Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O síti - Slovensko

Síť se skládá z:

  1. hlavních kontaktních míst, kterými jsou dva zástupci Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), konkrétně z odboru mezinárodního práva soukromého (Odbor medzinárodného práva súkromného) sekce mezinárodního práva (Sekcia medzinárodného práva). Všechny požadavky jsou v rámci Evropské soudní sítě zasílány prostřednictvím hlavních kontaktních míst,
  2. kontaktních míst na soudech: jeden soudce či vyšší soudní úředník za každý okresní soud (okresný súd) a krajský soud (krajský súd) a Nejvyšší soud (Najvyšší súd),
  3. kontaktních míst profesních organizací,
  4. dvou kontaktních míst z Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
  5. styčného soudce pro oblast rodinného práva.

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/02/2020