Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Σχετικά με το δίκτυο - Σλοβακία

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

  1. Κύρια σημεία επαφής, δηλαδή δύο αντιπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) από την υπηρεσία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Odbor medzinárodného práva súkromného) του τμήματος Διεθνούς Δικαίου (Sekcia medzinárodného práva). Όλα τα αιτήματα ΕΔΔ αποστέλλονται μέσω των κύριων σημείων επαφής.
  2. Σημεία επαφής των δικαστηρίων: ένας δικαστής ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός για κάθε πρωτοδικείο (okresný súd) και περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd) και για το ανώτατο δικαστήριο (Najvyšší súd).
  3. Σημεία επαφής από επαγγελματικές οργανώσεις.
  4. Δύο σημεία επαφής από το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας των Παιδιών και των Νέων (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Έναν δικαστή σύνδεσμο του οικογενειακού δικαίου.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2020