Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Nederlandene

Kontaktpunkter og netværksmedlemmer i Nederlandene

I Nederlandene er der udpeget et centralt kontaktpunkt i sikkerheds- og justitsministeriet. Der er også udnævnt et kontaktpunkt for kompetencespørgsmål.

Sammen med kontaktpunkterne er faglige organisationer for de liberale juridiske erhverv (advokater, notarer og fogeder) også medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk.

Ifølge forskellige forordninger (bl.a. forordning (EF) nr. 2201/2003, forordning (EF) nr. 4/2009 og forordning (EF) nr. 1393/2001) er centralmyndighederne også medlemmer af netværket.

Kommunikation med Europa-Kommissionen (i dette tilfælde sekretariatet for EJN-civil) finder normalt sted via det centrale kontaktpunkt. Dette sikrer, når det er relevant, at oplysninger og spørgsmål når frem til den rette myndighed.

Kontaktpunkter og medlemmer, især centralmyndighederne, kommunikerer ofte direkte med hinanden og med kontaktpunkter og medlemmer i andre medlemsstater.

Alt efter hvad der er på dagsordenen, inviteres medlemmer til at deltage i netværkets møder.

De nederlandske kontaktpunkter og medlemmer afholder også et årligt møde. Dette møde er en lejlighed til at drøfte netværkets aktiviteter og undersøge områder, hvor kommunikationen mellem dem kan forbedres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/11/2019