Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O síti - Severní Irsko

V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož je každá jurisdikce samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst, z nichž každé má výlučnou odpovědnost za síť v příslušné jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo funguje v rámci Ministerstva spravedlnosti Severního Irska. Kontaktní místo se nevěnuje záležitostem týkajícím se sítě na plný úvazek, při řešení záležitostí týkajících se sítě však může požádat o pomoc řadu svých kolegů v příslušné oblasti činnosti a politiky. Činnost sítě je spojena s řadou dalších úkolů.

Fungování EJS v Severním Irsku

V Severním Irsku neexistuje formální vnitrostátní síť. V rámci ministerstva spravedlnosti však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky. Kontaktní místo navázalo rovněž řadu kontaktů v jiných příslušných ministerstvech, na něž se může obrátit s dotazy, které nespadají do působnosti ministerstva, v jehož rámci je kontaktní místo zřízeno. Jelikož je Severní Irsko malou jurisdikcí, má kontaktní místo zavedenou síť interních kontaktů, které mohou pomoci s většinou dotazů a obdržených žádostí o informace.

Nejúčinnější způsob předávání žádostí a informací je prostřednictvím e-mailu. To umožňuje předávání zpráv, zejména externím kontaktům, rychle a v plném rozsahu, čímž je zajištěno, že příslušní pracovníci mají potřebné informace, které jim pomohou při zodpovídání dotazů.

Kontaktní místo zajišťuje, aby po obdržení dotazů a před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v příslušné oblasti politiky, správy nebo práva. Zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Poskytování informací

Pro EJS v Severním Irsku nejsou k dispozici žádné vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek. Stále více se odkazuje na evropský justiční portál. Kontaktní místo spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují zdroje informací, včetně Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), neboť její veřejné internetové stránky obsahují informace týkající se činnosti sítě, například informace o výkonu zahraničních soudních rozhodnutí, o evropském řízení o drobných nárocích a platebním příkazu atd. Informace o evropském řízení o drobných nárocích obsahují rovněž internetové stránky vlády Severního Irska (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nidirect.gov.uk).

Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích jsou využívány příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a stránkách evropského justičního portálu.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/02/2021