Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O sieti - Cyprus

Organizácia siete na Cypre spočíva v určených národných kontaktných miestach. V súčasnosti existuje šesť (6) určených národných kontaktných miest: jeden sudca, dvaja advokáti Generálnej prokuratúry Cyperskej republiky, dvaja úradníci ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku (z ktorých je jeden právnik a druhý odborník na verejnú správu) a jeden člen Cyperskej advokátskej komory.

Za koordináciu činnosti medzi 6 národnými kontaktnými miestami zodpovedá národné kontaktné miesto na ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku. V prípade doručenia otázky alebo žiadosti o informácie prostredníctvom siete alebo žiadosti národného kontaktného miesta iného členského štátu národné kontaktné miesto na ministerstve spravodlivosti a verejného poriadku zabezpečí, že sa takáto žiadosť postúpi ďalej a s ostatnými národnými kontaktnými miestami dohodne, ktorý cyperský orgán alebo úrad ju spracuje alebo požadované informácie poskytne.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020