Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O sieci - Niderlandy

Punkty kontaktowe i członkowie sieci w Niderlandach

Centralny punkt kontaktowy w Niderlandach został wyznaczony przy Ministerstwie Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Wyznaczono również punkt kontaktowy do spraw jurysdykcji.

Poza punktami kontaktowymi członkami sieci są również organizacje zawodowe zrzeszające osoby wykonujące wolne zawody prawnicze (adwokatów, notariuszy i komorników sądowych).

Zgodnie z poszczególnymi rozporządzeniami (w tym z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003, rozporządzeniem (WE) nr 4/2009 i rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007) organy centralne również są członkami sieci.

Komunikacja z Komisją Europejską (w tym przypadku – z sekretariatem europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych) odbywa się zwykle za pośrednictwem punktu kontaktowego. Dzięki temu informacje i pytania docierają w miarę potrzeb do właściwego organu.

Punkty kontaktowe i członkowie, w szczególności organy centralne, często komunikują się bezpośrednio ze sobą wzajemnie oraz z punktami kontaktowymi i członkami w innych państwach członkowskich.

Członkowie są zapraszani do udziału w spotkaniach sieci w zależności od programu spotkań.

Niderlandzkie punkty kontaktowe i członkowie również organizują coroczne spotkania. Spotkania te stanowią okazję do omówienia działalności sieci i przeanalizowania obszarów, w których można poprawić wzajemną komunikację.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2020