Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O mreži - Slovenija

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN) djeluje u Sloveniji preko tri kontaktne točke i 16 članova mreže.

Kontaktne su točke zaposlenici Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije. Na taj se način rad kontaktnih točaka usklađuje i koordinira svakodnevno.

Okružni sudovi, kojih je u Republici Sloveniji 11, ovlašteni su za pružanje međunarodne pravne pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. U tom je kontekstu Slovenija u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (d) Odluke Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, imenovala jednog predstavnika sa svakog okružnog suda za člana EJN-a. Osim toga, Slovenija je imenovala dva specijalizirana člana mreže (suca) koji su nadležni za pitanja pravosudne suradnje u obiteljskim stvarima, od kojih je jedan zaposlenik okružnog suda, a drugi Ministarstva pravosuđa.

Izmjenom Odluke Vijeća o uspostavi EJN-a 2009. omogućena je suradnja s drugim pravosudnim profesijama unutar EJN-a. Javnobilježnička komora Slovenije (Notarska zbornica Republike Slovenije), Odvjetnička komora Republike Slovenije (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) i Komora sudskih izvršitelja Slovenije (Zbornica izvršiteljev Slovenije) također su članovi mreže od 2011.

Sudjelovanje sudaca i drugih pravnih struka u EJN-u važno je za postizanje ciljeva EJN-a jer osigurava izravnu suradnju između sudaca i drugih pravosudnih struka, što je važno za lakše odlučivanje u određenim predmetima na sudu.

Kontaktne točke i članovi EJN-a međusobno komuniciraju često i prema potrebi e-poštom, telefonom i osobno te se sastaju na godišnjim sastancima na nacionalnoj razini.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2017