Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informācija par tīklu - Francija

Francijā tiesneši, juristi (avocats), notāri un tiesu izpildītāji (huissiers de justice) ir daļa no Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās. Tomēr tīkls ir atvērts visu juridisko profesiju pārstāvjiem, kam par to ir interese, it īpaši, ja tie piedalās Eiropas Savienības tiesību īstenošanā civillietās un komerclietās (tiesas ierēdņi (greffiers), galvenie ierēdņi, tiesneši un ierēdņi komerctiesās).

Valsts kontaktpunkts ir tiesnesis, kam ir pieredze tiesā un darbā Tieslietu ministrijas Civillietu nodaļā. Viņš/viņa ir daļa no Eiropas tieslietu, starptautisko privāttiesību un civiltiesību biroja — tā ir arī centrālā iestāde daudzu starptautisku sadarbības līgumu civillietās un komerclietās piemērošanas jautājumos.

Katrā apelācijas tiesā un kasācijas tiesā tiek izraudzīts ziņojošais tiesnesis (jeb vietējais kontaktpunkts). Viņa/viņas loma ir atvieglot tīkla norādīto sadarbības grūtību risināšanu vietējā mērogā un nodrošināt tiesu iestādēm informāciju par civiltiesiskās sadarbības instrumentu darbību un par ES tieslietām kopumā. Ziņojošie tiesneši apelācijas tiesās un kasācijas tiesā var arī informēt valsts kontaktpunktu par grūtībām, piemērojot Eiropas tiesību aktus. Pēc tam valsts kontaktpunkts šo informāciju nodod tālāk.

Tiesu izpildītājus (huissiers de justice) pārstāv Valsts tiesu varas amatpersonu kamera.

Juristus (avocats) pārstāv Francijas Advokātu asociācijas delegācija (Valsts advokātu asociācijas padomes delegācija Briselē).

Notārus (notaires) pārstāv Valsts Notāru kamera.

Francijas koordinācijas tiesneši, kas strādā Eiropas Savienības valstīs, arī ir daļa no tīkla, tāpat kā centrālās iestādes, kas ir norīkotas līgumu piemērošanai attiecībā uz sadarbību civillietās un komerclietās.

Reizi gadā, datumā tuvu Eiropas Tiesiskuma dienai, visi Francijas tīkla dalībnieki sapulcējas Parīzē, lai pārskatītu tīkla darbību un apspriestu notikumus ES tiesībās un to īstenošanu civillietās un komerclietās.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/08/2017