O mreži - Malta

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Na Malti trenutačno postoje tri (3) kontaktne točke EJN-a. Koordinacija između te tri kontaktne točke osigurana je činjenicom da navedene kontaktne točke rade u istom uredu i stalno međusobno surađuju u svim pitanjima koja proizlaze iz rada mreže na Malti. Te kontaktne točke uspostavile su sustave međusobne suradnje, što omogućuje veću učinkovitost u radu mreže, osobito kada je riječ o pružanju informacija privatnim djelatnicima kojima su potrebne informacije.

O nacionalnoj mreži

  • Pravna pomoć

Tijelo za slanje i zaprimanje pismena u području pravne pomoći je odvjetnik za pravnu pomoć koji djeluje u tajništvu građanskih sudova u sudskoj palači na adresi Republic Street, Valletta, Malta.

  • Dostava pismena

Ured glavnog državnog odvjetnika na adresi The Palace, St. George's Square, Valletta djeluje kao središnje tijelo, odnosno kao tijelo za slanje i tijelo za zaprimanje u području dostave pismena. Nadležan je za slanje obrazaca zahtjeva i za zaprimanje pismena za dostavu od stranih tijela za slanje pismena, koja se zatim prosljeđuju imenovanoj osobi u sudskoj palači radi dostave u skladu s postupovnim pravom Malte primjenjivim na dostavu pismena.

Kao dio aktivnosti u dostavi pismena, Ured glavnog državnog odvjetnika, u svojstvu tijela za slanje i/ili zaprimanje pismena, također surađuje s podnositeljima zahtjeva i/ili njihovim pravnim zastupnicima do dostave.

  • Sporovi male vrijednosti

Nadležni sud u tom dijelu je sud za sporove male vrijednosti koji djeluje u sudskoj palači u Valletti. Žalbe na odluke ovog suda zatim se podnose žalbenom sudu u njegovoj nižoj nadležnosti, koji također djeluje u sudskoj palači u Valletti.

Nadležno tijelo u svakom predmetu ovisi o prebivalištu osobe prema kojoj se zahtijeva izvršenje. Magistratski sud (Malta) i magistratski sud (Gozo) nadležni su za pitanja izvršenja i za potrebe članka 23. u skladu s člankom 10. stavkom 4. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o sudu za sporove male vrijednosti (poglavlje 380. zakonodavstva Malte).

  • Izvođenje dokaza

Središnje je tijelo ured glavnog državnog odvjetnika u Valletti.

Sudovi koji primaju zahtjeve:

  1. građanski sudovi, prvostupanjski odjel;
  2. građanski sud (obiteljski odjel);
  3. magistratski sud (Malta);
  4. magistratski sud (Gozo) (viša nadležnost) ili (niža nadležnost).

Sudovi su nadležni izvršiti zahtjeve podnijete u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 22/05/2017