Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O síti - Švédsko

Švédsko ustanovilo osobu, která pracuje v odboru pro procesní právo a soudní záležitosti na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci a osobu, která pracuje v odboru trestní politiky na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro portál evropské e-justice.

Švédskými členy sítě jsou švédská národní správa soudů, švédská advokátní komora, švédský exekuční úřad, švédská správa sociálního zabezpečení, úřad pro rodinné právo a rodičovskou podporu a švédský úřad pro odškodnění a podporu obětí trestných činů, jakož i dva ústřední orgány (odbor trestních věcí a mezinárodní justiční spolupráce na Ministerstvu spravedlnosti a odbor pro konzulární záležitosti a občanské právo na Ministerstvu zahraničí).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/12/2017