Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Letland

Direktøren for departementet for internationalt samarbejde (Starptautiskās sadarbības departaments) i justitsministeriet og juristen i samme departement fungerer som nationalt kontaktpunkt. De udøver begge funktionen som repræsentant for den centrale institution. Deres vigtigste opgaver er:

- at sørge for, at de lokale judicielle myndigheder får generelle oplysninger om EU-instrumenter og internationale instrumenter, der vedrører retligt samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område, og at videregive de oplysninger, der er nødvendige for at sikre et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, således at disse kan indgive anmodninger om retligt samarbejde

- at finde løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde

- at bidrage til oplysning af offentligheden om det retlige samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område i EU og om de vigtigste EU-instrumenter og internationale instrumenter ved hjælp af et websted

- at samarbejde om tilrettelæggelsen af møder i netværket og at deltage heri

- at bidrage til udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden

- at sikre samarbejdet mellem deltagerne i netværket på nationalt plan.

Afhængigt af det aktuelle emne inviterer kontaktpunktet også sagkyndige fra andre institutioner til at deltage i netværkets møder og dele ud af deres erfaringer. Som eksempel på sagkyndige, der har deltaget i møder med kontaktpunktet, kan nævnes dommere, repræsentanter for forskellige afdelinger i justitsministeriet, notarer, certificerede mæglere, repræsentanter for forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), repræsentanter for Rådet for fogeder (Tiesu izpildītāju padome) og undervisere.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/05/2020