Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Slovakiet

Netværket omfatter:

  1. Det centrale kontaktpunkt, der er sammensat af to repræsentanter fra justitsministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), der er tilknyttet kontoret for international privatret (Odbor medzinárodného práva súkromného), som henhører under folkeretsdepartementet (Sekcia medzinárodného práva). Alle forespørgsler på området sendes til det centrale kontaktpunkt.
  2. Retternes kontaktpunkter: en dommer eller retsassessor fra hver distriktsret (okresný súd), fra hver regionalret (krajský súd) og fra højesteret (Najvyšší súd).
  3. Kontaktpunkter ved de faglige organisationer.
  4. To kontaktpunkter ved Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. En forbindelsesdommer med speciale i familieret.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/01/2019