Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O mreži - Estonija

Nacionalne kontaktne točke za mrežu dva su savjetnika u Odsjeku za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa koji obavljaju i zadaće predstavnika središnjeg tijela. Glavne su zadaće kontaktnih točki sljedeće:

 • osigurati da lokalna pravosudna tijela primaju opće informacije o instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima
 • ostalim kontaktnim točkama i nadležnim tijelima te lokalnim pravosudnim tijelima u njihovoj državi članici pružati sve informacije koje su potrebne za čvrstu pravosudnu suradnju među državama članicama kako bi im se pomoglo u pripremi odgovarajućih zahtjeva za pravosudnu suradnju i uspostavi odgovarajućih izravnih kontakata
 • pružati informacije za olakšavanje primjene prava druge države članice koje se primjenjuje u skladu s instrumentom Zajednice ili međunarodnim instrumentom
 • tražiti rješenja za poteškoće koje bi mogle nastati u pogledu zahtjeva za pravosudnu suradnju
 • olakšati koordinaciju u obradi zahtjeva za pravosudnu suradnju u odgovarajućoj državi članici, posebno ako se nekoliko zahtjeva pravosudnih tijela u toj državi članici mora izvršiti u drugoj državi članici
 • pridonijeti općem informiranju javnosti na internetskim stranicama mreže o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji, o relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima i o nacionalnom zakonodavstvu država članica, s posebnim naglaskom na pristup pravosuđu
 • surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na tim sastancima
 • pomoći u pripremi i ažuriranju informacija za javnost
 • osigurati koordinaciju među članovima mreže na nacionalnoj razini
 • sastaviti dvogodišnje izvješće o svojim aktivnostima, uključujući, prema potrebi, o najboljoj praksi u mreži, podnijeti izvješće na sastanku članova mreže i upućivati na moguća poboljšanja u mreži.

Sudac za vezu u mreži jest sudac Okružnog suda u Harjuu koji predstavlja Estoniju i u mreži sudaca osnovanoj u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu. Zadaća je suca za vezu savjetovati sudske službenike o građanskom i trgovačkom pravu Europske unije i s mrežom razmijeniti svoje iskustvo s primjenom različitog zakonodavstva.

Nakon stupanja na snagu druge Odluke o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) 2011., kojom su aktivnosti mreže proširene na profesionalna udruženja, sljedeća tijela postala su dio Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima:

 • estonska Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja koja predstavlja sudske izvršitelje i stečajne upravitelje
 • Udruženje estonskih odvjetnika koje predstavlja odvjetnike i javne bilježnike.

Komoru sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja na sastancima predstavljaju različiti predstavnici profesionalnih tijela, a Udruženje estonskih odvjetnika obično predstavlja njegov ravnatelj. Profesionalna udruženja odgovorna su za sljedeće:

 • razmjenu iskustava i informacija o djelotvornoj i praktičnoj primjeni instrumenata Zajednice i međunarodnih instrumenata
 • suradnju u pripremi i ažuriranju informacijskih listova
 • sudjelovanje na relevantnim sastancima profesionalnih udruženja.

Ovisno o temi razgovora, kontaktna točka poziva i ostale međunarodne stručnjake da na sastancima mreže podijele svoja iskustva. Na primjer, na sastancima je, uz suca za vezu, sudjelovalo i nekoliko drugih sudaca, predstavnici drugih ministarstava i Komore javnih bilježnika, savjetnici iz Vrhovnog suda, predstavnici Odbora za zaštitu potrošača, članovi akademske zajednice Sveučilišta u Tartuu itd.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2020