Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Ungarn

Departementet for international privatret under justitsministeriet (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungerer som kontaktpunkt i Ungarn, hvor flere medarbejdere i departementet udfører opgaver i den forbindelse i tillæg til deres andre opgaver.

Som centralmyndigheder er justitsministeriet (departementet for international privatret) og ministeriet for menneskelige ressourcer (Emberi Erőforrások Minisztériuma) medlemmer af netværket. Det nationale justitskontor (Országos Bírósági Hivatal) som anden retsmyndighed, det ungarske nationale notarkammer (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), det ungarske advokatsamfund (Magyar Ügyvédi Kamara) og den ungarske fogedorganisation (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) er som faglige organisationer også medlemmer af netværket. Repræsentanter for medlemmerne deltager regelmæssigt i netværkets møder, naturligvis afhængigt af mødernes dagsorden.

Ungarn har ikke et formelt nationalt netværk for de ungarske medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk. Samarbejdet mellem medlemmerne finder sted på ad hoc-basis, når det er nødvendigt.

Praktiske oplysninger om civilretligt samarbejde i EU og med tredjestater indsamlet af departementet for international privatret under justitsministeriet kan findes Link åbner i nyt vindueher.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 12/12/2017