Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O sieci - Finlandia

Członkowie europejskiej sieci sądowej w Finlandii

Punktem kontaktowym w Finlandii jest wyznaczony urzędnik zatrudniony w Jednostce ds. Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Punkt kontaktowy należy do jednostki stanowiącej organ centralny do celów kilku rozporządzeń UE i umów międzynarodowych w zakresie prawa cywilnego i karnego. Oprócz zadań związanych z funkcjonowaniem sieci zadania punktu kontaktowego obejmują zadania organu centralnego i inne zadania związane ze współpracą w dziedzinie prawa cywilnego. Sędziów sądów rejonowych i Fińską Izbę Adwokacką również wyznaczono na członków sieci. Obecnie trwa rozwój działalności sieci krajowej.

Funkcjonowanie europejskiej sieci sądowej w Finlandii

Punkt kontaktowy aktywnie współpracuje z krajowymi organami sądowymi, adwokatami i innymi prawnikami praktykami. Zadania punktu kontaktowego obejmują rozpowszechnianie informacji na temat przepisów unijnego prawa cywilnego i handlowego oraz ich praktycznego stosowania, jak również udzielanie porad i prowadzenie szkoleń w zakresie powiązanych zagadnień. Punkt kontaktowy pomaga również krajowym organom sądowym w rozwiązywaniu problemów związanych z transgranicznymi wnioskami o pomoc i aktywnie uczestniczy w działaniach odpowiednich sieci i grup roboczych.

Punkt kontaktowy posiada osobny adres e-mail przeznaczony dla sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracyjnych zaangażowanych we współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych, które potrzebują praktycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawami transgranicznymi.

Udzielanie informacji na temat europejskiej sieci sądowej

Wszystkie sądy, biura pomocy prawnej, prokuratorzy, organy egzekucyjne i urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości mają dostęp do intranetu zawierającego obszerne informacje dotyczące międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Strona zawiera również informacje na temat europejskiej sieci sądowej i jej członków w Finlandii oraz linki do stron portalu „e-Sprawiedliwość” poświęconych europejskiej sieci sądowej. Informacje dotyczące europejskiej sieci sądowej i publikowane przez nią materiały udostępnia się również krajowym organom sądowym i innym prawnikom praktykom za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Publiczna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera sekcję z informacjami na temat różnych form międzynarodowej pomocy prawnej, powiązanych przepisów i umów, danymi kontaktowymi i instrukcjami. Strona zawiera również informacje na temat sieci sądowych i link do stron portalu „e-Sprawiedliwość” poświęconych europejskiej sieci sądowej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/02/2017