Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O mreži - Finska

Kontaktne točke u Finskoj

Kontaktne točke u Finskoj dva su imenovana službenika koji rade u Odjelu za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa. Kontaktna točka pripada odjelu koji je središnje tijelo za više uredbi Europske unije i međunarodnih sporazuma u području građanskog i kaznenog prava. Osim umrežavanja, kontaktne točke obavljaju zadatke središnjeg tijela i surađuju u području građanskog prava.

Kontaktna točka ima zasebnu adresu e-pošte za sudove i druga pravna i upravna tijela uključena u pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima koja zahtijevaju praktičnu pomoć pri rješavanju problema u vezi s prekograničnim predmetima.

Kontaktna točka aktivno surađuje s nacionalnim pravosudnim tijelima, odvjetnicima i drugim pravnim stručnjacima. Zadaci kontaktne točke obuhvaćaju širenje informacija o pravnim odredbama građanskog i trgovačkog prava EU-a i njihovoj primjeni u praksi te organiziranje osposobljavanja o povezanim pitanjima. Kontaktna točka također pomaže državnim pravosudnim tijelima pri rješavanju problema povezanih s prekograničnim zahtjevima za pomoć te je aktivno uključena u relevantne mreže i radne skupine.

Finska odvjetnička komora imenovana je članicom mreže na temelju članka 2. stavka 1. točke (e) osnivačke odluke.

Osim kontaktne točke i finske odvjetničke komore, u radu mreže sudjeluju i članovi finske građanskopravne mreže.

Finska nacionalna mreža prekograničnih građanskopravnih predmeta

Godine 2016. u Finskoj je uspostavljena nacionalna mreža prekograničnih građanskopravnih predmeta.

Rad nacionalne mreže obuhvaća razmjenu znanja i osiguravanje protoka informacija o građanskom pravu EU-a i povezanih izvora informacija između europske građanskopravne mreže te finskih pravosudnih tijela i drugih pravnih stručnjaka.

Predstavnici lokalnih sudova, žalbenih sudova, izvršnih tijela, tijela za pravnu pomoć, finske odvjetničke komore i ministarstva pravosuđa imenovani su članovima nacionalne mreže. Rad mreže koordinira kontaktna točka mreže u Finskoj.

Nacionalna mreža sastaje se dvaput godišnje. Predstavnici nacionalne mreže sudjeluju i u sastancima i radu europske građanskopravne mreže.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020