Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informācija par tīklu - Somija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

ETST locekļi Somijā

Somijas kontaktpunktu pārstāv norīkota amatpersona, kas strādā Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesu administrācijas nodaļā. Kontaktpunkts darbojas nodaļā, kas darbojas kā centrālā iestāde vairākām ES regulām un starptautiskiem līgumiem civiltiesību un krimināltiesību jomā. Papildus tīkla darbam kontaktpunkta pienākumos ietilpst centrālās iestādes uzdevumu veikšana un cita veida sadarbība civiltiesību jomā. Par tīkla locekļiem ir iecelti arī divi apgabaltiesu tiesneši un Somijas Advokātu asociācija. Pašlaik tiek attīstīta valsts tīkla darbība.

ETST darbība Somijā

Kontaktpunkts aktīvi sadarbojas ar valsts tiesu iestādēm, advokātiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem. Kontaktpunkta pienākumos ietilpst informācijas izplatīšana par tiesību normām attiecībā uz ES civiltiesībām un komerctiesībām un to praktisko piemērošanu, kā arī konsultāciju un apmācības sniegšana saistītajos jautājumos. Kontaktpunkts turklāt palīdz valsts tiesu iestādēm risināt problēmas attiecībā uz pārrobežu palīdzības pieprasījumiem un ir aktīvi iesaistīts attiecīgajos tīklos un darba grupās.

Kontaktpunktam ir atsevišķa e-pasta adrese tiesām un citām juridiskajām un pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās un kurām ir vajadzīga praktiska palīdzība, risinot problēmas, kas saistītas ar pārrobežu lietām.

Informācijas sniegšana par ETST

Visām tiesām, juridiskās palīdzības birojiem, prokuroriem, tiesībaizsardzības iestādēm un Tieslietu ministrijas amatpersonām ir piekļuve intranetam ar vispusīgu informāciju par starptautisko palīdzību civillietās un krimināllietās. Vietnē atrodama arī informācija par ETST un tā locekļiem Somijā, un tajā ir saites uz Eiropas e-tiesiskuma portāla ETST vietnēm. Informācija par ETST un tā publicētajiem materiāliem tiek nosūtīta elektroniski un pa pastu arī valsts tiesu iestādēm un citiem praktizējošiem juristiem.

Tieslietu ministrijas publiskajā tīmekļa vietnē ir iedaļa, kurā sniegta informācija par dažāda veida starptautisko juridisko palīdzību, saistītajiem tiesību aktiem un līgumiem, kontaktinformācija un instrukcijas. Vietnē ir arī informācija par tiesiskās sadarbības tīkliem un saite uz Eiropas e-tiesiskuma portāla ETST vietnēm.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 13/02/2017