare a actelor. Acesta se ocupă de trimiterea formularelor de cerere și de primirea actelor de comunicat din partea autorităților străine de origine, actele fiind ulterior transmise persoanelor responsabile din cadrul instanțelor pentru efectuarea comunicării în conformitate cu legislația procedurală aplicabilă în Malta în ceea ce privește comunicarea actelor.

Ca parte a activității sale de comunicare a actelor, Parchetul, în calitatea sa de autoritate de origine și/sau de destinație, ține, de asemenea, legătura cu solicitanții și/sau reprezentații juridici ai acestora în perioada premergătoare comunicării actelor.

 • Cererile cu valoare redusă

Forumul competent în această materie este Secția pentru cereri cu valoare redusă, cu sediul în Law Courts din Valletta. Apelurile formulate împotriva hotărârilor acestei secții sunt soluționate de Curtea de Apel, în cadrul jurisdicției sale inferioare, care de asemenea își are sediul în Law Courts din Valletta.

Autoritatea competentă în fiecare caz depinde de domiciliul persoanei vizate de hotărâre. Curtea Magistraților (Malta) și Curtea Magistraților (Gozo) au competență în materie de executare, precum și cu privire la aspectele prevăzute de articolul 23, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Linkul se deschide într-o fereastră nouăSmall Claims Tribunal Act (Capitolul 380 din legislația malteză).

 • Obținerea probelor

Autoritatea centrală este Parchetul din Valletta.

Instanțele vizate sunt următoarele:

 1. Instanța Civilă, Prima Cameră
 2. Instanța Civilă (Secția de drept al familiei)
 3. Curtea Magistraților (Malta)
 4. Curtea Magistraților (Gozo) (Jurisdicția superioară) sau (Jurisdicția inferioară)

Instanțele au competența de a pune în executare cereri formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 22/05/2017

Informații referitoare la rețea - Ţările de Jos


Punctele de contact și membrii rețelei în Țările de Jos

În Țările de Jos, a fost desemnat un punct de contact central în cadrul Ministerului Securității și Justiției. De asemenea, a fost desemnat un punct de contact pentru chestiuni legate de proceduri judiciare.

Pe lângă punctele de contact, din rețea mai fac parte și asociațiile profesionale ale profesiilor juridice liberale (avocați, notari și executori judecătorești).

Pe baza mai multor regulamente [printre care Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 și Regulamentul (CE) nr. 1393/2001], autoritățile centrale fac, de asemenea, parte din rețea.

Comunicarea cu Comisia Europeană (în acest caz, cu secretariatul RJE în materie civilă) are loc, de obicei, prin intermediul punctului de contact central. În acest fel se asigură faptul că, acolo unde este cazul, informațiile și întrebările ajung la autoritatea competentă.

Punctele de contact și membrii rețelei, în special autoritățile centrale, comunică adesea în mod direct atât între ele, cât și cu punctele de contact și membrii rețelei din alte state membre.

În funcție de chestiunile înscrise pe ordinea de zi, membrii sunt invitați să ia parte la reuniunile rețelei.

Punctele de contact și membrii rețelei din Țările de Jos organizează, de asemenea, o reuniune anuală, în cadrul căreia poartă discuții cu privire la activitățile rețelei și examinează domeniile în care poate fi îmbunătățită comunicarea dintre ele.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 04/11/2019

Informații referitoare la rețea - Austria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.


Austria a înființat un punct central de contact la Ministerul Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz), Departamentul I 9, care este responsabil cu formularea răspunsurilor la întrebările juridice trimise de punctele de contact străine prin intermediul rețelei, are diverse atribuții de coordonare și organizare și gestionează și redactează fișele informative publicate pe portal european e-justiție.

În plus, au fost desemnați câte doi judecători ca puncte de contact pentru fiecare dintre cele patru instanțe regionale superioare (Oberlandesgericht), iar pentru Tribunalul Regional Superior din Viena, trei. Aceștia oferă asistență și sprijin punctelor de contact din alte state membre și instanțelor austriece în cazuri individuale care presupun cooperare judiciară transfrontalieră (de exemplu, atunci când există dificultăți în obținerea de probe la nivel transfrontalier ori în notificarea sau comunicarea actelor). În astfel de cazuri, punctele de contact ar trebui, așadar, să contacteze punctul de contact judiciar competent la nivel local, nu punctul de contact central din cadrul Ministerului Federal al Justiției. În raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Viena se află instanțele din provinciile Viena, Austria Inferioară și Burgenland, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Linz se află instanțele din provinciile Austria Superioară și Salzburg, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior Innsbruck se află instanțele din provinciile Tirol și Vorarlberg, iar în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior Graz se află instanțele din provinciile Styria și Carinthia.

Numele și datele de contact ale punctelor de contact austriece ale RJE pentru fiecare tribunal regional superior se pot consulta la următoarea adresă: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do?&plang=ro&init=true

Persoanele fizice/părțile la un proces sau reprezentanții lor legali nu pot contacta direct punctele de contact ale rețelei, dar pot solicita judecătorului care se ocupă de caz să consulte un punct de contact.

Baroul din Austria (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) și Camera Notarilor din Austria (Österreichische Notariatskammer) fac parte din RJE de la 1 ianuarie 2011, însă, în conformitate cu Decizia privind Rețeaua Judiciară Europeană din 28 mai 2001 (2001/470/CE), astfel cum a fost modificată prin Decizia 568/2009/CE din 18 iunie 2009, nu au competența de a se ocupa de cazuri individuale.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: + 43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouărechtsanwaelte@oerak.at
Limbi: germană și engleză

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăkammer@notar.or.at
Limbi: germană, franceză și engleză


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 18/04/2018

Informații referitoare la rețea - Polonia


În Polonia, singurul punct de contact al Rețelei judiciare europene se află la Ministerul Justiției.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 11/04/2017

Informații referitoare la rețea - Portugalia

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăportugheză.


Punctul de contact

Portugalia a desemnat un punct de contact pentru Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială. Punctul de contact este un judecător numit de Consiliul Suprem al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura) în urma unui concurs.

Rețeaua națională

Rețeaua națională este formată din: autoritățile centrale prevăzute de instrumentele juridice ale UE, de alte instrumente juridice internaționale la care Portugalia este parte sau de dispozițiile legale naționale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială, autoritățile administrative cu responsabilități în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și asociațiile profesionale reprezentând practicienii în domeniul dreptului care sunt direct implicați în aplicarea instrumentelor internaționale și ale UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua națională nu include judecători de legătură sau experți.

Membrii naționali ai rețelei

În plus față de punctul de contact, structura națională a rețelei include unsprezece membri:

 • Direcția Generală Politica în domeniul justiției (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Direcția Generală Administrarea Justiției (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Direcția Generală Reintegrare și Servicii Penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institutul pentru Registre și Notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institutul de Gestiune Financiară și Infrastructură de Justiție (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Consiliul judecătorilor de pace (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Institutul de Securitate Socială (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Comisia pentru protecția victimelor (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Baroul (Ordem dos Advogados)
 • Asociația avocaților consultanți și a executorilor judecătorești (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Asociația notarilor (Ordem dos Notários)

Autoritățile centrale

Dintre membrii menționați mai sus, următorii sunt autorități centrale:

Direcția Generală Administrarea Justiției – Ministerul Justiției (Ministério da Justiça)

 • Regulamentul (CE) nr. 4/2009 din 18.12.2008
 • Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13.11.2000
 • Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28.5.2001
 • Convenția de la Haga din 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială
 • Convenția de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate

Direcția Generală Reintegrare și Servicii Penitenciare – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 27.11.2003
 • Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
 • Convenția de la Haga din 1996 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor

Institutul pentru Registre și Notariat – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4.7.2012

Institutul de Securitate Socială – Ministerul Solidarității și Securității Sociale (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Directiva 2003/8/CE din 27.1.2003

Comisia pentru protecția victimelor – Ministerul Justiției

 • Directiva 2004/80/CE din 29.4.2004

Coordonarea rețelei naționale în cadrul unei structuri descentralizate

În Portugalia, rețeaua națională are o structură descentralizată. Coordonarea, care este asigurată de punctul de contact, se bazează pe cooperarea voluntară dintre membrii naționali. Membrii naționali participă cu regularitate la reuniunile trimestriale organizate de punctul de contact. Ori de câte ori este necesar să se clarifice sau să se soluționeze un anumit aspect, sunt organizate reuniuni cu membrii naționali în cauză.

Rețeaua nu include experți. În cazul în care un anumit aspect necesită avizul unui expert, punctul de contact solicită autorității naționale competente să coopereze în mod voluntar și informal. Toți membrii naționali sunt încurajați în mod constant de către punctul de contact să participe în domeniile lor specifice de competență și responsabilitate la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/09/2019

Informații referitoare la rețea - România


În anul 2001, prin ordin al ministrului justiţiei, a fost înfiinţată Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale, pe modelul Rețelei Judiciare Europene. În martie 2004, această Reţea a fost reorganizată, prin două ordine ale ministrului justiţiei, în două reţele specializate: Reţeaua Judiciară Română în materie penală - corespondenta Reţelei Judiciare Europene - şi Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială - corespondenta Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială. Ulterior aceste două rețele au fost reorganizate succesiv în 2005, 2007, 2010 și 2014, urmare modificărilor legislației UE în domeniu și personalului din sistemul judiciar intern.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014 a fost făcută ultima actualizare în conformitate cu Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001. Ordinul a fost elaborate Ordonanţei Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008.

Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială reprezintă corespondentul la nivel naţional al Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

România a desemnat două puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. Punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială se află în cadrul Ministerului Justiţiei. Prin acestea este asigurată îndeplinirea atribuţiilor Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6, Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială este alcătuită dintr-un judecător de la secţia I civilă şi un judecător de la secţia a II–a civilă (fostă comercială) din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; câte un judecător de la fiecare secţie I civilă şi secție a II –a civilă (fostă comercială) a curţilor de apel; câte un judecător de la instanţa specializată/secţia pentru minori şi familie, specializați în domeniul aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii și acordare a compensațiilor financiare victimelor infracțiunilor; personal din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară care îndeplinesc şi atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; câte un reprezentant desemnat de fiecare din asociaţiile profesionale din România ale notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi avocaţilor. Punctele naţionale de contact din cadrul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială sunt, de plin drept, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială.

Judecătorii membri Reţelei Judiciare Române au fost desemnați prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Din 2001, prin Direcția Drept internațional şi Cooperare Judiciară, Ministerul Justiției a organizat numeroase seminarii şi întâlniri de lucru pentru membrii Rețelelor, din resurse proprii (bugetul MJ), dar, în special, din 2007, în cadrul a peste 15 programe europene finanțate de Comisie. De asemenea, reprezentanți ai Rețelei Judiciare Române participă, periodic, la reuniunile Rețelelor Judiciare Europene.

Membri Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială sunt menţionaţi în anexa la Ordinul Ministrului justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014. Această anexă este parte integrantă din Ordin.

 

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, judecători

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Iulia Cristina TARCEA, vicepreședinte

Romanița VRÂNCEANU, Secția I civilă

Roxana POPA, președinte delegat Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Secția I Civilă (vicepreședinte curte de apel)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Secția a II-a Civilă

Curtea de Apel Bacău

Liliana CIOBANU, Secția I civilă

Loredana ALBESCU,  Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Braşov

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Secţia civilă

Anca PÎRVULESCU,   Secţia civilă

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ,   Secţia civilă

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Andrei IACUBA

Curtea de Apel Bucureşti

Antonela BRĂTUIANU, Secţia a-IV-a civilă

Ştefan CMECIU, Secţia a-V-a civilă

Dumitru VĂDUVA, Secţia a-VI-a civilă

Maria CEAUŞESCU, Secţia a-VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

Bogdan CRISTEA, Secţia a-VIII-a contencios administrativ şi fiscal

Tribunalul Bucureşti

Andreea Florina MATEESCU, Secţia a-V-a civilă (judecător de legătură în Reţeaua Globală pentru Convenţia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii)

Anca Magda VOICULESCU,   Secţia a-IV-a civilă (judecător de legătură în Reţeaua Globală pentru Convenţia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii)

Constantin-Marino MARIN, Preşedinte, Secţia a I penală, Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor – Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, vicepreşedinte

Liviu UNGUR, vicepreşedinte Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Constanţa

Daniela PETROVICI, Secţia I civilă

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Craiova

Mihaela COTORA, preşedinte

Lotus Gherghină, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Galaţi

Simona Claudia BACŞIN, Secţia I Civilă

Valentina VRABIE, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU,  Secţia I civilă

Curtea de Apel Oradea

Marcela FILIMON, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Piteşti

Corina PINCU IFRIM,  Secţia I civilă

Raluca TRANDAFIR, Secţia I civilă

Corina Georgeta NUŢĂ, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Tribunalul Argeş

Andreea Monica PRUNARU, Secţia civilă, Vicepreşedinte

Tribunalul Vâlcea

Petre DINESCU, Secţia I civilă

Curtea de Apel Ploieşti

Adriana Maria RADU, Secţia I civilă

Elisabeta GHERASIM, preşedinte Secţia a II-a civilă

Florentina DINU, Secţia a II- a civilă

Valentina GHEORGHE, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Suceava

Ştefania Fulga ANTON, Secţia I civilă

Daniela MITREA MUNTEA, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Secţia a II-a civilă

Curtea de Apel Timişoara

Cristian PUP,  Secţia I civilă

Florin MOŢIU,  Secţia a II-a civilă

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, Puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială

Ministerul Justiţiei

Viviana ONACA, Director, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară,

Ioana BURDUF, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară Ministerul Justiţiei - autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale

Dorina DOMINTEANU, Şef serviciu

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială - câte un reprezentant desemnat de Preşedinţii Uniunilor Naţionale din România ale Notarilor Publici, Executorilor Judecătoreşti şi Barourilor

Octavian ROGOJANU, notar public   Secretar, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc

Costea-Corin C. DĂNESCU, avocat


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 13/10/2016

Informații referitoare la rețea - Slovenia


Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE) își desfășoară activitatea în Slovenia prin intermediul a 3 puncte de contact și 16 membri ai rețelei.

Punctele de contact sunt angajați ai Ministerului Justiției din Republica Slovenia. În acest fel, activitatea punctelor de contact poate fi armonizată și coordonată zilnic.

Instanțele districtuale, în număr de 11 în Republica Slovenia, sunt autorizate să furnizeze asistență juridică internațională în materie civilă și comercială. În acest scop, Slovenia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, a desemnat câte un reprezentat din fiecare instanță districtuală în calitate de membru al RJE. În plus, Slovenia a desemnat doi membri specializați ai rețelei (judecători), care sunt competenți în materie de cooperare judiciară în chestiuni legate de familie, unul dintre judecători fiind angajat la o instanță districtuală, iar celălalt la Ministerul Justiției.

Modificarea Deciziei Consiliului de creare a RJE în 2009 a făcut posibilă cooperarea în cadrul RJE cu alte profesii juridice. Din 2011, Camera Notarilor Publici din Slovenia (Notarska zbornica Republike Slovenije), Baroul din Slovenia (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) și Camera Executorilor Judecătorești din Slovenia (Zbornica izvršiteljev Slovenije) sunt, de asemenea, membri ai rețelei.

Implicarea judecătorilor și a altor profesii juridice în RJE este importantă pentru atingerea obiectivelor RJE, deoarece asigură cooperarea directă dintre judecători și alte profesii juridice, contribuind la soluționarea mai rapidă a unor cauze specifice în instanță.

Punctele de contact și membrii RJE comunică în mod frecvent, inclusiv prin e-mail, telefon și contact direct atunci când este necesar, și se întâlnesc la reuniunile anuale organizate la nivel național.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 01/02/2017

Informații referitoare la rețea - Slovacia


Rețeaua cuprinde:

 1. Principalele puncte de contact, și anume doi reprezentanți ai Ministerului Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), din cadrul Departamentului de drept internațional privat (Odbor medzinárodného práva súkromného) al Secției de drept internațional (Sekcia medzinárodného práva). Toate cererile RJE sunt trimise prin intermediul principalelor puncte de contact.
 2. Punctele de contact din cadrul instanțelor: câte un judecător sau grefierul-șef pentru fiecare instanță districtuală (okresný súd) și instanță regională (krajský súd) și pentru Curtea Supremă (Najvyšší súd).
 3. Punctele de contact din cadrul organizațiilor profesionale.
 4. Două puncte de contact în cadrul Centrului pentru protecția juridică internațională a copiilor și tinerilor (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Un magistrat de legătură în materie de dreptul familiei.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 17/02/2020

Informații referitoare la rețea - Finlanda

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.


Membrii RJE în Finlanda

Punctul de contact pentru Finlanda este funcționarul desemnat, care lucrează în Unitatea pentru administrație judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției. Punctul de contact face parte dintr-o unitate care reprezintă autoritatea centrală prevăzută de mai multe regulamente ale UE și acorduri internaționale din domeniul dreptului civil și al dreptului penal. În plus față de activitatea rețelei, printre atribuțiile punctului de contact se numără sarcini ale autorității publice și alte forme de cooperare în materie civilă. Doi judecători din cadrul unor instanțe districtuale și Baroul din Finlanda au fost desemnați, de asemenea, ca membri ai rețelei. În prezent, are loc dezvoltarea operațiunilor rețelei la nivel național.

Funcționarea RJE în Finlanda

Punctul de contact colaborează în mod activ cu autoritățile judiciare naționale, cu avocații și cu alți practicieni în domeniul dreptului. Sarcinile punctului de contact includ diseminarea informațiilor referitoare la dispozițiile legale privind dreptul civil și comercial al UE și la aplicarea acestora, precum și furnizarea de consiliere și formare privind aspectele conexe. Punctul de contact sprijină, de asemenea, autoritățile judiciare naționale în probleme legate de cererile transfrontaliere de asistență și este implicat în mod activ în rețelele și grupurile de lucru relevante.

Punctul de contact dispune de o adresă de e-mail separată pentru instanțe și alte autorități judiciare și administrative implicate în cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, care au nevoie de asistență practică în probleme legate de cazurile transfrontaliere.

Furnizarea de informații privind RJE

Toate instanțele judecătorești, birourile de asistență juridică, procurorii, autoritățile de aplicare a legii și funcționarii Ministerului Justiției au acces la o rețea intranet cu informații cuprinzătoare privind asistența internațională în materie civilă și penală. Site-ul conține, de asemenea, informații despre RJE și membrii săi din Finlanda, precum și linkuri către paginile RJE ale portalului european e-justiție. Informațiile despre RJE și materialele pe care aceasta le publică sunt furnizate, de asemenea, prin e-mail și poștă autorităților judiciare naționale și altor practicieni în domeniul dreptului.

Site-ul public al Ministerului Justiției include o secțiune cu informații privind diferitele forme de asistență juridică internațională, precum și legislația și acordurile aferente, date de contact și instrucțiuni. Site-ul conține, de asemenea, informații despre rețelele judiciare și un link către paginile RJE ale portalului european e-justiție.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 13/02/2017

Informații referitoare la rețea - Suedia


Suedia a desemnat o persoană care lucrează în departamentul de drept procedural și chestiuni judiciare din cadrul Ministerului Justiției ca punct de contact pentru Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, și o persoană care lucrează în departamentul pentru politica penală din cadrul Ministerului Justiției ca punct de contact pentru portalul e-justiție.

Membrii din Suedia ai rețelei sunt: Administrația Instanțelor Naționale, Ordinul avocaților, Autoritatea de executare silită, Agenția de securitate socială, Autoritatea de dreptul familiei și de sprijinire a părinților și Autoritatea de despăgubire și sprijinire a victimelor infracțiunilor, precum și două autorități centrale (departamentul pentru cazuri penale și cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției și departamentul de afaceri consulare și drept civil din cadrul Ministerului Afacerilor Externe).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/12/2017