Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Over het netwerk - Kroatië

De Republiek Kroatië beschikt over twee contactpunten in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De contactpunten zijn in dienst bij de dienst Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken binnen het directoraat Europese zaken en internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

De contactpunten van het voornoemde directoraat kunnen een beroep doen op verscheidene ambtenaren. Hierdoor zijn de activiteiten in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (het EJN) echt teamwork, dat de ambtenaren van de dienst Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken uitvoeren naast de andere taken die onder de bevoegdheid van het directoraat vallen.

Hoewel de Republiek Kroatië geen formeel nationaal netwerk heeft, werken de contactpunten samen met rechters en andere deskundigen binnen het ministerie van Justitie en andere bevoegde instellingen, rechtsgeleerden, notarissen en andere deskundigen en juristen die hun beroep uitoefenen in verschillende rechtsgebieden. Het ministerie van Sociale zaken en jeugd is eveneens betrokken bij de activiteiten van het netwerk: in zijn hoedanigheid van centrale autoriteit voor bepaalde verordeningen neemt het ook actief deel aan de bijeenkomsten van het netwerk die worden georganiseerd door de Europese Commissie. Het netwerk staat open voor alle juristen die willen deelnemen aan de toepassing van de Europese wetgeving in de Republiek Kroatië.

De communicatie in de Republiek Kroatië gebeurt per e-mail en telefonisch, en indien nodig worden er bijeenkomsten gehouden.

De communicatie met de contactpunten van de andere lidstaten gebeurt per e-mail en de contactpunten en de andere leden van het netwerk nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het EJN die worden georganiseerd door de Europese Commissie.

Aangezien het ministerie van Justitie de centrale autoriteit is voor de bepaalde verordeningen, vervullen de contactpunten de taken van de centrale autoriteit, dragen zij verzoeken over aan de contactpunten van de andere lidstaten en beantwoorden zij hun verzoeken (in voorkomend geval in samenwerking met rechters en andere deskundigen of juristen), verstrekken zij de gevraagde gegevens aan de Commissie en voeren zij de activiteiten uit die nodig zijn met het oog op de publicatie van informatie op de desbetreffende portalen van de Europese Commissie. De contactpunten verspreiden de publicaties van de Europese Commissie aan de rechtbanken, particulieren en andere doelgroepen en zij trachten de zichtbaarheid van het netwerk te vergroten.

Contact: De link wordt in een nieuw venster geopend.EJNcontact@pravosudje.hr


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 05/11/2018