Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O síti - Nizozemí

Kontaktní místa a členové sítě v Nizozemsku

V Nizozemsku bylo určeno ústřední kontaktní místo, a to na Ministerstvu bezpečnosti a spravedlnosti. Kontaktní místo bylo určeno rovněž pro otázky příslušnosti.

Spolu s kontaktními místy jsou členy sítě taktéž profesní sdružení pro svobodná právnická povolání (advokáti, notáři a exekutoři).

Na základě různých nařízení (včetně nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009 a nařízení (ES) č. 1393/2001) jsou členy sítě i ústřední orgány.

Komunikace s Evropskou komisí (v tomto případě sekretariátem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci) se obvykle uskutečňuje prostřednictvím ústředního kontaktního místa. To v případě potřeby zajišťuje předání informací a dotazů příslušnému orgánu.

Kontaktní místa a členové sítě, zejména ústřední orgány, často komunikují přímo jak mezi sebou, tak s kontaktními místy a členy sítě v ostatních členských státech.

Členové jsou na zasedání sítě zváni podle témat na pořadu jednání.

Nizozemská kontaktní místa a členové sítě pořádají rovněž výroční zasedání, které představuje příležitost k projednání činnosti sítě a přezkoumání oblastí, v nichž by bylo možno zlepšit vzájemnou komunikaci.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/11/2020