O síti - Kypr

Na Kypru je tato síť organizována ustanovením národních kontaktních míst (NKM). V současné době existuje šest (6) NKM: jeden soudce, dva právníci z právní kanceláře Kyperské republiky, dva úředníci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejného pořádku (jeden právní a jeden správní úředník) a jeden člen Kyperské advokátní komory.

NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zodpovídají za koordinaci těchto šesti NKM. Jestliže je přijata otázka nebo žádost o informace ze sítě nebo žádost od národních kontaktních míst jiného členského státu, NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zajistí, aby byla žádost předána dále a projednána s ostatními NKM za účelem rozhodnutí, který kyperský orgán nebo úřad by měl žádost vyřídit nebo poskytnout požadované informace.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/06/2020