Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O síti - Slovinsko

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci ve Slovinsku působí prostřednictvím 3 kontaktních míst a 16 členů sítě.

Činnost kontaktních míst zajišťují zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko. Tímto způsobem je zajištěna harmonizace a koordinace jejich každodenní práce.

Okresní soudy, kterých je v Republice Slovinsko 11, jsou oprávněny poskytovat mezinárodní právní pomoc v občanských a obchodních věcech. V této souvislosti Slovinsko v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) určilo za člena Evropské soudní sítě po jednom zástupci z každého okresního soudu. Kromě toho Slovinsko určilo dva specializované členy sítě (soudce), kteří jsou odpovědní za věci justiční spolupráce v rodinných věcech, přičemž jeden z nich je zaměstnancem okresního soudu a druhý je zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti.

Změna z roku 2009 týkající se rozhodnutí Rady o vytvoření Evropské soudní sítě umožnila v rámci Evropské soudní sítě spolupráci i ostatním profesím v oblasti justice. Od roku 2011 jsou členy sítě rovněž Notářská komora Republiky Slovinsko (Notarska zbornica Republike Slovenije), Advokátní komora Republiky Slovinsko (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) a Komora soudních vykonavatelů Republiky Slovinsko (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Zapojení soudců a zástupců jiných právnických profesí do Evropské soudní sítě je důležité z hlediska dosahování cílů Evropské soudní sítě, jelikož umožňuje přímou spolupráci mezi soudci a jinými právnickými profesemi, která je nezbytná pro zajištění toho, aby soudy mohly bezproblémověji řešit konkrétní případy.

Kontaktní místa a členové Evropské soudní sítě jsou v častém spojení kdykoliv je to potřeba, a to i prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně, a každý rok se setkávají na vnitrostátní úrovni.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/02/2017